Кримінальний кодекс є одним з найбільш важливих нормативно-правових актів України. Саме цей законодавчий акт стає визначальним при класифікації дій. Залежно від описаних в КК нормативів дії можегут бути расцененои як злочин або проступок, а також визначено, якому покаранню підлягає кожне з них.

Призначення

Кримінальний кодекс України є основним документом в галузі кримінального права. Метою його створення стало припинення скоєних злочинів, а також винесення справедливого покарання за ті діяння, які вже були здійснені раніше. Ще однією метою Кримінального кодексу є запобігання нових злочинів.

Для того, щоб повною мірою реалізовувати поставлені цілі, КК України вирішує кілька основних завдань:

 • у першу чергу — це захист інтересів, а також прав і свобод громадян України і підданих інших держав на території країни;
 • забезпечення безпеки суспільства і його членів;
 • дотримання збереження існуючого конституційного ладу України;
 • запобігання злочинних дій;
 • забезпечення миру і безпеки людства;
 • охорона власності громадян.

Крім того, що Кримінальний кодекс гарантує, що будь-який злочин спричинить за собою покарання, описане в цьому нормативно-правовому акті, він покликаний ще й знижувати рівень злочинності, працюючи як міра попередження. Сам факт існування цього документа дозволяє домогтися істотного зниження рівня злочинності в країні. Якщо кожен член суспільства знає, яке покарання буде за тим чи іншим протиправним діянням – ймовірність того, що злочин буде скоєно, помітно знизиться.

Хто повинен знати Кримінальний кодекс?

Знання Кримінального кодексу є вкрай необхідним не тільки людям, професійно пов’язаним з юриспруденцією (адвокатам, співробітникам правоохоронних органів, суддям та ін.). Кримінальний кодекс України покликаний не тільки запобігати злочинам за рахунок інформування неблагонадійних громадян про наслідки їх дій, але і за рахунок інформування населення про те, жертвою яких злочинів можна стати.

Величезне значення знання норм цього нормативно-правового акта має і для підлітків, які в силу віку схильні до того, щоб порушувати громадський порядок. Усвідомлення того, що будь-який неправомірне діяння може спричинити за собою покарання, може змусити стримати пориви до порушення порядку.

Знання сучасного законодавства — то якість, яке може виявитися корисним будь-якому громадянину України, тому вкрай важливо знати, які дії можуть розцінюватися як злочини, а які ні.

З чого складається

Кримінальний кодекс України містить 20 основних розділів, які містять 447 статей.

Кожен розділ присвячений окремому поняттю:

 • 1-й розділ описує, що таке злочин, його види та стадії;
 • 2-й розділ — особи, які можуть бути схильні до кримінального переслідування;
 • 3-й розділ — вина та її форми;
 • 4-й розділ — співучасть у злочині і ін.

Також в кодексі описані види покарання за протиправні діяння, відповідальність громадян, порядок призначення покарання і звільнення від нього, особливості кримінального покарання громадян, які не досягли повноліття, і т. д.

Зміни в ККУ

Влітку 2020 року в Кримінальний кодекс України були внесені значні зміни.

Основні нововведення торкнулися:

 1. Термінології кодексу. З 1 липня 2020 року КК став присвячуватиметься не злочин, а кримінальним правопорушенням (відповідно до ст. 1 ККУ). Ця зміна передає загальну ідею проведеної реформи, так як дрібні правопорушення далеко не завжди відповідають терміну «злочин».
 2. Також в ККУ був введений новий термін, «Провина» або «Кримінальний проступок». Таке поняття відповідає самим незначним правопорушенням, тобто дії або, навпаки, бездіяльності, за яке передбачається покарання у вигляді певного законом штрафу, а не обмеження свободи людини (відповідно до ч.2 ст. 12 ККУ). Розслідуванням проступків повинні займатися не слідчі, а дізнавачі. Відомості про такі правопорушення повинні оперативно вноситися в ЕРДР, а розслідування відбуватися в скорочені терміни (максимум 3 доби). Це правило актуально в тих випадках, коли справа не ускладнюється додатковими обставинами, як то: невизнання провини, необхідність в проведенні експертизи та ін.
 3. Системи штрафів. Сума стягнень збільшилася в 10–20 разів.

Робота над ККУ триває, зокрема недавно відбулося засідання Комісії з питань правової реформи при Президентові, в рамках якого були опрацьовані подальші зміни КК України. Також була остаточно затверджена структура загальної частини кодексу, введено поняття «Розрахункової одиниці» (яка дорівнює 100 гривень і призначена для обчислення завданої шкоди та суми штрафу), а також узгоджені ключові поняття кодексу.

Таким чином, Кримінальний кодекс України — один з найважливіших нормативно-правових актів країни, основні положення якого повинен знати кожен громадянин. Це обумовлено тим, що правова неграмотність в цій області може виявитися згубна для громадянина, особливо, якщо мова йде про безпеку і свободу особистості.

Зміст

Загальна частина

Особлива частина

Прикінцеві та перехідні положення