Нова редакція ст. 85 ККУ з Коментарями.

На підставі закону про амністію або акта про помилування засуджений може бути повністю або частково звільнений від основного і додаткового покарань.

Коментар до ст. 85 КК України

Згідно з п. 27 ст. 106 Конституції України, Президент України як Глава Держави здійснює помилування осіб, засуджених судами України.

Згідно з ч. З ст. 92 Конституції України, амністія оголошується законом України.

Інший коментар до статті 85 Кримінального кодексу України

1. Різновидами звільнення від покарання є застосування до засуджених осіб закону України про амністію або акта про помилування, як прояв гуманізму, милосердя і водночас довіри до осіб, до яких вони застосовуються.

2. Амністія і помилування не змінюють кримінальний закон чи судове рішення, але мають кримінально-правове значення. В Україні загальні положення про амністію та помилування знаходять відображення в окремих нормативних актах, зокрема в Законі України “Про застосування амністії в Україні” від 1 жовтня 1996 р. та у Положенні про порядок здійснення помилування осіб, засуджених судами України, затвердженому Указом Президента України від 31 грудня 1991 р. № 22.

3. Відповідно до ч. З ст. 92 Конституції України видання акта (закону) про амністію належить до компетенції Верховної Ради України як вищого органу законодавчої влади. П. 27 ч. 1 ст. 106 Конституції України надає право помилування президенту держави.

4. Як правило, закони про амністію видаються у зв’язку з відзначенням певних дат у житті держави і суспільства (до дня Конституції, у зв’язку з святкуванням Дня незалежності). Так звана персоніфікована амністія, тобто акт глави держави про помилування, стосується певної конкретної особи.

5. Якщо прийнятий Верховною Радою України закон про амністію кожний раз встановлює межі її застосування у відповідності з терміном призначеного покарання, кваліфікацією вчиненого злочину, характеристикою засуджених або умовами вчиненого злочину, то за актом про помилування коло осіб, до яких може бути застосоване помилування, необмежене.

6. На відміну від застосування закову про амністію, на підставі якого стосовно кожної конкретної особи має-бути прийняте рішення про звільнення від покарання, при застосуванні помилування сам Указ е підставою для звільнення, оскільки він проголошений відносно певної особи.

7. Згідно із ст. 85 чинного Кодексу та ч. 1 ст. 1, 5 Закону України “Про застосування амністії в Україні” від 1 жовтня 1996 р. особа може бути звільнена:

– повністю або частково від основного покарання;

– повністю або частково від додаткового покарання.

8. Крім повного або часткового звільнення засуджених від призначеного судом основного і додаткового покарання, коментована стаття передбачає можливість заміни невідбутої частини покарання більш м’яким за законом України про амністію або у відповідності з актом про помилування. Якщо при амністії така заміна може застосовуватися тільки у відповідності до ст. 82, то дія акту про помилування поширюється і на осіб, які відбувають покарання у вигляді довічного позбавлення волі, яке може бути замінене на позбавлення волі на строк не більше 25 років.

9. Звільнення від покарання за законом про амністію та актом про помилування необхідно відрізняти від реабілітації, тобто проголошення невинуватості несправедливо репресованих осіб з поновленням їх у правах згідно із Законом УРСР “Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні” від 17 квітня 1991 р.