Нова редакція ст. 77 ККУ з Коментарями.

У разі звільнення від відбування покарання з випробуванням можуть бути призначені додаткові покарання у виді штрафу, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу.

Коментар до ст. 77 КК України

1. Стаття 77 КК встановлює вичерпний перелік видів додаткових кримінальних покарань, які можуть бути призначені особі, що звільняється від відбування основного покарання з випробуванням.

2. Призначення додаткових покарань особі, яка була звільнена від відбування основного покарання з випробуванням, не звільняє цю особу від обов’язку виконання вимоги не вчинити протягом іспитового строку нового злочину (ч. 2 ст. 75 КК України).

Інший коментар до статті 77 Кримінального кодексу України

1. Мета кримінального покарання — виправлення засудженої особи та запобігання вчиненню нею нових злочинів — досягається не тільки встановленням іспитового строку, протягом якого поведінка особи повинна знаходитись під пильним наглядом органів кримінально-виконавчої системи, а й можливістю реального застосування додаткових мір покарання при звільненні від відбування покарання з випробуванням.

2. Різноманітність видів додаткових покарань, що передбачені у ст. 77 і можуть бути призначені судом при звільненні особи від відбування покарання з випробуванням, дає можливість застосовування судом одночасно декількох. Наприклад, штраф і позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю; позбавлення військового спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

3. Треба мати на увазі, що звільнення особи від відбування покарання з випробуванням, призначення іспитового строку і наступне остаточне звільнення від відбування покарання стосується лише основного покарання і не поширюється на додаткові.

4. Призначаючи штраф як додаткове покарання, суд визначає його розмір у відповідності до ч. 2 ст. 53, тобто залежно від тяжкості вчиненого злочину та з урахуванням майнового стану винного в межах від тридцяти до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

5. Строк позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю призначається судом у межах, передбачених ст. 55, як для додаткового покарання, тобто від одного до трьох років.

6. Додаткове покарання у вигляді позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу може бути призначене судом за ст. 77 лише у випадках, коли особа засуджена за тяжкий чи особливо тяжкий злочин (пп. 4, 5 ст. 12).

7. Звільняючи особу від відбування покарання з випробуванням, суд повинен у вироку привести мотиви призначення того чи ївшого додаткового покарання або мотивувати їх незасто- сування. При цьому суд в резолютивній частині вироку спочатку призначає основне покарання, звільняє від його відбування з випробуванням, встановлює іспитовий строк, а потім, при наявності відповідних підстав, в порядку ст. 77 застосовує додаткове покарання.

8. Звільнення від відбування додаткового покарання, призначеного у відповідності до ст. 77, можливе лише на підставі Закону України “Про амністію” від 5 липня 2001 р.