Нова редакція ст. 273 ККУ з Коментарями.

1. Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах особою, яка зобов’язана їх дотримувати, якщо воно створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров’ю потерпілого, –

карається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

2. Те саме діяння, якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, –

карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на строк від двох до десяти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Коментар до ст. 273 КК України

1. Стаття 43 Конституції України гарантує всім належні, безпечні і здорові умови праці. Законом України від 14 жовтня 1992 р. «Про охорону праці» (ЗУ. Том 4.— К., 1996.- С. 115-117) встановлені правила безпеки на вибухонебезпечних підприємствах і у вибухонебезпечних цехах.

2. Склад злочину утворює порушення на виробництві встановлених правил безпеки, якщо таке порушення створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров’ю потерпілого (ч. 1 ст. 273 КК України).

3. Діяння, передбачене ст. 273 КК, є спеціальним видом порушення правил охорони праці (див. коментар до ст. 271 КК України). Для притягнення винної особи до відповідальності потрібно встановити правила, які були порушені.

4. Дія ст. 273 КК поширюється лише на вибухонебезпечні підприємства (цехи), тобто підприємства, які в установленому порядку зараховані до категорії вибухонебезпечних.

Стаття 273 КК передбачає відповідальність як за порушення правил вибухозапобігання (усунення загрози вибуху), так і правил вибухозахисту (захисту від можливого вибуху).

5. Склад злочину, передбаченого ч. 1 ст. 273 КК, утворюють порушення правил безпеки, якщо це порушення створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров’ю потерпілого. Частина 2 ст. 273 КК передбачає відповідальність за порушення правил безпеки, якщо воно спричинило людські жертви або інші тяжкі наслідки.

6. Порушення на виробництві правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах і у вибухонебезпечних цехах вважається закінченим злочином, з моменту створення таким порушенням загрози загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або з моменту заподіяння шкоди здоров’ю потерпілого.

7. Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах і у вибухонебезпечних цехах вчинюється необережно. Умисне поставлення працівника в небезпечні умови праці з метою заподіяння йому тілесних ушкоджень чи смерті, кваліфікується як злочин проти особи за ст. 115 або за ст. 121, 122 КК.

8. Відповідальними за порушення правил безпеки у вибухонебезпечних цехах є особи, на яких було покладено обов’язок дотримання цих правил.

9. Відповідальність за порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах настає з шістнадцяти років.

Інший коментар до статті 273 Кримінального кодексу України

1. Основний безпосередній об’єкт злочину – безпека на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах. Додатковими безпосередніми об’єктами виступають життя та здоров’я особи.

2. Про потерпілого від злочину – див. коментар до ст.272.

3. З об’єктивної сторони злочин характеризується діянням у вигляді порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах, суспільно небезпечними наслідками у вигляді створення загрози загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або реального спричинення шкоди здоров’ю потерпілого (ч.1 ст.273), а так само у вигляді загибелі людей або інших тяжких наслідків (ч.2 ст.273), причиновим зв’язком між діянням та наслідками, зазначеними у ст.273.

4. Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах може здійснюватися як шляхом вчинення заборонених дій або неналежного виконання покладених на особу обов’язків по дотриманню таких правил, так і шляхом невиконання таких обов’язків (бездіяльності). До таких порушень відносять, зокрема, користування відкритим вогнем у зоні небезпеки, використання несправних електроприладів та обладнання, відключення вентиляції, необладнання місць охорони вибухонебезпечних засобів, відсутність або несправність вогнегасників тощо.

5. Бланкетний характер диспозиції ч.1 ст.273 обумовлює необхідність з’ясування змісту передбаченого в ній діяння шляхом звернення до нормативно-правових актів (законів, постанов, правил, положень, інструкцій тощо), які регламентують безпеку на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах.

Для конкретизації обвинувачення у справах цієї категорії необхідно посилатися на відповідні статті, пункти, параграфи нормативно-правових актів, що встановлюють правила безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах, і розкривати суть допущених порушень.

6. На вибухонебезпечних виробництвах діють загальні правила охорони праці та спеціальні правила безпеки – правила вибухобезпеки. За цільовим призначенням ці правила поділяються на правила вибухозапобігання та правила вибухозахисту. Відповідно до змісту ці правила можуть встановлювати вимоги безпеки поводження з вибуховими речовинами, а також вимоги щодо дотримання технологічної дисципліни при здійсненні робіт на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах.

У разі порушення на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах загальних правил охорони праці, правил безпеки поводження з вибуховими речовинами відповідальність за наявності підстав настає згідно зі ст.271 або ст.267 КК.

7. Обов’язковим елементом об’єктивної сторони злочину є місце його вчинення – вибухонебезпечні підприємства або вибухонебезпечні цехи. До них відносять, зокрема, підприємства, цехи або інші виробничі структурні підрозділи (лабораторії, склади тощо), на яких виробляються, зберігаються або використовуються вибухонебезпечні хімічні речовини чи суміші, збагачувальні комбінати, вугільні шахти з виділенням газу, наявністю вугільного, сірчаного пилу тощо. Належність підприємства (цеху) до вибухонебезпечних визначається не характером наслідків, що настали, а категорією і класом виробництва за вибухонебезпечністю, встановленими технологічним регламентом (п.15 постанови ПВСУ “Про судову практику в справах, пов’язаних із порушенням вимог законодавства про охорону праці” від 10 жовтня 1982 р. № 6). Перелік об’єктів та промислових підприємств з підвищеним рівнем вибухопожежонебезпеки, які підлягають щорічному пожежно-технічному обстеженню, затверджений наказом МВС України від 5 вересня 1998 р. № 651.

Суди зобов’язані вимагати від слідчих органів приєднання до справ про злочини, передбачені ст.273, копій нормативно-правових актів про віднесення підприємства чи цеху до певної категорії (класу) вибухонебезпечності.

8. Відповідальність за ч.1 ст.273 настає, якщо створена загроза загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків (див. коментар до ст.272), або якщо заподіяна шкода здоров’ю потерпілого (див. коментар до ст.271).

Частина 2 ст.273 в якості суспільно небезпечних наслідків визначає реальне спричинення загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків (див. коментар до ст.271).

9. Встановлення наявності причинового зв’язку між допущеним порушенням правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах та наслідками є обов’язковим.

10. Порушення на вибухонебезпечному підприємстві чи у вибухонебезпечному цеху встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, яке внаслідок умов виробництва могло викликати чи викликало фактично вибух і (чи) пожежу, якщо при цьому була створена реальна загроза загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків, кваліфікується за ч.1 ст.273 і додаткової кваліфікації за ст.270 не потребує. Якщо вказане порушення спричинило шкоду здоров’ю потерпілого, воно підлягає кваліфікації за сукупністю ч.1 ст.270 і ч.1 ст.273.

Порушення правил пожежної безпеки на вибухонебезпечному підприємстві (в цеху), яке викликало вибух чи вибух з пожежею, що спричинив людські жертви, майнову шкоду у великому розмірі чи інші тяжкі наслідки, повинно кваліфікуватися за сукупністю ч.2 ст.270 і ч.2 ст.273. Таке саме порушення, якщо воно викликало пожежу з тими ж наслідками, належить кваліфікувати за сукупністю ч.2 ст.270 і ч.1 ст.273.

11. Суб’єкт та суб’єктивна сторона злочину, передбаченого ст.273, такі ж, як і в злочині, передбаченому ст.272 (див. коментар до цієї статті).