Нова редакція ст. 309 ККУ з Коментарями.

1. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту –

караються штрафом від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п’яти років.

2. Ті самі дії, вчинені за попередньою змовою групою осіб чи протягом року після засудження за цією статтею або якщо предметом таких дій були наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги у великих розмірах, –

караються штрафом від двох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років.

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені із залученням неповнолітнього, а також якщо предметом таких дій були наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги в особливо великих розмірах, –

караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

4. Особа, яка добровільно звернулася до лікувального закладу і розпочала лікування від наркоманії, звільняється від кримінальної відповідальності за дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Коментар до ст. 309 КК України

1. Стаття 309 КК передбачає відповідальність за незаконні операції з наркотичними засобами або психотропними речовинами, вчинені без мети їх збуту.

2. Всі інші ознаки цього злочину тотожні ознакам діяння, передбаченого ст. 307 КК.

Інший коментар до статті 309 Кримінального кодексу України

1. Стаття 309 передбачає відповідальність за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту. Як правило, такі злочини вчиняють особи, які вживають наркотики і саме для цього виробляють їх, придбавають, зберігають тощо.

2. Об’єктом злочинів є відносини у сфері охорони здоров’я, що забезпечують порядок обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і їх аналогів, який виключає можливість їх немедичного споживання.

3. Об’єктивна сторона злочину полягає в незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні наркотичних засобів, психотропних речовин і їх аналогів.

Незаконне виробництво, як і всі інші можливі прояви цього злочину, співпадає з формами аналогічних дій, передбачених ст.307 (див. коментар до цієї статті). Єдиною різницею при вчиненні злочину, передбаченого ст.309, є відсутність умислу на збут наркотиків чи психотропних речовин.

Органам попереднього слідства та суду необхідно ретельно з’ясовувати мету виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення або пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Підлягають, зокрема, з’ясуванню такі питання: чи є особа наркоманом або токсикоманом; чи вживає вона наркотики або психотропи; в якій кількості вони були вилучені і в якому саме місці; в якому стані при вилученні вони знаходились – розфасовані, упаковані; чи мала особа пристрої для виготовлення наркотиків, психотропів тощо. Як свідчить слідчо-судова практика, в окремих випадках дуже важко розмежувати діяння, відповідальність за які не настає за ст.309 та 307. Наприклад, вилучення наркотику в особи, хворої на наркоманію, ще не означає, що вона придбала, викрала чи зберігала його для особистого вживання, оскільки така особа могла мати на меті й збут наркотичних засобів, психотропних речовин або аналогів. Тому всі зазначені обставини слід оцінювати в їх сукупності.

4. Суб’єктом злочину є осудна особа, яка досягла 16-річного віку і вчинила зазначені в цьому законі дії.

5. Кваліфікуючими ознаками ст.309 є незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів повторно, або вчинення таких дій за попередньою змовою групою осіб, або особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених ст.307, 308, 310, 317, або у великих розмірах.

Під повторністю слід розуміти вчинення зазначених у ст.309 дій неодноразово, хоча б вдруге, і за умови, що вони не були пов’язані з одним і тим же предметом. Винятком з правила є лише неодноразове виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, хоча б з одного і того ж предмета, що утворює повторність, наприклад виготовлення з макової соломки ацетильованого опію вдруге. Слід мати також на увазі, що повторними вважаються дії, якщо за перший такий злочин не збіг строк давності притягнення до кримінальної відповідальності, а якщо особа була судима за такі ж діяння, то судимість не знята і не погашена у встановленому законом порядку.

Попередня змова групи осіб – це діяння двох або більше осіб, які заздалегідь домовилися про виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту. Змова може бути як на вчинення однієї з таких дій, так і на їх сукупність, в тому числі з розподілом ролі кожного з учасників злочину. Наприклад, один виготовляє чи виробляє наркотики, другий перевозить їх, третій зберігає тощо.

Вчинення одного із злочинів, передбачених ч.2 цієї статті, може бути визнано кваліфікуючою ознакою як тоді, коли особа була судима за такий злочин, так і за умови, що вона не притягувалась до кримінальної відповідальності, при цьому судимість не була знята і не погашена, а строк давності притягнення до кримінальної відповідальності не збіг.

6. Частиною 2 ст.309 передбачена і така кваліфікуюча ознака, як виробництво, виготовлення, придбання тощо наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у великих розмірах.

Великі розміри як наркотичних засобів, так і психотропних речовин визначені у таблицях № 1, 2 “Невеликі, великі та особливо великі розміри наркотичних засобів та психотропних речовин, що перебувають у незаконному обігу”, затверджених наказом МОЗ України від 1 серпня 2000 р. № 188.

Розміри макової соломки чи марихуани (верхівок з листям і залишками стебел конопель) визначаються в залежності від того, були вони висушені чи ні.

Так, великий розмір висушеної макової соломки становить 1 кг і більше, невисушеної – 5 кг і більше, марихуани висушеної – 500 г і більше, невисушеної – 2,5 кг і більше. Тому в усіх процесуальних документах обов’язково має бути зазначено, в якому вигляді – висушеному чи невисушеному – була вилучена макова соломка або марихуана і яка їх вага. Якщо це неможливо виконати під час обшуку і виїмки, огляд вилучених предметів має бути проведений з дотриманням вимог ст.191 КПК за місцем провадження справи.

7. Частиною 3 ст.309 передбачаються такі кваліфікуючі ознаки:

– залучення неповнолітнього до незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів;

– предметом таких дій є вказані засоби і речовини в особливо великих розмірах.

Під залученням неповнолітнього слід розуміти фактичне втягнення особи, яка не досягла 18 років, у вчинення будь-якої з дій, передбачених цією статтею, хоча б один раз. Додаткова кваліфікація за ст.304 не потрібна.

8. Згідно з ч.4 ст.309 особа, яка добровільно звернулася до лікувального закладу і розпочала лікування від наркоманії, звільняється від кримінальної відповідальності за дії, передбачені ч.1 цієї статті.

У пункті 23 вищевказаної постанови ПВСУ відмічається: “вирішуючи питання про звільнення особи від кримінальної відповідальності з цієї підстави, суду необхідно з’ясувати, чи дійсно особа страждала на наркоманію і потребувала лікування від неї, чи дійсно вона звернулася до лікувального закладу і розпочала лікування добровільно, а не вимушено і чи дійсно ставить за мету вилікуватися від наркоманії, а не ухилитися у такий спосіб від кримінальної відповідальності за вчинений злочин”.

За змістом норми, передбаченої ч.4 ст.309, особа може бути звільнена від кримінальної відповідальності незалежно від того, коли вона вчинила дії, які дають для цього підстави, але до закінчення судового слідства.