{Статтю 202 виключено на підставі Закону № 4025-VI від 15.11.2011}

{Статтю 203 виключено на підставі Закону № 4025-VI від 15.11.2011}

Нова редакція ст. 203-1 ККУ з Коментарями.

1. Незаконне виробництво, експорт, імпорт, зберігання, реалізація та переміщення дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва, якщо ці дії вчинені у значних розмірах, –

караються штрафом від трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

2. Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або вчинені у великих розмірах, –

караються штрафом від п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Примітка. Під значним розміром слід розуміти вартість дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання чи сировини для їх виробництва, що у двадцять разів і більше перевищує рівень неоподатковуваного мінімуму доходів громадян; під великим розміром слід розуміти вартість дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання чи сировини для їх виробництва, що у сто разів і більше перевищує рівень неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Коментар до ст. 203-1 КК України

1. Стаття 203-1, якою КК доповнено Законом України “Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування” від 17 січня 2002 р., набрала чинності, згідно з ч.1 його ст.10, з 21 квітня 2002 р., тобто через 60 днів після його опублікування.

2. Предметом злочину є: 1) диски для лазерних систем зчитування при його вчиненні у формі порушення законодавства, що регулює їх виробництво, експорт чи імпорт, а також 2) обладнання чи 3) сировина для виготовлення таких дисків при вчиненні злочину у формі порушення законодавства, що регулює їх експорт чи імпорт.

Диск для лазерної системи зчитування – це будь-який оптичний диск для лазерних систем зчитування із записом або з можливістю запису на ньому інформації, що відображає об’єкти авторського права чи суміжних прав, або без запису такої інформації (див. абз.4 ст.1 згаданого Закону).

Згідно із названим Законом здійснюється ліцензування експорту та імпорту не лише дисків для лазерних систем зчитування, а й обладнання та сировини для їх виробництва. Під обладнанням для виробництва дисків для лазерних систем зчитування розуміється спеціалізоване обладнання (виробничі лінії) по виробництву таких дисків та основні вузли для нього, перелік яких затверджується КМУ. Згідно з постановою КМУ від 17 травня 2002 р. № 672, до основних вузлів для спеціалізованого обладнання з виробництва дисків для лазерних систем зчитування, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню та здійснюється окремо або в складі обладнання (виробничої лінії), належать прес-форма для термопластавтоматів інжекційного штампування дисків (код згідно з УКТ ЗЕД 8480 71 90 90) та матриці або штампи, які містять дані, необхідні для штампування дисків (коди згідно з УКТ ЗЕД 8524 91 10 00, 8524 91 90 00, 8524 99 00 00). Матриця – матеріальний носій у вигляді штампа або іншого аналогічного чи еквівалентного пристрою, який містить інформацію у цифровій формі і використовується для безпосереднього перенесення цієї інформації на диск для лазерних систем зчитування під час його виробництва (див. абз.9 ст.1 згаданого Закону).

Сировиною для виробництва дисків для лазерних систем зчитування є оптичний полікарбонат (див. п.“б” ч.1 ст.2 Закону).

3. Із об’єктивної сторони злочин характеризується вчиненням будь-якого із передбачених диспозицією ст.203-1 діянь, якими порушується законодавство, що регулює:

– виробництво дисків для лазерних систем зчитування;

– експорт дисків для лазерних систем зчитування, обладнання чи сировини для їх виробництва;

– імпорт дисків для лазерних систем зчитування, обладнання чи сировини для їх виробництва.

4. Під порушенням законодавства, що регулює виробництво дисків для лазерних систем зчитування, слід розуміти здійснення суб’єктами господарювання діяльності, пов’язаної із застосуванням технологічного процесу по переробці сировини (оптичного полікарбонату) в оптичні носії інформації у формі диску для лазерних систем зчитування, під час якого одночасно з виготовленням диску здійснюється запис на нього інформації, яка є об’єктом авторського права та/або суміжних прав, або без запису, а також реалізацією дисків власного виробництва (див. абз.3 ч.1 ст.1 Закону) з порушенням встановленого законодавством порядку її здійснення.

Згідно з ч.1 ст.3 згаданого Закону виробництво дисків для лазерних систем зчитування здійснюється суб’єктами господарювання лише за наявності у них ліцензій на провадження такої діяльності та за умови дотримання ліцензійних умов, встановлених безпосередньо згаданим Законом, та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва дисків для лазерних систем зчитування, затверджених наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва та Міністерства освіти і науки України від 3 липня 2002 р. № 71/382.

Порушенням законодавства, що регулює виробництво дисків для лазерних систем зчитування, є: здійснення господарської діяльності по їх виробництву:

– без ліцензії на такий вид діяльності;

– без проставлення на кожному виготовленому диску із записом інформації спеціального ідентифікаційного коду (СІД-коду), а на кожному виготовленому диску без запису інформації – коду матриці, з якої його було виготовлено;

– без дозволу осіб, яким належить авторське право та/або суміжні права;

– невиконання передбачених Законом України “Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування” вимог щодо вироблення дисків лише на ліцензованому обладнанні та в ліцензованих приміщеннях, тобто вчинення діянь, якими порушуються вимоги до діяльності по їх виробництву, передбачені ст.4 Закону. За порушення окремих з цих вимог можуть застосовуватись також фінансові санкції у вигляді штрафів згідно із його ст.8.

Враховуючи, що діяльність по виробництву дисків для лазерних систем зчитування є видом господарської діяльності, то порушенням законодавства, що регулює виробництво таких дисків, має визнаватися і порушення ліцензійних умов її здійснення.

Порядок нанесення СІД-коду визначається Порядком присвоєння і нанесення на диски для лазерних систем зчитування спеціального ідентифікаційного коду та визнання спеціальних ідентифікаційних кодів, нанесених на диски, що імпортуються, затвердженим постановою КМУ від 26 квітня 2003 р. № 623.

Згідно з п.62, 63 ст.9 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” від 1 червня 2000 р., якими вказана стаття доповнена Законом України “Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування”, діяльність з виробництва дисків для лазерних систем зчитування, а також експорт, імпорт обладнання та дисків для лазерних систем зчитування підлягають ліцензуванню.

Порядок присвоєння спеціального ідентифікаційного коду дискам для лазерних систем зчитування, затверджений постановою КМУ від 28 квітня 2001 р. № 411, втратив чинність (підстава: постанова КМУ “Про затвердження Порядку присвоєння і нанесення на диски для лазерних систем зчитування спеціального ідентифікаційного коду та визнання спеціальних ідентифікаційних кодів, нанесених на диски, що імпортуються” від 26 квітня 2003 р. № 633).

5. Під порушенням законодавства, що регулює експорт та імпорт дисків для лазерних систем зчитування, обладнання чи сировини для їх виробництва, слід розуміти здійснення суб’єктами господарювання діяльності, пов’язаної з експортом чи імпортом зазначених товарів, без одержання ліцензії на такі види діяльності чи з порушенням ліцензійних умов їх провадження, визначених Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з експорту, імпорту обладнання та дисків для лазерних систем зчитування, затверджених наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва та Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 14 серпня 2002 р. № 84/247, тобто з порушенням порядку їх експорту чи імпорту, визначеного відповідними нормативними актами.

Експорт дисків для лазерних систем зчитування, обладнання чи сировини для їх виробництва – це їх продаж українськими суб’єктами господарювання – суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності, які здійснюють таку діяльність, іноземним суб’єктам господарської діяльності (у тому числі з оплатою в негрошовій формі) з їх вивезенням або без вивезення через митний кордон, включаючи їх реекспорт, тобто продаж іноземним суб’єктам господарської діяльності та вивезення за межі України дисків для лазерних систем зчитування, обладнання чи сировини для їх виробництва, що були раніше імпортовані в Україну. Імпорт дисків для лазерних систем зчитування, обладнання чи сировини для їх виробництва – це їх купівля (у тому числі з оплатою в негрошовій формі) українськими суб’єктами господарювання – суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності, які здійснюють таку діяльність, в іноземних суб’єктів господарської діяльності з ввезенням або без ввезення їх на територію України, включаючи їх купівлю для власного споживання (використання) за межами України (див. абз.10, 14 ст.1 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16 квітня 1991 р. в редакції від 22 грудня 1998 р.).

Згідно з Додатками 2, 3 до постанови КМУ від 18 грудня 2001 р. № 1703 “Про переліки товарів, експорт та імпорт яких підлягає квотуванню і ліцензуванню у 2002 році” у 2002 р. підлягав ліцензуванню експорт та імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць, що призначені для виробництва дисків для лазерних систем зчитування, а також полікарбонату для виготовлення оптичних носіїв інформації. Постановою ж КМУ від 25 грудня 2002 р. № 1939 “Про переліки товарів, експорт та імпорт яких підлягає квотуванню і ліцензуванню у 2003 році” названі товари не були віднесені до таких, експорт та імпорт яких підлягає квотуванню і ліцензуванню. Постановою КМУ “Про переліки товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню і на які встановлено квоти у 2004 році” від 24 грудня 2003 р. № 1996 оптичний полікарбонат для виробництва дисків для лазерних систем зчитування включений до Переліку товарів, імпорт яких підлягає ліцензуванню у 2004 році (Додаток 2 до постанови) та Переліку товарів, експорт яких до США та Чеської Республіки підлягає ліцензуванню у 2004 році (Додаток 3 до постанови).

Постановою КМУ від 23 грудня 2004 р. № 1722 оптичний полікарбонат для виробництва дисків для лазерних систем зчитування віднесений до товарів, імпорт (Додаток 2 до постанови) та експорт (Додаток 1 до постанови) яких підлягає ліцензуванню у 2005 р.

Порядок одержання суб’єктами підприємницької діяльності усіх форм власності, що зареєстровані на території України, незалежно від місця їх реєстрації, ліцензій на імпорт та ліцензій на експорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць, що призначені для виробництва дисків для лазерних систем зчитування, а також полікарбонату для виробництва дисків для лазерних систем зчитування визначається відповідно Положенням про порядок ліцензування імпорту товарів у 2002 році та Положенням про порядок оформлення та видачі ліцензій та експортних документів на експорт продукції у 2002 році, затвердженими наказом Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції від 1 лютого 2002 р. № 33. Видача ліцензій на імпорт названих товарів здійснюється названим Міністерством або, у межах наданих ним повноважень, Міністерством економіки АРК, відповідними підрозділами обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а ліцензій або експортних документів на їх експорт – управлінням нетарифного регулювання та контрактного обліку Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції, або, в межах наданих ним повноважень, міністерством економіки АРК, відповідними підрозділами обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Ліцензії на експорт та імпорт зазначених товарів видаються Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції за погодженням з Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки. Наказом Міністерства освіти і науки від 10 січня 2002 р. № 9 затверджено “Порядок погодження видачі ліцензій на товари, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню у 2002 році”, який наказом від 1 жовтня 2002 р. № 538 викладено у новій редакції. Дія названого Порядку не поширюється на диски для лазерних систем зчитування, які переміщуються через територію України транзитом чи ввозяться або вивозяться фізичними особами для власного використання, а також пересилаються в міжнародних поштових та експрес-відправленнях фізичними особами в особистих цілях (п.8 названого Порядку).

Положення про порядок ліцензування імпорту товарів у 2002 році, та Положення про порядок оформлення та видачі ліцензій та експортних документів на експорт продукції у 2002 році, затверджені наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 1 лютого 2002 р. № 33, втратили чинність (підстава: наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України “Про порядок ліцензування експорту, імпорту товарів у 2003 році” від 18 лютого 2003 р. № 36).

6. Злочин вважається закінченим з моменту вчинення будь-якого із діянь, які є порушенням законодавства, що регулює виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання чи сировини для їх виробництва, за умови, якщо вартість зазначених товарів, що були предметом незаконних дій, у три тисячі і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

7. Із суб’єктивної сторони склад передбаченого ст.203-1злочину характеризується умисною виною, вид умислу – прямий. Мотиви і мета вчинення передбачених ст.203-1 дій для кваліфікації значення не мають.

8. Дія Закону України “Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування” поширюється на суб’єктів господарювання, які здійснюють виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, а також експорт, імпорт обладнання та сировини для їх виробництва (ч.1 ст.2 Закону). Згідно з абз.14 ст.1 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” від 1 червня 2000 р. суб’єктами господарювання визнаються зареєстровані в установленому законодавством порядку юридичні особи незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які проводять господарську діяльність, а також фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, а тому суб’єкт передбаченого ст.203-1 злочину спеціальний: або 1) службова особа суб’єкта господарської діяльності – юридичної особи, або 2) фізична особа – суб’єкт підприємницької діяльності, яка здійснює таку діяльність без створення юридичної особи.

9. Діяльність фізичної особи, не зареєстрованої як суб’єкт підприємницької діяльності, по виробництву, експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування, а також по експорту, імпорту обладнання та сировини для їх виробництва, за наявності підстав має кваліфікуватися за ч.1 ст.202 як здійснення без державної реєстрації, як суб’єкта підприємництва, діяльності, що містить ознаки підприємницької та яка підлягає ліцензуванню.

10. Переміщення дисків для лазерних систем зчитування, обладнання чи сировини для їх виробництва через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, якщо їх вартість у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, вчинене фізичною особою, яка не має ліцензії на їх експорт чи імпорт, має кваліфікуватися, за наявності підстав, як контрабанда за ст.201. Як контрабанда мають кваліфікуватися і дії службових осіб суб’єктів господарювання та фізичних осіб, зареєстрованих як суб’єкти підприємництва, які мають ліцензію на експорт чи імпорт дисків для лазерних систем зчитування, обладнання чи сировини для їх виробництва, якщо ними переміщуються через митний кордон України зазначені товари в обсягах, що перевищують дозволені для експорту чи імпорту, в частині, що перевищує вартість зазначених у ліцензії.

За умови визнання оптичного полікарбонату стратегічно важливим сировинним товаром, його переміщення з України через її митний кордон поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю утворюватиме склад злочину “контрабанда” незалежно від його вартості.

11. Порушення законодавства, що регулює виробництво дисків для лазерних систем зчитування, із записом на них інформації, яка є об’єктом авторського та/або суміжних прав, без дозволу осіб, які мають на неї авторське право або суміжні права, в тому числі і їх реалізація особою, що їх незаконно виробила, має кваліфікуватися за сукупністю злочинів, передбачених ст.203-1 та 176, за наявності всіх необхідних ознак складів сформульованих у них злочинів.

12. Диски для лазерних систем зчитування, обладнання та сировина для їх виробництва не віднесені законодавством до підакцизних товарів, а тому їх незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту не підпадає під дію ст.204.