Нова редакція ст. 380 ККУ з Коментарями.

Неприйняття рішення, несвоєчасне прийняття або прийняття недостатньо обґрунтованих рішень, а також невжиття, несвоєчасне вжиття достатніх заходів для безпеки працівників суду, правоохоронних органів або осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, членів їхніх сімей та їхніх близьких родичів службовою особою органу, на який покладено функції забезпечення безпеки зазначених осіб, якщо ці дії спричинили тяжкі наслідки, –

караються позбавленням волі на строк до п’яти років.

Коментар до ст. 380 КК України

1. Конституцією України гарантується незалежність і недоторканність судців, забороняється будь-який вплив на судців (ст. 126) і забезпечується захист інтересів судців (ст. 127). Відправлення правосудця вимагає заходів безпеки й інших членів та учасників кримінального судочинства (потерпілих, свідків, експертів, перекладачів тощо).

2. Склад злочину утворюють:

а) неприйняття рішення, несвоєчасне прийняття рішення чи прийняття незалежного рішення про заходи для безпеки учасників процесу судочинства;

б) невжиття чи несвоєчасне або неналежне вжиття заходів судочинства, а також членів їх сімей та близьких родичів, якщо внаслідок такої бездіяльності та недбалості були заподіяні цим особам тяжкі наслідки — шкода здоров’ю, знищення чи пошкодження майна тощо.

3. Невжиття заходів безпеки вчинюється необережно, винна особа не передбачала настання таких наслідків своєї злочинної недбалості, але повинна була і могла їх передбачити. Умисне потурання злочинові проти осіб, взятих під захист, кваліфікується як співучасть у злочинах, що були вчинені проти осіб, взятих під захист.

4. Суб’єктами відповідальності за невжиття заходів безпеки є посадові особи, органу, на який покладено функції забезпечення виконання таких заходів.