Нова редакція ст. 346 ККУ з Коментарями.

1. Погроза вбивством, заподіянням шкоди здоров’ю, знищенням або пошкодженням майна, а також викраденням або позбавленням волі щодо Президента України, Голови Верховної Ради України, народного депутата України, Прем’єр-міністра України, члена Кабінету Міністрів України, Голови чи члена Вищої ради правосуддя, Голови чи члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Голови чи судді Конституційного Суду України або Верховного Суду України чи вищих спеціалізованих судів України, Генерального прокурора, Директора Національного антикорупційного бюро України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Голови або іншого члена Рахункової палати, Голови Національного банку України, керівника політичної партії України, а також щодо їх близьких родичів, вчинена у зв’язку з їх державною чи громадською діяльністю, –

карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

2. Умисне заподіяння особам, зазначеним в частині першій цієї статті, середньої тяжкості тілесних ушкоджень чи легких тілесних ушкоджень, нанесення побоїв чи вчинення інших насильницьких дій у зв’язку з їх державною або громадською діяльністю –

караються позбавленням волі на строк від чотирьох до семи років.

3. Умисне заподіяння особам, зазначеним в частині першій цієї статті, тяжких тілесних ушкоджень у зв’язку з їх державною або громадською діяльністю –

карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років.

Коментар до ст. 346 КК України

1. Діяння, передбачене ст. 346 КК, посягає на авторитет державної влади, а також на життя і здоров’я посадових осіб державної влади в Україні.

2. Потерпілими від діяння, передбаченого ст. 346 КК, є лише Президент України, Голова Верховної Ради України, народні депутати України, Прем’єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України, Голова чи судді Конституційного Суду України або Верховного Суду України чи вищих спеціалізованих судів України, Генеральний прокурор України, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Голова Рахункової палати, Голова Національного банку України, керівники політичних партій України, а також їх близькі родичі. Цей список у ст. 346 КК є вичерпний.

3. Об’єктивну сторону діяння утворюють: а) погроза вбивством, б) погроза насильством (заподіяння побоїв, тілесних ушкоджень), в) знищенням чи пошкодженням майна, що висловлені будь-яким способом на адресу зазначених у ст. 346 КК осіб або їхніх близьких родичів.

4. Погроза або насильство щодо зазначених осіб є помстою за їх службову діяльність. Вчинення таких дій щодо цих осіб на підставі особистих неприязних стосунків складу цього злочину не утворює.

5. Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча вчинюється умисно.

6. Умисне заподіяння потерпілому чи близьким його родичам легких чи середньої тяжкості тілесних ушкоджень, нанесення побоїв чи вчинення інших насильницьких дій у зв’язку з виконанням потерпілим своїх службових обов’язків, кваліфікується за ч. 2 ст. 346 КК, а заподіяння цим особам чи їх близьким родичам тяжких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконаннями ними своїх службових обов’язків — за ч. З ст. 346 КК.

7. Відповідальність за діяння, передбачені ч. 1 ст. 346 КК, настає з шістнадцяти років, а за діяння, передбачене ч. 2 і ч. З ст. 346 КК – з чотирнадцяти років.

Інший коментар до статті 346 Кримінального кодексу України

1. Об’єктом злочину є нормальна діяльність органів державної влади та об’єднань громадян, їх авторитет, а додатковим обов’язковим об’єктом – недоторканність державних чи громадських діячів.

Потерпілими під злочину можуть бути тільки особи, зазначені в диспозиції ч.1 ст.346.

Під керівником політичної партії слід розуміти виключно перших осіб, незалежно від назви їх посади, керівного органу партії, яка була у встановленому законом порядку зареєстрована в Міністерстві юстиції і її діяльність не була припинена за рішенням суду.

Близькими родичами державних та громадських діячів визнаються батьки, дружина (чоловік), діти, рідні брати та сестри, дід, баба, онуки.

2. Об’єктивна сторона злочину, передбаченого ч.1 ст.346, полягає у вчиненні таких дій: погрози вбивством, заподіяння шкоди здоров’ю, знищення або пошкодження майна – і є аналогічною подібним діям щодо працівника правоохоронного органу, відповідальність за які передбачена ст.345.

Об’єктивна сторона даного злочину, яка полягає у погрозі викраденням або позбавленням волі, може виявлятися у висловлюванні (усно, із застосуванням технічних засобів), а також у жестах або інших діях, за допомогою яких винний залякує потерпілого викраденням або позбавленням волі. Реальність здійснення такої погрози на кваліфікацію дій винного не впливає.

3. Стаття 346 також передбачає відповідальність за заподіяння потерпілим середньої тяжкості тілесних ушкоджень чи легких тілесних ушкоджень, нанесення побоїв чи вчинення інших насильницьких дій (ч.2) та тяжких тілесних ушкоджень (ч.3).

Вбивство потерпілого при застосуванні насильства, а так само і умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть, не охоплюються складом даного злочину і потребують кваліфікації відповідно за ст.112 чи ст.119 або ч.2 ст.121. Умисне вбивство близьких родичів потерпілого має кваліфікуватися за ст.115.

4. Суб’єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом. Обов’язковою ознакою злочину є мотив: злочин вчинюється у зв’язку з державною чи громадською діяльністю потерпілих. За відсутності названого мотиву дії винного кваліфікуються за статтями Особливої частини Кодексу, що передбачають відповідальність за злочини проти життя та здоров’я особи.

5. Суб’єкт злочину, передбаченого ч.1 ст.346, – фізична осудна особа у віці 16 років. Суб’єкт злочину, передбаченого ч.2 і ч.3 цієї статті, – фізична осудна особа, яка на момент вчинення злочину досягла 14 років.