Нова редакція ст. 318 ККУ з Коментарями.

1. Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут підроблених чи незаконно одержаних документів, які дають право на отримання наркотичних засобів чи психотропних речовин або прекурсорів, призначених для вироблення або виготовлення цих засобів чи речовин, –

караються штрафом від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або особою, яка раніше вчинила одне із кримінальних правопорушень, передбачених статтями 306-317 цього Кодексу, –

караються позбавленням волі на строк від двох до п’яти років.

Коментар до ст. 318 КК України

1. Стаття 318 КК передбачає відповідальність за спеціальний вид фальшування документів.

2. Предметами фальшування ^виготовлення, підробки) є документи, які дають право на отримання наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів (рецепти, накладні, квитанції тощо).

3. Об’єктивну сторону злочину утворює одне із діянь:

а) фальшування (виготовлення, підробка);

б) використання або в) збут підроблених чи незаконно одержаних документів.

4. Фальшування документів на отримання наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів, учинене повторно, групою осіб або особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 306—317 КК, кваліфікується за ч. 2 ст. 318 КК.

5. Діяння, передбачене ст. 318 КК, вчинюється умисно.

6. Відповідальність за фальшування, використання чи збут таких документів настає з шістнадцяти років.

Інший коментар до статті 318 Кримінального кодексу України

1. Підвищена небезпека цих діянь полягає в тому, що вони створюють можливість заподіяння шкоди охороні здоров’я у сфері розподілу згаданих засобів та речовин, їх використанню на благо людини. Незаконне виготовлення, підроблення, використання чи збут підроблених документів, що дають право на отримання згаданих засобів та речовин із законних джерел, є способами, за допомогою яких винний намагається отримати наркотики, психотропи та прекурсори у закладах охорони здоров’я або надає допомогу в цьому іншим наркоділкам.

2. Об’єктом злочину є відносини у сфері охорони здоров’я, що забезпечують порядок отримання документів на право придбання наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів у юридичних осіб, які займаються їх виробництвом, розподілом та реалізацією.

Предметом злочину можуть бути документи, на підставі яких відповідні розподільчі органи відпускають згадані засоби та речовини закладам системи охорони здоров’я чи окремим громадянам.

3. Об’єктивна сторона злочину виявляється в одній з трьох альтернативних дій: виготовлення, підроблення, використання чи збут підроблених документів на отримання наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів із вказаною метою.

Під незаконним виготовленням розуміють виробництво документа на отримання цих засобів та речовин, який за своїм змістом повністю не відповідає дійсності, тобто є фальшивим.

Підроблення може полягати:

– у виготовленні фальшивого документа на отримання наркотиків, психотропів та прекурсорів, схожого на оригінал;

– у внесенні в істинний документ фальшивих відомостей (підпису, дописування змісту, що не відповідають дійсності);

– у підробленні любим способом (підчисткою, травленням) тексту, підпису чи відбитку печатки тощо.

Збут документів такого роду може реалізуватися в любій оплатній чи безоплатній формі (продаж, обмін, сплата боргу тощо) як особою, що виготовила чи підробила ці документи, так і особою, яка усвідомлює, що вони є фальшивими.

Використання незаконно виготовлених чи підроблених документів на отримання наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів має місце тоді, коли винний подає їх у відповідний державний орган, що займається реалізацією цих засобів та речовин. При поданні такого документа винний ознайомлює службову особу із його змістом. Використання документів визнається закінченим з моменту їх подання у державний орган чи установу незалежно від того, чи отримав винний згадані засоби та речовини.

Факт отримання повинен розглядатися у двох напрямах:

– при поданні згаданих документів із вказівкою фальшивого банківського рахунку безготівкової оплати – як викрадення наркотиків, психотропів та прекурсорів шляхом шахрайства (ст.308);

– з готівковою оплатою – як незаконне придбання цих засобів та речовин. Якщо дії винного на момент подання фальшивих документів були припинені, скоєне потрібно кваліфікувати додатково в залежності від спрямованості умислу за ст.307 чи 309. Злочин, передбачений ст.318, вважається закінченим з моменту скоєння будь-якої з альтернативних дій, вказаних у ч.1 цієї статті.

4. Суб’єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом. Винний усвідомлює, що діє з порушенням вимог ст.6 Закону України “Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів”. Якщо винний діяв з метою їх придбання та збуту, скоєне кваліфікується за ч.1 ст.14, 307 та 318, якщо без цієї мети – за ст.14 та 309.

5. Суб’єктом злочину, виходячи з норм законодавства про охорону здоров’я, може бути тільки особа, що досягла 18-річного віку.

Коли виготовлення чи підроблення документів скоюється службовою особою, що зловживає своїм службовим становищем, кримінальна відповідальність настає за ст.318, 364 та 366, а при їх використанні із згаданою метою – додатково за ст.307 чи 309.

6. Кваліфікуючі ознаки злочину – повторність, попередня змова групи осіб, вчинення особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених ст.306-317.

Під повторністю слід розуміти незаконне вчинення як тотожних, так і в будь-якій послідовності інших дій, передбачених ч.1 ст.318, за умови, що не збігли строки давності притягнення до кримінальної відповідальності або не знята і не погашена судимість за аналогічний злочин.

Попередня змова групи осіб і вчинення одного із злочинів, зазначених у ч.2 ст.318, за ознаками аналогічні роз’ясненим у коментарі до ст.307.