Нова редакція ст. 365 ККУ з Коментарями.

1. Перевищення влади або службових повноважень, тобто умисне вчинення працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих йому прав чи повноважень, якщо вони завдали істотної шкоди охоронюваним законом правам, інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам, інтересам юридичних осіб, –

карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, якщо вони супроводжувалися насильством або погрозою застосування насильства, застосуванням зброї чи спеціальних засобів або болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями, за відсутності ознак катування, –

караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, –

караються позбавленням волі на строк від семи до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Коментар до ст. 365 КК України

1. Перевищенням влади (посадових повноважень) є вихід дій посадової особи за межі наданих їй законом прав і повноважень.

2. За своєю соціальною сутністю перевищення влади або посадових повноважень є самоправством посадової особи. Від інших посадових злочинів перевищення влади або посадових повноважень відрізняється тим, що вчинювані винною особою дії не входять в коло її повноважень, не надані їй законом, не передбачені правовим статусом її посади.

Пленум Верховного Суду України роз’яснив, що перевищенням влади або посадових повноважень визнається вчинення посадовою особою дій:

а) які є компетенцією іншої посадової особи даного відомства чи посадової особи іншого відомства;

б) одноособово, тоді як дії мали бути вчинені лише колегіальне;

в) які дозволяються тільки в особливих випадках, з особливого дозволу і з особливим порядком проведення,— за відсутності цих умов;

г) які ніхто не має права виконувати або дозволяти (п. 4 постанови Пленуму Верховного Суду України від 27 грудня 1985 р. «Про судову практику в справах про перевищення влади або службових повноважень»).

3. Кримінальна відповідальність за перевищення влади не залежить від того, постійно чи тимчасово виконувала посадова особа покладені на неї обов’язки, була вона призначена на посаду чи була обрана, займала посаду за штатним розкладом чи на громадських засадах, працювала за плату чи безоплатно. Зокрема, народні дружинники, громадські помічники дільничних інспекторів міліції, громадські інспектори ДАІ та інші представники громадськості, які виконують функції представників влади і мають спеціальні повноваження на таку діяльність, при явному виході за межі наданих їм прав і повноважень несуть відповідальність за ст. 365 КК.

4. Обов’язковою ознакою злочину, передбаченого ч. 1 ст. 365 КК, є заподіяння перевищенням влади чи посадових повноважень істотної шкоди державним, громадським чи приватним інтересам окремих громадян. Як роз’яснив Пленум Верховного Суду України, істотною шкодою державним чи громадським інтересам або охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, заподіяним при перевищенні влади або посадових повноважень, можуть визнаватися прямі матеріальні збитки, упущена вигода, порушення охоронюваних законам політичних, трудових, житлових, особистих та майнових прав і інтересів громадян, підрив престижу представників влади та управління, створення обстановки, що утруднює установі, організації, підприємству здійснення основних функцій, порушення громадського порядку та ін. (п. 6 постанови Пленуму Верховного Суду України від 27 грудня 1985 р.).

5. Перевищення влади або посадових повноважень, якщо воно супроводжувалось насильством, застосуванням зброї або болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями — кваліфікуються за ч. 2 ст. 365 КК.

Частина 2 ст. 365 КК охоплює застосування посадовою особою при перевищенні влади або посадових повноважень насильства як фізичного, так і психічного. Фізичне насильство при перевищенні влади чи посадових повноважень може бути виражене в незаконному позбавленні волі, нанесенні удару, заподіянні побоїв, вчиненні дій, характерних для мордування, заподіянні легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень. Психічне насильство при перевищенні влади або посадових повноважень може бути виражене в реальній погрозі заподіяння фізичного або іншого насильства щодо потерпілого чи його близьких.

Заподіяння внаслідок перевищення влади або посадових повноважень тяжких тілесних ушкоджень чи вбивства, вчинені як умисно, так і з необережності, підлягають кваліфікації за сукупністю ч. 2 ст. 365 КК і статей КК, які передбачають відповідальність за вбивство чи тяжкі тілесні ушкодження.

6. За ч. 2 ст. 365 КК діяння кваліфікується за ознакою перевищення влади або посадових повноважень із застосуванням зброї у випадках, коли посадова особа застосувала предмети, призначені для ураження живої цілі, тобто вогнепальну зброю, в тому числі гладкоствольну, або холодну зброю. Що стосується кваліфікації дій, пов’язаних з незаконним застосуванням зброї посадовими особами, які мають право володіти нею, то при цьому повинні враховуватися положення нормативних актів, які встановлюють підстави і порядок застосування зброї такими особами. Разом з тим демонстрація посадовою особою зброї або погроза словами її застосувати не можуть бути визнані перевищенням влади чи посадових повноважень при обтяжуючих обставинах і кваліфікуватися за ч. 2 ст. 365 КК.

7. Якщо перевищенням влади або посадових повноважень потерпілому були заподіяні тяжкі наслідки, то діяння кваліфікується за ч. З ст. 365 КК. Кваліфікуюча ознака ч. З ст. 365 КК (тяжкі наслідки) має таку саму характеристику, як і тяжкі наслідки у ч. 2 ст. 364 КК.

8. Перевищення влади або посадових повноважень має багато спільних ознак із зловживанням владою або посадовими повноваженнями: обидва ці злочини вчинюються лише посадовими особами, навмисно і в сфері службової діяльності. Відрізняються ці злочини лише характером вчинюваних посадовою особою дій.

Зловживання владою або посадовими повноваженнями характерне тим, що посадова особа вчинює дії, які вона має право вчинювати, такі дії надані їй за посадою, передбачені її посадовим статусом. Але посадова особа при цьому зловживає своїми правами і діє всупереч інтересам служби, прагнучи отримати від цього матеріальну або іншу особисту вигоду. Злочин, передбачений ст. 364 КК, полягає не в тому, що посадова особа чинить недозволені їй дії, а в тому, що вона прагне використати ці дії у своїх інтересах, погоджуючись із заподіянням шкоди інтересам служби. Злочин, передбачений ст. 364 КК, утворює не заподіяна шкода чи її розмір, а спосіб заподіяння цієї шкоди — використання влади чи посадових повноважень для задоволення своїх корисливих чи інших особистих інтересів.