Нова редакція ст. 447 ККУ з Коментарями.

1. Вербування, фінансування, матеріальне забезпечення, навчання найманців з метою використання у збройних конфліктах, воєнних або насильницьких діях, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, перешкоджання діяльності органів державної влади чи порушення територіальної цілісності, а також використання найманців у збройних конфліктах, воєнних або насильницьких діях –

караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років.

2. Ті самі діяння, вчинені службовою особою з використанням службового становища, –

караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, що призвели до загибелі людини, –

караються позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічним позбавленням волі з конфіскацією майна або без такої.

4. Участь найманця у збройному конфлікті, воєнних або насильницьких діях –

карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років.

5. Найманець звільняється від кримінальної відповідальності за дії, передбачені частиною четвертою цієї статті, якщо він до притягнення до кримінальної відповідальності добровільно припинив участь у збройному конфлікті, воєнних або насильницьких діях та повідомив про свою участь у конфлікті, воєнних або насильницьких діях або іншим чином сприяв припиненню або розкриттю злочинів, передбачених частинами першою – третьою цієї статті, якщо в його діях немає складу іншого злочину.

Примітка. Під найманцем у цій статті слід розуміти особу, яка:

1) спеціально завербована в Україні чи за її межами для того, щоб брати на території України чи території інших держав участь у збройному конфлікті, воєнних або насильницьких діях, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, перешкоджання діяльності органів державної влади чи порушення територіальної цілісності;

2) бере участь у воєнних або насильницьких діях з метою одержання будь-якої особистої вигоди;

3) не є ні громадянином (підданим) сторони, що перебуває у конфлікті, ні особою, яка постійно на законних підставах проживає на території, яка контролюється стороною, що перебуває у конфлікті;

4) не входить до особового складу збройних сил держави, на території якої здійснюються такі дії;

5) не послана державою, яка не є стороною, що перебуває у конфлікті, для виконання офіційних обов’язків як особи, яка входить до складу її збройних сил.

Коментар до ст. 447 КК України

1. Найманство як злочин, передбачений ст. 447 КК, посягає на політику невтручання України у внутрішні справи інших держав, як підставу її зовнішньої безпеки. Найманство визнається злочином у випадках запрошення чи використання найманців для участі у воєнних конфліктах інших держав.

2. Об’єктивну сторону злочину утворюють зазначені у ст. 447 КК діяння:

а) вербування найманців;

б) матеріальне їх забезпечення;

в) навчання з метою використання їх у збройних конфліктах інших держав, і

г) використання найманців у збройних конфліктах або у поваленні державної влади чи порушенні територіальної цілісності іншої держави. Для наявності в діях особи складу закінченого злочину достатньо вчинення нею одного із зазначених у ст. 447 КК діянь.

3. Суб’єктивно цей злочин вчинюється умисно, умисел прямий — суб’єкт діє з метою використання найманців для повалення державної влади або порушення територіальної цілісності держави.

4. Суб’єктом злочину, передбаченого ст. 447 КК, є осудна особа, яка досягла шістнадцятирічного віку.

5. За ч. 2 ст. 447 КК відповідають громадяни України, безпосередні учасники (найманці) збройних конфліктів інших держав, які без відповідного дозволу органів державної влади України взяли участь у таких конфліктах за матеріальну винагороду.

6. Відповідальність за найманство настає з шістнадцяти років.