Нова редакція ст. 270 ККУ з Коментарями.

1. Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, якщо воно спричинило виникнення пожежі, якою заподіяно шкоду здоров’ю людей або майнову шкоду у великому розмірі, –

карається штрафом від однієї тисячі до чотирьох тисяч двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

2. Те саме діяння, якщо воно спричинило загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки, –

карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

Примітка. Майнова шкода вважається заподіяною у великих розмірах, якщо прямі збитки становлять суму, яка в триста і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а в особливо великих розмірах – якщо прямі збитки становлять суму, яка в тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Коментар до ст. 270 КК України

1. Пожежею називається неконтрольоване горіння за межами спеціально відведеного місця, що призвело до настання тяжких наслідків заподіяння шкоди здоров’ю людей або майнової шкоди у великому розмірі.

2. Порушенням правил пожежної безпеки є недотримання чи невиконання вимог, установлених для запобігання пожежам, і протипожежного захисту.

3. Частина 1 ст. 270 КК передбачає відповідальність за допущене порушення правил пожежної безпеки, яке призвело до заподіяння шкоди здоров’ю людей або майнової шкоди у великому розмірі.

Частиною 2 ст. 270 КК передбачається відповідальність за порушення правил, якщо воно спричинило людські жертви (смерть хоча б одного потерпілого), майнову шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки (заподіяння потерпілим тяжких тілесних ушкоджень, особливо великих майнових збитків тощо). Згідно з приміткою до ст. 270 КК майнова шкода вважається заподіяною у великих розмірах, якщо прямі збитки становлять суму, яка в триста і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а в особливо великих розмірах — якщо прямі збитк’І становлять суму, яка в тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

4. Порушення правил пожежної безпеки вчинюється необережно. Умисне вчинення пожежі (підпалу) кваліфікується за ст. 194 КК.

5. Відповідальність за порушення правил пожежної безпеки настає з шістнадцяти років. Посадові особи підлягають відповідальності за ст. 270 КК лише у випадках, коли спеціальними наказами, інструкціями, статутами на цих осіб були покладені обов’язки по забезпеченню пожежної безпеки на підприємстві, установі чи в організації.

Інший коментар до статті 270 Кримінального кодексу України

1. Предметом злочину є майно, природні ресурси або інші предмети, які здатні горіти. На відміну від злочинів проти власності та довкілля, предмет порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки може і не мати економічної або іншої цінності.

2. Об’єктивна сторона полягає в порушенні встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, якщо воно спричинило виникнення пожежі, якою заподіяно шкоду здоров’ю людей або майнову шкоду у великому розмірі.

3. Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки може бути вчинене як шляхом дії, так і бездіяльності.

4. Під встановленими законодавством вимогами пожежної безпеки (у смислі ст.270) слід розуміти положення, які встановлюють норми і правила щодо запобігання виникненню пожеж.

5. Вимоги пожежної безпеки включаються до стандартів, паспортів, норм, правил, положень, інструкцій.

6. Поняттям законодавства охоплюються як закони, так і інші нормативно-правові акти. Це, наприклад, Закон України “Про пожежну безпеку” від 17 грудня 1993 р. № 3745-ХІІ, галузеві правила пожежної безпеки, які розробляються і затверджуються міністерствами і відомствами.

7. Відповідальність за ст.270 настає лише тоді, коли порушення вимог пожежної безпеки спричинило виникнення пожежі, якою заподіяно шкоду здоров’ю людей або майнову шкоду у великому розмірі.

8. Пожежа – це неконтрольоване горіння предметів поза спеціальним вогнищем, що створює небезпеку для життя людей.

9. Обов’язковою ознакою об’єктивної сторони злочину є наслідки: шкода здоров’ю людей або майнова шкода у великому розмірі.

10. Злочин вважається закінченим з моменту настання одного з цих наслідків.

11. Шкода здоров’ю людей – заподіяння середньої тяжкості тілесних ушкоджень одній особі.

12. Згідно з приміткою до ст.270 майнова шкода вважається заподіяною у великих розмірах, якщо прямі збитки становлять суму, яка в триста і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

13. Суб’єктивна сторона злочину: щодо порушення вимог пожежної безпеки – як умисел, так і необережність, а щодо наслідків (спричинення шкоди здоров’ю людей або майнової шкоди) – лише необережність. Злочин у цілому є необережним (див. абз. 2 п.5 постанови ПВСУ “Про судову практику в справах про знищення та пошкодження державного і колективного майна шляхом підпалу або внаслідок порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки” від 2 липня 1976 р. № 4 в редакції від 3 березня 2000 р. № 3).

14. Суб’єктом злочину може бути будь-яка особа, яка досягла 16-річного віку (п.9 зазначеної Постанови ПВСУ).

15. Загибель людей, передбачена ч.3 ст.270, – це загибель однієї або кількох осіб (п.6 зазначеної Постанови ПВСУ).

16. Питання про те, що слід розуміти під іншими тяжкими наслідками (ч.2 ст.270), має вирішуватися судом у кожному конкретному випадку щодо конкретних обставин справи. Це, зокрема, заподіяння тяжких тілесних ушкоджень одній або кільком особам, середньої тяжкості тілесних ушкоджень двом та більше особам, залишення людей без житла або засобів до існування, тривале припинення або дезорганізація роботи підприємства, установи, організації та ін. (абз. 3 п.8 зазначеної Постанови ПВСУ).

Згідно з приміткою до ст.270 майнова шкода вважається заподіяною в особливо великих розмірах (ч.2 ст.270), якщо прямі збитки складають суму, яка в тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (див. примітку до ст.270).