Нова редакція ст. 334 ККУ з Коментарями.

Влет в Украину или вылет из Украины без соответствующего разрешения, а также несоблюдение указанных в разрешении маршрутов, мест посадки, воздушных трасс, коридоров или эшелонов –

наказываются штрафом от двухсот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Коментар до ст. 334 КК України

1. Незаконний вліт в Україну або незаконний виліт з України порушує встановлений порядок в’їзду чи виїзду з України через державний кордон.

2. Об’єктивну сторону цього злочину утворює одне з діянь:

— незаконний вліт в Україну;

— незаконний виліт з України;

— недотримання вказаного у дозволі маршруту польоту;

— порушення вказаних у дозволі місць посадки, повітряних воріт вльоту — вильоту чи висоти польоту.

Ст. 58 Повітряного кодексу України (Відомості Верховної Ради України.— 1993.— № 25.— Ст. 274) встановлює порядок і правила вильоту з України і вльоту в Україну, маршрути, висоту польоту, місця посадок, повітряні ворота. Міжнародними угодами можуть визначатися й інші порядок та правила вльоту в Україну і вильоту з України.

3. Злочин, передбачений ст. 343 КК, може бути вчинений умисно і необережно. Виліт з України чи вліт в Україну без належного дозволу в результаті стихійного лиха, аварії судна чи втрати орієнтування складу злочину не утворюють.

4. Суб’єктами незаконного перельоту державного кордону є члени екіпажу повітряного судна. Пасажири, які використали повітряне судно для незаконного вльоту чи вильоту, підлягають відповідальності за незаконний перехід державного кордону за ст. 331 КК. Особи, винні в угоні повітряного судна, підлягають відповідальності за сукупністю злочинів, передбачених ст. 334 КК і ст. 278 КК.

Інший коментар до статті 334 Кримінального кодексу України

Безпосереднім об’єктом даного злочину є встановлений порядок виконання міжнародних польотів.

Міжнародні польоти – це польоти, пов’язані з перетинанням повітряними суднами державного кордону України та іншої держави.

Об’єктивна сторона злочину – це вліт в Україну або виліт з України без відповідного дозволу, недодержання зазначених у дозволі маршрутів, місць посадки, повітряних трас, коридорів або ешелонів, через які повітряне судно повинне перетнути державний кордон.

Місце посадки – це встановлений для конкретного рейсу або для конкретного бортового номера аеропорт (аеродром) посадки.

Маршрут – заздалегідь визначений шлях польоту, його курс, напрямок.

Повітряна траса – це коридор у повітряному просторі, обмежений за висотою та шириною, призначений для безпечного виконання польотів повітряними суднами і забезпечений аеродромами, засобами контролю та управління повітряним рухом.

Повітряний коридор – смуга повітряного простору, обмежена за шириною і висотою, обладнана радіотехнічними засобами, призначена для польотів повітряних суден. Повітряні коридори в залежності від призначення можуть бути вхідними, вихідними, обхідними.

Порушення правил міжнародних польотів, поєднане (злочин вважається закінченим з моменту порушення правил міжнародних польотів незалежно від наслідків) з порушенням правил безпеки руху або експлуатації повітряного транспорту (якщо це створило небезпеку для життя людей або настання інших тяжких наслідків, спричинило потерпілому середньої тяжкості чи тяжкі тілесні ушкодження, заподіяло велику матеріальну шкоду або загибель людей), утворює сукупність злочинів, передбачених ст.276 і 334.

Порушення правил міжнародних польотів, які були результатом нещасного випадку (стихійного лиха, втрати орієнтування, відмови приладів), при дотриманні встановлених на такий випадок правил (при подачі сигналу, посадки в найближчому до державного кордону аеропорту) не є злочином.

Суб’єкт порушення правил міжнародних польотів – спеціальний: фізична осудна або обмежено осудна особа, яка в силу професійних функцій чи службових обов’язків керує повітряним судном, незалежно від його типу і належності.

Суб’єктом злочину можуть бути також власники приватних літаків, які мають дозвіл на виконання міжнародних польотів і при цьому порушують правила таких польотів.

Суб’єктивна сторона злочину – прямий умисел, оскільки суб’єкт цього злочину (див. суб’єкт) порушити правила міжнародних польотів з непрямим умислом або по необережності не може.

Але слід відмітити, що порушення правил міжнародних польотів може бути вчинене внаслідок службової недбалості. У таких випадках відповідальність може наставати за сукупністю злочинів – за ст.334 та ст.337, якщо це заподіяло істотну шкоду охоронюваним Законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам окремих юридичних осіб (див. коментар до ст.367).