Нова редакція ст. 305 ККУ з Коментарями.

1. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, тобто їх переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, –

карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, а також якщо предметом цих дій були особливо небезпечні наркотичні засоби чи психотропні речовини або наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги чи прекурсори або фальсифіковані лікарські засоби у великих розмірах, –

караються позбавленням волі на строк від восьми до десяти років з конфіскацією майна.

3. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, вчинена організованою групою, а також якщо предметом контрабанди були наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги чи прекурсори або фальсифіковані лікарські засоби в особливо великих розмірах, –

карається позбавленням волі на строк від десяти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Примітка. Поняття великий та особливо великий розмір наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а також отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів, або фальсифікованих лікарських засобів, що застосовується в цьому розділі, визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, спільно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу.

Коментар до ст. 305 КК України

1. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів за своїми ознаками відрізняється від злочину, передбаченого ст. 201 КК, лише предметом злочину.

2. Наркотичними засобами називаються препарати і речовини, включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів і прекурсорів (список 1 табл. І і список 1 табл. II), затверджених Комітетом з контролю наркотиків Міністерства охорони здоров’я України.

Поняття наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів дано у ст. 1 Закону України від 15 лютого 1995 р. «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» (Відомості Верховної Ради України.- 1995.- № 10.- Ст. 60).

Згідно із законом, до наркотичних засобів належать: опій, героїн, морфін, анаша, кокаїн, гашиш та інші засоби, що перелічені в списках.

3. Психотропні речовини — це речовини, що включені до списку 2 табл. І і списку 2 табл. II Переліку, затвердженого Комітетом МОЗ. До психотропних речовин належать: ЛСД-25, фенамін, мескалін, седуксен, тазепам, пентобарбітал, гуноктін, фелазенам.

4. Прекурсорами називаються речовини, які використовуються для виготовлення наркотиків (етиловий спирт, сірчана кислота, ацетон, ефедрин, ергометрин та ін.).

Належність тих чи інших речовин до наркотичних засобів чи психотропних речовин визначається судово-медичною експертизою.

5. Головна медична ознака наркотичних засобів і психотропних речовин у тому, що вони викликають ейфорію, руйнують фізичне і психічне здоров’я особи та викликають абстиненцію — нестримну потребу вживання цих засобів і речовин.

6. Відповідальність за контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів настає з шістнадцятирічного віку,

7. Частина 2 ст. 305 КК посилює відповідальність за вчинення цього злочину:

— повторно;

— за попереднім зговором групою осіб;

— відносно особливо небезпечних наркотичних засобів чи психотропних речовин;

— у великих розмірах.

Особливо небезпечні наркотичні чи психотропні речовини, а також великий та особливо великий розмір цих засобів і речовин визначаються Комітетом МОЗ з контролю за наркотиками.

8. Частина 3 ст. 305 КК визначає особливі кваліфікуючі ознаки цього злочину:

— вчинення злочину організованою групою, тобто стійкою, стабільною групою, створеною спеціально з метою зайняття контрабандою наркотиків, яка має керівника, виконавців, транспорт, кошти, приміщення (див. коментар до ст. 27 КК України);

— вчинення контрабанди наркотиків в особливо велиних розмірах. Великий та особливо великий розміри наркотичних засобів чи психотропних речовин визначаються Комітетом по контролю за наркотиками Міністерства охорони здоров’я України – ст. 305 КК.

9. Контрабанда засобів або психотропних речовин вчинюється умисно, як правило, з корисливою метою.

Інший коментар до статті 305 Кримінального кодексу України

1. Суспільна небезпека контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів визначається насамперед поширеністю даного злочину у сфері їх обігу. В Україну незаконно імпортуються з інших країн героїн, кокаїн, крек, психотропні речовини амфетамінного ряду (“екстазі”, ефедрин тощо), ЛСД, а також прекурсори, з яких у підпільних нарколабораторіях виготовляються синтетичні психотропи. За останні роки поширюється вивіз із України в інші країни макової соломки і гашишу. Також намітилася тенденція використання іноземними наркоділками території України для транзиту вказаних засобів і речовин. Все це призвело до погіршення наркотичної ситуації в Україні, створення на її території міжнародних кримінальних угруповань, які займаються наркобізнесом. Це в свою чергу призводить не тільки до збільшення кількості наркоспоживачів, але й до інтенсивного розвитку нових видів наркотизму, для обслуговування яких створюються підпільні лабораторії з виготовлення наркотиків і психотропів з імпортних прекурсорів.

Оскільки контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів веде до порушення встановленого порядку здійснення імпортно-експортних та транзитних операцій з ними, то безпосереднім об’єктом злочину є відносини у сфері обігу цих засобів, що забезпечують єдиний встановлений порядок їх переміщення через митний кордон України, регламентований ст.12 Закону України “Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів”.

2. Предметом контрабанди є вказані засоби та речовини, юридичні поняття яких дані у ст.1 цього Закону.

Наркотичні засоби – це включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою КМУ від 6 травня 2000 р. № 770 (далі – Перелік), речовини природного чи синтетичного походження, препарати, рослини, що становлять небезпеку для здоров’я населення у разі зловживання ними (списки № 1 таблиць I, II, III Переліку). Під названим Переліком розуміються згруповані у списки наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, включені до таблиць І-ІV згідно з законодавством України та міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана ВРУ. Даний Перелік затверджується КМУ за поданням спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у галузі охорони здоров’я і публікується в офіційних друкованих виданнях.

Психотропні речовини визначені як включені до Переліку речовини природного чи синтетичного походження, препарати, природні матеріали, які здатні викликати стан залежності та справляти депресивний або стимулюючий вплив на центральну нервову систему або обумовлювати порушення сприйняття, емоцій, мислення, поведінки і становлять небезпеку для здоров’я населення у разі зловживання ними (списки № 2 таблиць I, II, III Переліку).

Під аналогами наркотичних засобів і психотропних речовин розуміються заборонені до обігу в Україні речовини природного чи синтетичного походження, не включені до Переліку. Їх хімічна структура і властивості подібні до хімічної структури і властивостей наркотичних засобів і психотропних речовин, психоактивну дію яких ці речовини відтворюють.

Прекурсори – це речовини та їх солі, що використовуються при виробництві, виготовленні наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиці IV Переліку.

Вони поділяються наступним чином:

– фармакологічні – початкова хімічна сировина, з якої виготовляються синтетичні наркотики або психотропи (список № 1 таблиці IV);

– промислові – ті, що використовуються в процесі виготовлення природних напівсинтетичних та синтетичних наркотичних чи психотропних речовин (список № 2 таблиці VI).

3. Об’єктивна сторона контрабанди полягає у незаконному переміщенні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів через митний кордон поза митним контролем чи з приховуванням від митного контролю.

Під переміщенням предметів поза митним контролем слід розуміти їх переміщення через митний кордон поза місцем розташування митниці, або поза часом здійснення митного оформлення, або з використанням незаконного звільнення від митного контролю внаслідок зловживання службовим становищем посадовою особою митного органу.

Згідно зі ст.12 Закону України “Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів” імпорт, експорт або транзит даних засобів і речовин має здійснюватись за наявності сертифіката (окремого дозволу), виданого спеціально уповноваженим органом виконавчої влади в галузі охорони здоров’я для кожного такого випадку, незалежно від того, стосується це одного чи кількох наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів. Імпорт, експорт або транзит вказаних засобів має здійснюватися лише через митниці, визначені Державною митною службою України.

З даного законоположення випливає, що переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів в зоні контролю інших митниць треба розцінювати як контрабанду.

Переміщення таких засобів і речовин з приховуванням від митного контролю – це, по суті, їх переміщення через митний кордон: з використанням тайників або інших засобів чи способів, що утруднюють їх виявлення; шляхом надання наркотичним засобам, психотропним речовинам або прекурсорам вигляду інших засобів і речовин; шляхом подання до митного кордону як підстави для переміщення вказаних предметів підроблених документів чи одержаних незаконним шляхом, або таких, що містять неправдиві дані.

Під тайниками розуміються сховища, виготовлені з метою незаконного переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів через митний кордон України, а також обладнані і пристосовані конструктивні ємності та предмети, які попередньо піддавалися розбиранню, монтажу тощо (п.37 ст.1 Митного кодексу України (далі – МК).

Використанням інших засобів, що утруднюють виявлення наркотиків, психотропів та прекурсорів, має визнаватися їх приховування у валізах, одязі, взутті, головному вбранні, речах особистого користування, на тілі або в організмі людини чи тварини.

Надання вказаним засобам і речовинам вигляду інших – це зміна їх зовнішніх ознак (форми та стану, упаковки, ярликів, етикеток тощо).

Необхідно мати на увазі, що підставою для переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів через митний кордон є визначені нормативними актами документи, без яких неможливо одержати дозвіл митниці на пропуск вказаних засобів і речовин через митний кордон. Це може бути, наприклад, митна декларація, контракт, коносамент, ліцензія, товарно-супровідні документи, дозвіл відповідних державних органів тощо.

Підробленими слід вважати як фальшиві документи, так і справжні, до яких внесено неправдиві відомості чи окремі зміни, що перекручують зміст інформації щодо фактів, які ними посвідчуються, а також документи з підробленими відбитками печаток, штампів, підписами тощо.

Під незаконно одержаними розуміються документи, які особа отримала за відсутності законних підстав або з порушенням установленого порядку.

Документами, що містять неправдиві дані, є такі, у яких відомості не відповідають дійсності щодо суті угоди, найменування, асортименту, кількості чи вартості наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, щодо їх відправника чи одержувача, щодо держави, з якої вони вивезені чи в яку переміщуються, тощо.

Склад контрабанди вказаних засобів і речовин формальний: для його належності не потрібна констатація настання шкідливих наслідків, доказ причинового зв’язку між ними і відповідними діями.

До обов’язкових ознак об’єктивної сторони контрабанди відносяться:

– дії у вигляді переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів;

– місце вчинення дії – митний кордон України, митна територія України (мова в даному випадку йде саме про митний, а не про державний кордон, які географічно не завжди співпадають);

– один чи обидва зазначені у диспозиції ч.1 ст.305 альтернативних способи переміщення через митний кордон наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Митний кордон – це межі митної території України. Митний кордон України співпадає з її державним кордоном, за виключенням кордонів спеціальних митних зон. Межі території останніх є складовою частиною митного кордону України. Визначення понять “митна територія”, “митний кордон”, “спеціальні митні зони”, “митні режими” дається у ст.1-6 МК.

Пленум Верховного Суду України роз’яснив, що контрабанда вважається закінченим злочином з моменту фактичного незаконного переміщення предметів через митний кордон України (див. п.13 постанови “Про судову практику в справах про контрабанду та порушення митних правил” від 26 лютого 1999 р. № 2). Якщо контрабандні наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги або прекурсори виявлені під час огляду чи переогляду речей або ж особистого огляду, в тому числі і повторного, при виїзді за межі України, вчинене необхідно розглядати як замах на контрабанду і кваліфікувати за ст.15 і ст.305.

Незаконне переміщення вказаних засобів і речовин на територію України, яке виявлено під час митного контролю, утворює закінчений склад контрабанди.

Оскільки диспозиція ст.305 охоплює незаконне переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів через митний кордон України, протиправні наркооперації, які були скоєні на території України до вивезення вказаних засобів, кваліфікуються за ст.307, 308, 309, 311, 312, 313, та ч.1 ст.15 і 305, а дії, які були пов’язані з їх збутом або використанням для особистих потреб в межах України і скоєні після контрабанди таких засобів, – за сукупністю злочинів, передбачених ст.305, 307 або 309.

4. Суб’єктивна сторона злочину передбачає наявність прямого умислу. Винний усвідомлює незаконність своїх дій по переміщенню згаданих засобів і речовин через митний кордон, або поза митним контролем, або з приховуванням від митного контролю і бажає в обхід встановлених правил ввезти їх в Україну чи вивезти з неї або перевезти через її територію.

5. Суб’єктом злочину можуть бути громадянин України, іноземний громадянин чи особа без громадянства, які на момент скоєння контрабанди досягли 16-річного віку. Службова особа, що скоїла злочин з використанням свого службового становища, несе відповідальність за ст.305, за наявності необхідних ознак – і за ст.364, а якщо згадані предмети контрабанди були нею викрадені – то й за ст.308 чи 312.

6. Частиною 2 ст.305 передбачені кваліфікуючі ознаки, що підвищують суспільну небезпеку злочину. Це ті ж дії:

– вчинені повторно;

– вчинені за попередньою змовою групою осіб;

– якщо предметом їх були особливо небезпечні наркотичні засоби чи психотропні речовини;

– вчинені за умови, що кількість цих засобів була у великих розмірах.

Повторність означає скоєння вказаних у ст.305 дій (однієї чи кількох) двічі чи більше разів, якщо не закінчилися строки давності притягнення до кримінальної відповідальності за попередню контрабанду згаданих засобів і речовин або не знята і не погашена судимість за раніше скоєний злочин.

Контрабанда за попередньою змовою групою осіб – це скоєння злочину за участю двох і більше осіб, які до цього домовилися про його спільне вчинення.

Особливо небезпечні наркотичні засоби і психотропні речовини – це ті наркотики та психотропи, які є особливо небезпечними для здоров’я населення і в зв’язку з цим включені до списків № 1 і 2 таблиці I Переліку (див. ч.9 ст.1 Закону України “Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів”).

Поняття “великий і особливо великий розмір” таких засобів і речовин визначається (згідно з приміткою до ст.305) спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у галузі охорони здоров’я. Таким органом є МОЗ України, яке своїм наказом від 1 серпня 2000 р. затвердило Таблиці невеликих, великих і особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу.

Оскільки цей вид контрабанди може бути скоєний не лише за попередньою змовою групою осіб, а й організованою групою, то важливе значення для кваліфікації вчиненого за ч.3 ст.305 має правильне визначення ознак організованої групи, її відмінностей від групи за попередньою змовою. Згідно з ч.3 ст.28 контрабанда може бути кваліфікована за ознакою вчинення її організованою групою, якщо в її готуванні чи вчиненні брали участь декілька осіб (троє і більше), які до вчинення злочину зорганізувалися у стійке об’єднання і діяли після цього за єдиним планом з розподілом технічних ролей у груповому скоєнні даного злочину, спрямованих на досягнення плану, відомого всім учасникам групи.

Характерною ознакою міжнародної організованої групи може бути домовленість, коли одна особа ввозить в Україну в заздалегідь визначене місце наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги і прекурсори, друга перевозить їх в інше місце, третя збуває засоби. У такому випадку скоєне організованою групою кваліфікується за сукупністю злочинів – ч.3 ст.305 і ч.3 ст.307.