Нова редакція ст. 275 ККУ з Коментарями.

1. Порушення під час розроблення, конструювання, виготовлення чи зберігання промислової продукції правил, що стосуються безпечного її використання, а також порушення під час проектування чи будівництва правил, що стосуються безпечної експлуатації будівель і споруд, особою, яка зобов’язана дотримувати таких правил, якщо це створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров’ю потерпілого, –

караються штрафом від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років або без такого.

2. Те саме діяння, якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, –

карається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Коментар до ст. 275 КК України

1. Спеціальним видом посягання на безпеку виробництва є порушення правил безпечного використання промислової продукції чи безпечної експлуатації будівель і споруд, якщо таке порушення створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров’ю потерпілого (ч. 1 ст. 275 КК України) чи спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки (шкоду здоров’ю кількох осіб, велику матеріальну шкоду тощо) (ч. 2 ст. 275 КК України).

2. Склад злочину утворює порушення правил розробки конструювання, виготовлення чи зберігання промислової продукції, а також правил безпечного її використання, правил безпечної експлуатації будівель і споруд, які встановлені для забезпечення безпеки виробництва.

3. Порушення правил вважається закінченим злочином з моменту створення загрози загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або з моменту заподіяння потерпілому шкоди здоров’ю (ч. 1 ст. 275 КК України), або з моменту загибелі хоча б одного потерпілого чи настання інших тяжких наслідків (ч. 2 ст. 275 КК України).

4. Порушення правил, передбачених ст. 275 КК, вчинюється необережно. Умисне порушення таких правил з метою заподіяння матеріальної шкоди, кваліфікується за ст. 194 КК, або з метою вчинити вбивство, кваліфікується заст. 115КК.

5. Відповідальними за порушення правил поводження з промисловою продукцією чи експлуатації будівель і споруд є особи, які були зобов’язані забезпечити дотримання цих правил.

Інший коментар до статті 275 Кримінального кодексу України

1. Основним безпосереднім об’єктом злочину виступає безпека використання промислової продукції та безпека експлуатації будівель і споруд. Додатковими безпосередніми об’єктами є життя та здоров’я особи.

2. Предметом злочину є промислова продукція, будівлі і споруди.

Під промисловою продукцією треба розуміти продукцію (засоби виробництва та товари народного споживання), створену на підприємствах відповідних галузей промисловості для задоволення потреб людей та суспільства в цілому.

Будівлі та споруди – це будь-які об’єкти будівництва (житлові будинки, промислові об’єкти, об’єкти побутового призначення, мости, тунелі тощо).

3. З об’єктивної сторони злочин характеризується діянням у вигляді порушення правил безпечного використання промислової продукції або правил безпечної експлуатації будівель чи споруд, суспільно небезпечними наслідками у вигляді створення загрози загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків, або реального спричинення шкоди здоров’ю потерпілого (ч.1 ст.275), а так само у вигляді загибелі людей або інших тяжких наслідків (ч.2 ст.275), причиновим зв’язком між діянням та наслідками, зазначеними у ст.275.

Порушення вказаних правил може проявлятися як у формі дії, так і бездіяльності (використання у виробництві продукції заборонених чи недоброякісних речовин, матеріалів, помилки при розробці та проектуванні зразків продукції чи об’єктів будівництва, відхилення від встановлених технологій будівництва тощо).

Правила безпеки використання промислової продукції та безпеки експлуатації будівель чи споруд регламентовані державними та галузевими стандартами, санітарними, будівельними нормами та правилами, іншими нормативно-правовими актами.

При застосуванні ст.275 необхідно з’ясовувати суть порушення і вказувати на статті, пункти, параграфи тих нормативно-правових актів, які були порушені.

У випадках, коли для встановлення змісту порушень правил безпеки використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд необхідні спеціальні технічні та наукові знання, повинна бути призначена експертиза.

У випадках порушення під час розроблення, конструювання виготовлення промислової продукції, а так само під час проектування чи будівництва будівель і споруд загальних правил охорони праці вчинене треба кваліфікувати за ст.271.

4. Відповідальність за ч.1 ст.275 настає, якщо створена загроза загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків (див. коментар до ст.272) або якщо заподіяна шкода здоров’ю потерпілого (див. коментар до ст.271).

Частина 2 ст.275 в якості суспільно небезпечних наслідків визначає реальне спричинення загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків (див. коментар до ст.272).

5. При застосуванні ст.275 необхідно встановлювати наявність причинового зв’язку між порушенням правил безпеки використання промислової продукції чи безпеки експлуатації будівель і споруд та наслідками.

6. Суб’єктивна сторона злочину, передбаченого ч.2 ст.275, характеризується необережною виною щодо такого наслідку, як заподіяння шкоди здоров’ю потерпілого, а щодо можливості загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків – злочинною самовпевненістю або непрямим умислом. Суб’єктивна сторона злочину, передбаченого ч.2 ст.275, характеризується необережною виною у вигляді злочинної самовпевненості або злочинної недбалості.

7. Суб’єктом злочину можуть бути службові особи і рядові працівники промислових підприємств та будівельного виробництва, громадяни – суб’єкти підприємницької діяльності.