Нова редакція ст. 181 ККУ з Коментарями.

1. Організація або керівництво групою, діяльність якої здійснюється під приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів і поєднана із заподіянням шкоди здоров’ю людей або статевою розпустою, –

караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.

2. Ті самі дії, поєднані із втягуванням в діяльність групи неповнолітніх, –

караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.

Коментар до ст. 181 КК України

1. Конституцією. України кожному громадянинові надається право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати жодної, безперешкодно відправляти одноособове чи колективно релігійні культи й ритуальні обряди, вести релігійну діяльність (ст. 35 Конституції).

2. Стаття 181 КК встановлює кримінальну відповідальність за зловживання цим правом, за заподіяння шкоди здоров’ю громадян під приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів або за статеву розпусту, приховувану цим приводом.

3. Діяння, передбачене ст. 181 КК, полягає в організації групи або в керівництві групою, яка під приводом виконання релігійних обрядів закликає до самогубства, кастрації (у скопців), мордування (у хлистів) чи до невпорядкованих статевих актів (наприклад, до «гуртового гріха» у деяких сектах).

4. Втягування у діяльність групи неповнолітніх чи у проведення релігійних обрядів, кваліфікується за ч. 2 ст. 181 КК.

5. Злочин вчинюється лише умисно.

6. Відповідальність за діяння, передбачене ст. 181 КК настає з шістнадцяти років.

Інший коментар до статті 181 Кримінального кодексу України

1. Об’єктом злочину є порядок створення релігійної організації та проведення релігійної діяльності, що забезпечує здоров’я громадян, статеву свободу та недоторканість.

2. Об’єктивна сторона злочину полягає в організації або керівництві групою осіб, діяльність якої характеризується:

– здійсненням під приводом проповідуванням релігійних віровчень чи виконанням релігійних обрядів;

– заподіянням шкоди здоров’ю людей або статевою розпустою.

Організація групи характеризується активними діями, спрямованими на утворення такої групи (наприклад, планування, підшукування членів групи, приміщення чи іншого місця для зібрань групи, грошових коштів тощо).

Керівництво групою передбачає вчинення дій, спрямованих на очолення та забезпечення функціонування групи осіб, та пов’язаних, зокрема, з визначенням цілей діяльності такої групи, а також координуванням шляхів їх досягнення. Таке керівництво може полягати в організації молебнів, відправлення певних обрядів релігійного характеру, віддані наказів, розпоряджень тощо.

Злочин слід визнавати закінченим з моменту вчинення будь-яких, дій пов’язаних з утворенням зазначеної групи та/або керівництвом нею.

Поняття “заподіянням шкоди здоров’ю людей”, передбачене ч.1 ст.181, охоплює нанесення тілесних ушкоджень, доведення до самогубства, фізичне виснаження організму, психічний розлад тощо. Якщо заподіяння шкоди здоров’ю потерпілого за ступенем або характером суспільної небезпеки є більш тяжким діянням, у зв’язку з чим утворює склад (склади) більш тяжкого злочину (злочинів), ніж передбачений ст.181, вчинене за наявності відповідних підстав слід додатково кваліфікувати, наприклад, за ч.2 або ч.3 ст.120, 121, ч.2 ст.122, ч.2 ст.126, ст.127, ч.2 ст.129 та ін.

Під статевою розпустою розуміються безладні статеві зносини, а також інші дії сексуального характеру у вигляді фізичних дій (оголення статевих органів, їх мацання, здійснення в присутності членів групи статевого акту тощо) або інтелектуального розбещення (демонстрація порнографічних зображень, фільмів, оповідання цинічних сексуальних історій тощо). Якщо діяльність зазначеної групи пов’язана із вчиненням зґвалтувань, насильницьким задоволенням статевої пристрасті неприродним способом, примушуванням до вступу в статевий зв’язок, статевими зносинами з особою, яка не досягла статевої зрілості, то дії винних осіб потребують додаткової кваліфікації за відповідними частинами статей 152, 153, 154, 155.

Використання законодавцем у диспозиції ч.1 ст.181 формулювання “під приводом проповідування релігійних вірувань чи виконання релігійних обрядів” означає необхідність встановлення поєднання заподіяння шкоди здоров’ю людей або статевої розпусти з діяльністю зазначеної групи, що полягає у проповідуванні релігійних вірувань чи виконання релігійних обрядів.

3. Суб’єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом: суб’єкт усвідомлює, що займаючись організацією або керівництвом групою, діяльність якої пов’язана із проповідуванням релігійних віровчень чи виконанням релігійних обрядів, він заподіює певну шкоду здоров’ю людей або здійснює статеву розпусту, і бажає цього.

4. Суб’єктом злочину є осудна особа, яка досягла 16-річного віку.

5. Кваліфікуючою ознакою цього злочину є вчинення передбачених ч.1 ст.181 дій, поєднаних із втягуванням в діяльність зазначеної групи неповнолітніх.

Під неповнолітнім розуміється особа, яка не досягла 18-річного віку.

Втягування охоплює вчинення дій, спрямованих на залучення будь-яким способом (умовляннями, заохочуванням, обманом, зловживанням довірою, фізичним або психічним примусом тощо) кількох неповнолітніх у діяльність зазначеної групи.

Злочин, передбачений ч.2 ст.181, вважається закінченим з моменту вчинення дій, що його утворюють, незалежно від того, чи вдалося організатору чи керівнику зазначеної групи втягти неповнолітніх в її діяльність.