Нова редакція ст. 295 ККУ з Коментарями.

Публічні заклики до погромів, підпалів, знищення майна, захоплення будівель чи споруд, насильницького виселення громадян, що загрожують громадському порядку, а також розповсюдження, виготовлення чи зберігання з метою розповсюдження матеріалів такого змісту –

караються штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Коментар до ст. 295 КК України

1. Склад злочину утворюють: а) заклики до вчинення погромів або насильства над людьми; б) виготовлення, зберігання чи розповсюдження матеріалів (листівок, плакатів, гасел і т. п.) із закликами до вчинення погромів чи насильства, якщо ці діяння загрожують громадському порядкові або безпеці громадян.

2. Заклики до погромів, підпалів, знищення майна, захоплення будівель чи споруд є підбурюванням до масових заворушень. Якщо такі діяння були вчинені, то вчинене утворює сукупність злочинів і кваліфікується за ст. 294 і ст. 295 КК.

3. Заклики до погромів і насильств вчинюються умисно.

4. Відповідальність за таке діяння настає з шістнадцяти років.

Інший коментар до статті 295 Кримінального кодексу України

1. Об’єктом злочину, передбаченого ст.295, є громадський порядок.

2. Об’єктивна сторона злочину полягає в активних діях у вигляді:

– публічних закликів до вчинення погромів, підпалів, знищення майна, захоплення будівель чи споруд, насильницького виселення громадян, якщо ці дії загрожують громадському порядку;

– розповсюдження, виготовлення чи зберігання з метою розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, якщо ці діяння загрожують громадському порядку або безпеці громадян.

3. Заклики – це активний вплив на свідомість, волю людей з метою схилити їх до здійснення погромів, підпалів, знищення майна, захоплення будівель чи споруд. Форми закликів можуть бути різними (усні, письмові та ін.), але обов’язковим є їх публічність, яка означає, що ці заклики розраховані на сприйняття широким колом людей (певної групи людей або натовпу). У кожному випадку факт публічності закликів слід встановлювати з урахуванням всіх обставин справи.

Якщо в результаті зазначених закликів були вчинені погроми, підпали, знищене майно, захоплені будівлі чи споруди, насильницьки виселені громадяни, то це може утворювати сукупність злочинів з кваліфікацією дій винних за ст.294 і 295.

4. Про погроми, підпали, знищення майна, захоплення будівель чи споруд, насильницьке виселення громадян див. коментар до ст.294.

5. Під розповсюдженням, виготовленням чи зберіганням з метою розповсюдження матеріалів розуміється виготовлення листівок, плакатів, гасел із вказаними закликами до вчинення злочинних дій або їх розповсюдження чи зберігання з метою розповсюдження.

6. З суб’єктивної сторони злочин вчиняється тільки умисно. Особа розуміє характер та публічну спрямованість закликів і бажає схилити людей до вчинення суспільно небезпечних дій.

7. Суб’єктом злочину є осудна особа, яка досягла 16 років.