Нова редакція ст. 387 ККУ з Коментарями.

1. Розголошення без письмового дозволу прокурора, слідчого або особи, яка провадила оперативно-розшукову діяльність, даних оперативно-розшукової діяльності або досудового розслідування особою, попередженою в установленому законом порядку про обов’язок не розголошувати такі дані, –

карається штрафом від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років.

2. Розголошення даних оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування, вчинене суддею, прокурором, слідчим, дізнавачем, працівником оперативно-розшукового органу незалежно від того, чи приймала ця особа безпосередню участь в оперативно-розшуковій діяльності, досудовому розслідуванні –

карається штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

3. Дія, передбачена частиною другою цієї статті, якщо розголошені дані ганьблять людину, принижують її честь і гідність, –

карається обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Коментар до ст. 387 КК України

1. З метою повного, всебічного і об’єктивного викриття злочину орган дізнання, слідчий і прокурор у необхідних випадках письмово попереджає свідків, потерпілих, експерта й перекладача про їхній обов’язок не розголошувати певних даних слідства (ст. 121 КПК).

2. Порушення цього обов’язку, розголошення даних попереднього слідства, незалежно від способу і форми, утворює об’єктивні ознаки злочину.

3. Злочин вважається закінченим з моменту, коли дані слідства, про нерозголошення яких особа була письмово попереджена, стали відомі хоча б одній особі, яка не є безпосереднім учасником певної кримінальної справи.

4. Розголошення даних попереднього слідства або дізнання може бути і умисним, і необережним (наприклад, під час телефонної розмови, що була підслухана сторонньою особою, або у разі втрати листа і т. п.).

5. Відповідальними можуть бути лише особи, які були письмово попереджені органом дізнання, слідчим чи прокурором про обов’язок не розголошувати даних попереднього слідства або дізнання. Ст. 387 КК на підозрюваних та обвинувачених не поширюється.