Нова редакція ст. 385 ККУ з Коментарями.

1. Відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача без поважних причин від виконання покладених на них обов’язків у суді, Вищій раді правосуддя, Конституційному Суді України або під час провадження досудового розслідування, здійснення виконавчого провадження, розслідування тимчасовою слідчою комісією чи спеціальною тимчасовою слідчою комісією Верховної Ради України –

караються штрафом від п’ятдесяти до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців.

2. Не підлягає кримінальній відповідальності особа за відмову давати показання під час провадження досудового розслідування або в суді щодо себе, а також членів її сім’ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом.

Коментар до ст. 385 КК України

1. На свідків, експертів і перекладачів покладається юридичний обов’язок дати в суді або при провадженні попереднього слідства чи дізнання показання, що визнаються доказами у кримінальній справі.

2. Невиконання цих обов’язків зазначеними особами без поважних причин утворює об’єктивну сторону злочину. Поважними визнаються причини відмови: недостатня компетентність експерта чи недостатність наданих йому матеріалів (ст. 77 КПК), недостатнє знання мови перекладачем тощо.

3. Злочин вважається закінченим з моменту чіткої і категоричної відмови дати показання, зробити висновок чи переклад.

4. Відмова від дачі показань, висновку чи перекладу вчиняється умисно, незалежно від мотивів відмови.

5. Суб’єктами відповщальності за ст. 385 КК можуть бути лише свідки, експерти і перекладачі. Згідно ст. 63 Конституції України, учасники кримінального процесу не піддягають відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім’ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом (п. 11 ст. 32 КПК).