Нова редакція ст. 350 ККУ з Коментарями.

1. Погроза вбивством, заподіянням тяжких тілесних ушкоджень або знищенням чи пошкодженням майна загальнонебезпечним способом щодо службової особи чи її близьких або щодо громадянина, який виконує громадський обов’язок, застосована з метою припинення діяльності службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок, або зміни її характеру в інтересах того, хто погрожує, –

карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років.

2. Умисне нанесення побоїв або заподіяння легкого чи середньої тяжкості тілесного ушкодження службовій особі або громадянинові, який виконує громадський обов’язок, у зв’язку з їхньою службовою чи громадською діяльністю, а також вчинення таких дій щодо їх близьких –

караються обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

3. Умисне заподіяння тяжкого тілесного ушкодження службовій особі або громадянинові, який виконує громадський обов’язок, у зв’язку з їхньою службовою чи громадською діяльністю, а також вчинення такої дії щодо їх близьких –

караються позбавленням волі на строк від п’яти до дванадцяти років.

Коментар до ст. 350 КК України

1. Злочин, передбачений ст. 350 КК, посягає на громадський порядок, а також на особисту безпеку і здоров’я посадових осіб і громадян.

2. Об’єктивну сторону злочину утворює фізичне чи психічне насильство щодо посадової особи або громадського працівника. Психічне насильство — це погроза вбивством, нанесенням тяжких тілесних ушкоджень або знищенням майна підпалом. Фізичне насильство — це нанесення легких тілесних ушкоджень, побоїв чи вчинення інших насильницьких дій.

3. Застосовується насильство при вчиненні цього злочину з метою припинити чи змінити службову діяльність посадової особи в інтересах винного або з метою помсти громадянинові за його участь у запобіганні та присіканні злочинів і порушень громадського порядку.

4. Потерпілими від діяння, передбаченого ст. 350 КК, є всі посадові особи, крім суддів, прокурорів, працівників органів внутрішніх справ та служби безпеки, погроза, щодо яких підпадає під ознаки статей 345, 377 КК, а також громадські працівники та інші громадяни.

5. Погроза або насильство щодо посадових осіб, громадських працівників або громадян вчинюються умисно, з метою припинити чи змінити їхню службову чи громадську діяльність.

6. Якщо при застосуванні насильства потерпілому були заподіяні побої, легкі чи середньої тяжкості тілесні ушкодження, то вчинене кваліфікується за ч. 2 ст. 350 КК, а в разі заподіяння цим особам тяжкого тілесного ушкодження — за ч. З ст. 350 КК.

7. Відповідальність за діяння, передбачене ч. 1 ст. 350 КК, настає з шістнадцяти, а за діяння, передбачене ч. 2 і ч. З ст. 350 КК — з чотирнадцяти років.

Інший коментар до статті 350 Кримінального кодексу України

1. Об’єкт злочину – встановлений порядок виконання громадянами громадського обов’язку та службовими особами своїх службових обов’язків. Водночас злочинне посягання спрямовано і на заподіяння шкоди здоров’ю та життю громадян, причому не тільки самим службовим особам і громадянам, які виконують громадський обов’язок, але й їх близьким.

Потерпілими від злочину можуть бути службові особи (див. примітку до ст.364 та коментар до неї), громадяни, які виконують громадський обов’язок, та їх близькі.

Під поняттям “громадянин, який виконує громадський обов’язок”, слід розуміти особу, яка виконує доручення та суспільно необхідні дії з охорони громадського порядку, під час проведення демонстрацій, мітингів, походів, інших масових заходів, при ліквідації наслідків аварії, стихійного лиха, дій щодо припинення порушень громадського порядку тощо.

За змістом ст.350 близькими слід вважати не тільки осіб, зазначених у ст.32 КПК (батьки, дружина (чоловік), діти, рідні брати і сестри, дід, баба, внуки), а й будь-яку іншу людину, яка є близькою для службової особи або громадянина, який виконує громадський обов’язок (племінник, подруга, товариш тощо).

2. Об’єктивна сторона юридичного складу даного злочину виражається в активних діях і є подібною до об’єктивної сторони юридичного складу злочину, передбаченого ст.345.

Погроза вбивством або заподіянням тілесних ушкоджень чи побоїв військовослужбовцю – начальникові або знищенням чи пошкодженням його майна у зв’язку з виконанням ним обов’язків з військової служби з боку підлеглого по службі військовослужбовця кваліфікується за ст.405 і кваліфікації за ст.350 не вимагає.

3. Суб’єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом.

Обов’язковою ознакою суб’єктивної сторони юридичного складу даного злочину є наявність спеціальної мети – дії вчинюються щодо потерпілого задля припинення діяльності службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок, або зміни її характеру в інтересах того, хто погрожує.

4. Суб’єкт злочину за ч.1 ст.350 – фізична осудна особа, яка на момент вчинення злочину досягла віку 16 років. Відповідальність за ч.2 і 3 ст.350 настає з 14 років.