Нова редакція ст. 280 ККУ з Коментарями.

1. Примушування працівника залізничного, повітряного, водного, автомобільного, міського електричного чи магістрального трубопровідного транспорту до невиконання своїх службових обов’язків шляхом погрози вбивством, заподіянням тяжких тілесних ушкоджень або знищенням майна цього працівника чи близьких йому осіб, –

карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, –

караються обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою або поєднані з насильством, небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, або такі, що спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, –

караються позбавленням волі на строк від п’яти до дванадцяти років.

Коментар до ст. 280 КК України

1. Примушуванням працівника транспорту до невиконання ним своїх службових обов’язків є застосування до нього психічного насильства з метою домогтися від нього відмови від виконання його обов’язків.

2. Способом примушування є погроза вбивством, заподіяння тяжких тілесних ушкоджень або знищення майна цього працівника чи його близьких родичів, якщо таке примушування було вчинене повторно чи групою осіб, то воно кваліфікується за ч. 2 ст. 280 КК, а вчинене організованою групою або із застосуванням насильства, небезпечного для життя чи здоров’я потерпілого, чи спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки — за ч. З ст. 280 КК.

3. Потерпілими можуть бути лише працівники залізничного, повітряного, водного, автомобільного, міського електричного чи магістрального трубопровідного транспорту (члени поїзних бригад, екіпажів морських чи повітряних суден, диспетчери, начальники станцій, портів), від яких залежить функціонування зазначених видів транспорту.

4. Відповідальність за примушування працівника транспорту до невиконання обов’язків настає з шістнадцяти років.

Інший коментар до статті 280 Кримінального кодексу України

1. Об’єктом злочину є нормальна робота транспорту, названого в диспозиції аналізованої статті, а також здоров’я, життя або власність працівника транспорту чи близьких йому осіб, а також інших людей.

2. Об’єктивна сторона злочину полягає в примушуванні, тобто в активних діях щодо працівника транспорту з метою домогтися невиконання ним своїх службових обов’язків. Примушування визнається злочинним посяганням лише тоді, коли воно реалізується суб’єктом шляхом погрози вбивством, заподіяння тяжких тілесних ушкоджень або знищення майна працівника транспорту чи близьких йому осіб.

3. Потерпілими від цього злочину можуть бути особи, які знаходяться на службі або працюють на одному з видів транспорту, зазначеного в диспозиції ст.280 (працівники поїзних бригад або екіпажів річкових, морських чи повітряних суден; водії трамваїв, тролейбусів та інших засобів міського електротранспорту; особи, які безпосередньо забезпечують роботу магістрального трубопровідного транспорту).

Крім того, це працівники, від яких залежить нормальне і безпечне функціонування транспорту: чергові, диспетчери, працівники, які готують до рейсу рухомий склад і перевіряють його технічний стан, та ін.

Ще одну групу становлять службові особи, які виконують загальні функції по управлінню процесом експлуатації транспорту та його комунікаціями (керівники станцій, портів, транспортних підприємств, організацій, установ та їх підрозділів).

Взагалі закон не встановлює обмежень щодо кола працівників транспорту.

До осіб, близьких працівнику транспорту, відносяться його родичі – батьки, дружина, чоловік, діти, брати, сестри, дід, бабуся, онуки, а також близькі особи, вплив на яких може фактично сприяти реалізації умислу суб’єкта злочину.

4. Під погрозою, що застосовується як спосіб примушування потерпілого, треба розуміти психічне насильство, виражене жестами, словами, шляхом демонстрації зброї або інших предметів, які використовує винний (про погрозу див. коментар до ст.129). Погроза адресується як самому працівнику транспорту, так і його близьким. Треба зазначити, що в ст.280 законодавець вказує тільки на погрозу знищення майна потерпілого, а не на його пошкодження.

Оскільки погроза вбивством є обов’язковою ознакою складу злочину, що аналізується, додаткової кваліфікації вчиненого за ст.129 не потрібно. Реальне заподіяння смерті, тілесних ушкоджень або знищення майна потребує самостійної кримінально-правової оцінки.

5. Злочин вважається закінченим з моменту вчинення дій, спрямованих на примушування працівника транспорту зазначеним в диспозиції статті способом до невиконання своїх службових обов’язків, незалежно від того, чи досяг винний своєї мети.

6. Суб’єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом: особа усвідомлює суспільно небезпечний характер своїх дій і бажає їх вчинити. Мотиви та мета цього злочину можуть бути різними і на кваліфікацію не впливають.

7. Суб’єктом злочину є особа, яка досягла до часу вчинення злочину 16-річного віку. Якщо злочин вчинює службова особа, яка використовує своє службове становище щодо підлеглих, діяння кваліфікується за сукупністю злочинів.

8. Кваліфікуючими ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.280, є повторність – вчинення двох або більше злочинів, передбачених ч.1 цієї статті, а також вчинення його за попередньою змовою групою осіб – якщо злочин спільно вчинили декілька осіб (дві або більше), які заздалегідь, тобто до початку злочину, домовилися про спільне його вчинення (див. коментар до ч.2 ст.28).

9. За частиною 3 ст.280 відповідальність настає за дії, передбачені ч.1 або 2 цієї статті, вчинені організованою групою – якщо в їх готуванні або вчиненні брали участь три особи або більше, які попередньо зорганізувалися у стійке об’єднання для вчинення цього та іншого (інших) злочинів, об’єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення плану, відомого всім учасникам групи (див. коментар до ч.3 ст.28), або за такі ж дії, поєднані з насильством, небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого (див. коментар до ст.187), або такі, що спричинили загибель людей (див. коментар до ст.276) чи інші тяжкі наслідки (див. коментар до ст.276).