Нова редакція ст. 74 ККУ з Коментарями.

им, а також пом’якшення призначеного покарання, крім звільнення від покарання або пом’якшення покарання на підставі закону України про амністію чи акта про помилування, може застосовуватися тільки судом у випадках, передбачених цим Кодексом.

2. Особа, засуджена за діяння, караність якого законом усунена, підлягає негайному звільненню від призначеного судом покарання.

3. Призначена засудженому міра покарання, що перевищує санкцію нового закону, знижується до максимальної межі покарання, встановленої санкцією нового закону. У разі якщо така межа передбачає більш м’який вид покарання, відбуте засудженим покарання зараховується з перерахуванням за правилами, встановленими частиною першою статті 72 цього Кодексу.

4. Особа, яка вчинила кримінальний проступок або нетяжкий злочин, крім корупційних кримінальних правопорушень, може бути за вироком суду звільнена від покарання, якщо буде визнано, що з урахуванням бездоганної поведінки і сумлінного ставлення до праці цю особу на час розгляду справи в суді не можна вважати суспільно небезпечною.

5. Особа також може бути за вироком суду звільнена від покарання на підставах, передбачених статтею 49 цього Кодексу.

Коментар до ст. 74 КК України

1. Стаття 74 КК визначає загальні правила і принципи звільнення засудженої особи від відбування покарання — таке звільнення може застосовуватись лише судом і тільки у випадках та в порядку, встановлених законом.

2. Винятком із цих загальних правил є звільнення особи від відбування покарання або пом’якшення покарання в порядку амністії чи помилування.

3. Амністія і помилування — це акти Вищих органів державної влади України, якими особи, що вчинили злочини, звільняються від кримінальної відповідальності чи від покарання, або яким зменшуються міри покарання, або з яких знімається судимість.

Інший коментар до статті 74 Кримінального кодексу України

1. На відміну від Кримінального кодексу 1960 року, в якому звільнення від покарання розглядалося в одному розділі з призначенням покарання, у чинному Кодексі законодавець передбачив самостійний розділ про звільнення засудженого від покарання та його відбування.

2. Ст. 74 визначає загальні підстави звільнення особи від покарання або його подальшого відбування, заміни покарання більш м’яким, а також пом’якшення призначеного покарання.

3. Виключенням із вказаного порядку є звільнення особи від покарання або його пом’якшення на підставі Закону України “Про амністію” від 5 липня 2001 р.

4. Особа, засуджена за діяння, караність якого законом усунена, підлягає негайному звільненню від покарання. Рішення про звільнення особи від покарання в цьому випадку приймає суд.

5. Ч. 4 цієї статті передбачає звільнення особи від покарання за вчинення злочинів невеликої або середньої тяжкості з урахувавням її бездоганної поведінки і сумлінного ставлення до праці, які в сукупності дають суду тверде переконання у тому, що цю особу не можна вважати суспільне небезпечною. Тому за наявності обвинувального вироку особу може бути звільнено від покарання судом в силу тої обставини, що вона перестала бути суспільне небезпечною. Визнання особи суспільне небезпечною або навпаки є виключною прерогативою суду і залежить від врахування вказаних у законі обставин.

6. Законом передбачено звільнення особи від покарання за вироком суду в зв’язку із закінченням строків давності (див. коментар до ст. 49).

7. Підставою для пом’якшення покарання е введення законодавцем нової, м’якшої санкції чинного Кодексу. Міра покарання засудженому знижується до максимальної міри покарання, передбаченої новою санкцією.

8. Інші випадки звільнення від покарання (ст. 80 та 83), заміна покарання більш м’яким (ст. 82 та 84), а також пом’якшення покарання за ст. 75 та 79 встановлені іншими статтями цього розділу.

9. Ст. 85—87 визначають підстави і порядок звільнення особи згідно з Законом України “Про амністію” від 5 липня 2001 р. М» 2593-Ш.