Нова редакція ст. 91 ККУ з Коментарями.

1. Якщо особа після відбуття покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі зразковою поведінкою і сумлінним ставленням до праці довела своє виправлення, то суд може зняти з неї судимість до закінчення строків, зазначених у статті 89 цього Кодексу.

2. Зняття судимості до закінчення строків, зазначених у статті 89 цього Кодексу, не допускається у випадках засудження за умисні тяжкі та особливо тяжкі, а також корупційні кримінальні правопорушення.

3. Зняття судимості допускається лише після закінчення не менш як половини строку погашення судимості, зазначеного у статті 89 цього Кодексу.

4. Порядок зняття судимості встановлюється Кримінальним процесуальним кодексом України.

Коментар до ст. 91 КК України

1. Крім погашення судимості, кримінальний закон передбачає також зняття судимості: актом амністії; іншим законодавчим актом; рішенням суду.

Суд вправі зняти судимість: а) з особи, засудженої до позбавлення волі на строк більше десяти років (у тому числі з особливо небезпечного рецидивіста), якщо вона після відбуття покарання (головного і додаткового) протягом восьми років не вчинить нового злочину та якщо суд визнає, що ця особа виправилась і немає потреби вважати її такою, що має судимість (ст. 91 КК України) до закінчення строку погашення судимості за клопотанням громадської організації чи трудового колективу, якщо засуджений до позбавлення волі після відбуття ним покарання зразковою поведінкою і сумлінним ставленням до праці довів своє виправлення.

Якщо суд відмовить у погашенні чи достроковому знятті судимості, то повторне клопотання може бути порушене не раніше як через рік від дня відмовлення (ч, 6 ст. 414 КПК).

2. Відповідно до ч. 1 та 2 ст. 414 КПК клопотання про погашення судимості може бути порушене особою, яка відбула покарання, і розглядається воно судом з її участю. Клопотання про дострокове зняття судимості може бути порушене тільки громадськими організаціями чи трудовими колективами й розглядається судом за участю особи, яка відбула покарання, а також представника організації, що порушила клопотання.

3. Оскільки ст. 91 КК передбачає можливість зняття судимості до закінчення вказаних у цій статті строків лише з осіб, які відбули покарання у виді позбавлення волі, ця норма не може поширюватися на осіб, які відбули покарання, не пов’язане з позбавленням волі, а також на засуджених до позбавлення волі на підставі ст. 75 КК або ст. 47 КК.

Інший коментар до статті 91 Кримінального кодексу України

1. Ст. 91 е новою в чинному Кодексі. В ст. 55 Кримінального кодексу 1960 року, якою передбачалося погашення судимості, йшлося також про зняття судимості за клопотанням громадських організацій або трудового колективу.

Зняття судимості е однією з форм припинення судимості до закінчення строків, передбачених у ст. 89, тобто достроково.

Це положення закону (за змістом ч. 1 ст. 91) стосується тільки осіб, які відбували покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі.

2. Підставами для дострокового зняття судимості е:

— зразкова поведінка особи після відбуття покарання;

— сумлінне ставлення до праці, що доводить П виправлення. Обов’язковою умовою для вирішення питання про зняття

судимості е закінчення не менш як половини строку погашення судимості, зазначеного у ст. 89.

3. Порядок зняття судимості має бути встановлений Кримінально-процесуальним кодексом України.