Нова редакція ст. 143 ККУ з Коментарями.

1. Умисне порушення встановленого законом порядку застосування трансплантації анатомічних матеріалів людини, що спричинило істотну шкоду здоров’ю потерпілого, –

карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

2. Вилучення у людини шляхом примушування або обману її анатомічних матеріалів з метою їх трансплантації –

карається позбавленням волі на строк до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

3. Дії, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені щодо особи, яка перебувала в безпорадному стані або в матеріальній чи іншій залежності від винного, –

караються позбавленням волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

4. Незаконна торгівля анатомічними матеріалами людини –

карається позбавленням волі на строк до п’яти років.

5. Дії, передбачені частинами другою, третьою чи четвертою цієї статті, вчинені за попередньою змовою групою осіб, або участь у транснаціональних організаціях, які займаються такою діяльністю, –

караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади і займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Коментар до ст. 143 КК України

1. Трансплантацією у медицині називається пересадка органів і тканин. Розрізняють аутотрансплантацію — пересадку органів і тканин однієї особи (шкіри, хрящів, кісток, м’язів, сухожилля, жирової тканини, сальників) і гомотрансплантацію — пересадку органів і тканини від однієї особи іншій (нирок, серця, шкіри, м’язів тощо). Основами законодавства України про охорону здоров’я встановлено порядок і умови проведення трансплантації органів і тканин (ЗУ. Том 4.- К., 1996.- С. 231-243).

2. Стаття 143 КК передбачає відповідальність за три види діянь:

а) за порушення порядку трансплантації органів або тканин людини;

б) за торгівлю органами або тканинами людини;

в) за вилучення у людини примусом або обманом її органів або тканин з метою їх трансплантації.

3. Вилучення у людини органів або тканин тіла із застосуванням насильства (примусу) чи обману утворює сукупність злочинів і кваліфікується за ч. 2 ст. 143 КК і ст. 121 КК чи ст. 122 КК, а якщо потерпілий перебував у безпорадному стані чи у матеріальній чи іншій залежності від винного, то за сукупністю ч. З ст. 143 КК і ст. 121 КК чи ст. 122 КК.

4. Торгівля органами або тканинами тіла людини може мати будь-яку форму купівлі-продажу за гроші, майно, інші матеріальні цінності.

5. Вилучення примусом чи обманом органів або тканин людини чи торгівля ними, вчинені групою осіб за попередньою змовою або участь у діяльності транснаціональних трансплантаційних організацій кваліфікується за ч. 5 ст. 143 КК.

6. Порушення порядку трансплантації органів і тканин людини може бути умисним і необережним, а вилучення органів і тканин або торгівля ними — лише умисним злочином.

7. Відповідальними за порушення порядку трансплантації органів і тканини людини, а також за вилучення у людини її органів і тканин можуть бути лише лікарі. Співучасниками цих злочинів (підбурювачами, організаторами, пособниками) можуть бути всі осудні особи, що досягай віку шістнадцяти років.

Відповідальними за торгівлю органами чи тканинами людини можуть бути всі осудні особи, які досягли віку шістнадцяти років.

Інший коментар до статті 143 Кримінального кодексу України

1. Основним безпосереднім об’єктом злочину є життя і здоров’я потерпілого, додатковим – порядок трансплантації органів та тканин людини або торгівля органами чи тканинами людини.

2. Згідно зі ст.47 Основ законодавства України про охорону здоров’я застосування методу пересадки від донора до реципієнта органів та інших анатомічних матеріалів здійснюється у визначеному законодавством порядку за наявності їх згоди або згоди їх законних представників за умови, якщо використання інших засобів і методів для підтримання життя, відновлення або поліпшення здоров’я не дає бажаних результатів, а завдана при цьому шкода донору є меншою, ніж та, що загрожувала реципієнту.

Реципієнт – це фізична особа, для лікування якої застосовується трансплантація.

Донор – це повнолітня фізична дієздатна особа, у якої за життя або після смерті взято анатомічні матеріали для трансплантації чи для виготовлення біоімплантантів за наявності її згоди або згоди її подружжя чи родичів.

3. Предметом злочину, передбаченого ст.143, є лише такі анатомічні матеріали людини (гомотрансплантати), як органи і тканини.

Органи людини – це частини її організму, які виконують одну або кілька специфічних функцій. Органами людини, які можуть бути предметом трансплантації, є серце, легені, комплекс “серце – легені”, печінка, нирки, підшлункова залоза з 12-палою кишкою, селезінка (Перелік органів людини, дозволених до вилучення у донора-трупа, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 25 вересня 2000 р. № 226).

Тканини людини – це система клітин і безклітинних структур, які характеризуються спільністю розвитку, будови та специфічних функцій. Перелік анатомічних утворень, тканин, їх компонентів та фрагментів і фетальних матеріалів, дозволених до вилучення у донора-трупа і мертвого плоду людини, затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 25 вересня 2000 р. № 226. У Переліку виділяються такі види тканин:

– м’які тканини (тверда мозкова оболонка і перикард);

– тканини опорно-рухового апарату (скроньова фасція, широка фасція стегна, надколінок, колінний суглоб, плечовий суглоб, фрагменти ребер, реберний хрящ та ін.);

– судини та клапани;

– інші тканини (слухові кісточки, барабанна перетинка, кістковий мозок, шкіра, рогівка, зуби, склера, трахея);

– фетальні матеріали (після штучних абортів та пологів).

4. Клітини людини, її кров, а також ксенотрансплантанти та біоімплантанти за змістом ст.143 не є предметом цього злочину.

5. Об’єктивна сторона злочину виражається в таких формах:

– порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини (ч.1);

– вилучення у людини шляхом примушування або обману її органів або тканин з метою трансплантації (ч.2);

– незаконна торгівля органами або тканинами людини (ч.4);

– участь у транснаціональних організаціях, які займаються вилученням у людини шляхом примушування або обману її органів чи тканин з метою їх трансплантації чи (та) незаконною торгівлею органами або тканинами людини (ч.5).

6. Відповідно до Закону України “Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині” від 16 липня 1999 р. № 1007-ХІV під трансплантацією слід розуміти спеціальний метод лікування, що полягає в пересадці реципієнту органа або іншого анатомічного матеріалу, взятих у людини чи тварини.

Трансплантація поділяється на аутотрансплантацію – пересадку людині її власного анатомічного матеріалу та гомотрансплантацію – пересадку органів і тканин від однієї особи іншій. Положення вказаного Закону не поширюється на аутотрансплантацію.

7. Порядок трансплантації регламентується ст.6 Закону України “Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині”, в якій зазначено, що трансплантація як метод лікування застосовується виключно за наявності медичних показань та згоди об’єктивно інформованого дієздатного реципієнта лише у випадках, коли усунення небезпеки для життя або відновлення здоров’я реципієнта іншими методами лікування неможливе. Наявність у реципієнта медичних показань для застосування трансплантації встановлює консиліум лікарів відповідного закладу охорони здоров’я чи наукової установи.

У випадках, коли реципієнт не досяг п’ятнадцятирічного віку чи визнаний судом недієздатним, трансплантація застосовується за згодою об’єктивно інформованих його батьків або інших законних представників. Щодо осіб віком від п’ятнадцяти до вісімнадцяти років чи визнаних судом обмежено дієздатними трансплантація застосовується за згодою об’єктивно інформованих реципієнтів, об’єктивно інформованих їх батьків або інших законних представників.

У невідкладних випадках, коли є реальна загроза життю реципієнта, його згода або згода його законних представників для застосування трансплантації не потрібна.

Якщо відсутність згоди може призвести до тяжких для реципієнта наслідків, лікуючий лікар зобов’язаний йому це пояснити. Якщо і після цього реципієнт відмовляється від застосування трансплантації, лікар має право взяти від нього письмове підтвердження, а при неможливості його одержання – засвідчити відмову відповідним актом у присутності свідків. У разі, коли від застосування трансплантації відмовляється законний представник реципієнта, що може мати тяжкі наслідки для здоров’я реципієнта, лікуючий лікар повинен повідомити про це органи опіки і піклування.

Порядок застосування трансплантації як методу лікування встановлюється Міністерством охорони здоров’я України, а перелік органів та інших анатомічних матеріалів, що можуть використовуватися для трансплантації, затверджується Міністерством охорони здоров’я України за погодженням з Академією медичних наук України.

8. Трансплантацією можуть займатися лише державні та комунальні заклади охорони здоров’я і державні наукові установи, акредитовані для такого виду діяльності.

9. Живим донором може бути лише повнолітня дієздатна особа. У донора може бути взятий як гомотрансплантат лише один із парних органів, або частина органа, або частина іншого анатомічного матеріалу. Взяття гомотрансплантата у живого донора дозволяється на підставі висновку консиліуму лікарів відповідного закладу охорони здоров’я чи наукової установи після всебічного медичного обстеження донора і за умови, що завдана здоров’ю донора шкода буде меншою, ніж небезпека для життя, що загрожує реципієнту. Взяття гомотрансплантата (за винятком анатомічних матеріалів, здатних до регенерації) у живого донора допускається у випадках, коли реципієнт і донор перебувають у шлюбі або є близькими родичами (батько, мати, син, дочка, дід, баба, онук, онука, брат, сестра, дядько, тітка, племінник, племінниця).

10. Не допускається взяття гомотрансплантатів у живих осіб, які:

– утримуються у місцях відбування покарань;

– страждають на тяжкі психічні розлади;

– мають захворювання, що можуть передатися реципієнту або зашкодити його здоров’ю;

– надали раніше орган або частину органа для трансплантації.

11. У живого донора може бути взято гомотрансплантат лише за наявності його письмової заяви про це, підписаної свідомо і без примушування після надання йому лікуючим лікарем об’єктивної інформації про можливі ускладнення для його здоров’я, а також інформації про його права у зв’язку з виконанням донорської функції. У заяві донор повинен вказати про свою згоду на взяття у нього гомотрансплантата та про свою поінформованість щодо можливих наслідків. Підпис донора на заяві засвідчується у встановленому законодавством порядку, а заява додається до його медичної документації.

12. Злочин, передбачений ч.1 ст.143, вважається закінченим з моменту порушення будь-якої умови проведення трансплантації органів або тканин людини, визначеної законом.

13. Вилучення у людини її органів або тканин – це їх видалення із організму людини чи відокремлювання від нього за допомогою хірургічного процесу або іншого втручання. Злочин, передбачений ч.2 ст.143, є закінченим з моменту вилучення у людини органа або тканини. Обов’язковою ознакою об’єктивної сторони цієї форми злочину є спосіб його вчинення – обман або примушування особи дати згоду на вилучення у неї будь-якого органа або тканини, внаслідок чого вона позбавляється будь-якого органа чи тканини.

Примушування – це застосування до особи фізичного (нанесення удару, побоїв, легких тілесних ушкоджень, позбавлення волі тощо) чи психічного примусу (погрози застосування фізичного насильства), або застосування погрози розголосити відомості, що ганьблять людину, знищити чи пошкодити майно, заподіяти шкоду її правоохоронюваним інтересам. Мета примушування – це згода особи, проти її волі, на вилучення у неї будь-якого органа чи тканини.

Обман – це повідомлення людині неправдивих відомостей щодо необхідності (доцільності) вилучення у неї органа чи справжньої (дійсної) мети такого вилучення, або замовчування важливої інформації.

14. Вчинене кваліфікується за сукупністю злочинів, передбачених ч.2 ст.143 та ч.1 ст.143, якщо незаконне вилучення органів або тканин у людини з метою їх трансплантації поєднане із порушенням встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини.

15. Незаконна торгівля органами або тканинами людини – це укладання взагалі угод, що передбачають їх купівлю-продаж. Відповідно до Закону України “Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині” укладання угод, що передбачають купівлю-продаж органів або інших анатомічних матеріалів людини, за винятком кісткового мозку, забороняється. Злочин, передбачений ч.4 ст.143, є закінченим з моменту фактичного укладання такої угоди.

16. Здійснення незаконної торгівлі органами чи тканинами особою, яка їх вилучила у людини шляхом примушування або обману, утворює сукупність злочинів, передбачених ч.2 чи ч.3 ст.143 та ч.4 ст.143.

17. Транснаціональні організації – це організації, систематична діяльність яких пов’язана з незаконним вилученням у людей органів або тканин з метою їх трансплантації шляхом примушування або обману та (або) з незаконною торгівлею органами або тканинами людини і яка поширюється на територію декількох країн, у тому числі і на Україну. Під участю у транснаціональній організації слід розуміти вчинення будь-яких дій, пов’язаних з вилученням у людини шляхом примушування або обману її органів або тканин з метою їх трансплантації та (або) незаконною торгівлею органами або тканинами людини.

18. Суб’єктом злочину, передбаченого ч.1 ст.143, є особа медичного персоналу, яка проводить діяльність з трансплантації органів або тканин людини і при цьому порушує встановлений законом порядок її проведення. Суб’єктом вилучення у людини шляхом примушування або обману її органів або тканин з метою їх трансплантації (ч.2 ст.143) може бути як особа медичного персоналу, яка здійснює вилучення органів чи тканин, так і інша особа. Суб’єктом кваліфікованого виду цього злочину (ч.3 ст.143), крім того, може бути особа, від якої потерпілий був у матеріальній чи іншій залежності. Суб’єктом злочину, передбаченого ч.4 ст.143, є будь-яка фізична осудна особа, яка досягла 16 років.

19. Суб’єктивна сторона злочину характеризуються лише умисною формою вини, вид умислу – прямий. Частина 2 ст.143 передбачає ще і спеціальну мету: вилучення у людини шляхом примушування або обману органів або тканин з метою їх трансплантації. Незаконна торгівля органами або тканинами людини (ч.3 ст.143) передбачає наявність корисливих мотивів і мети.

Умисне вбивство з метою подальшого використання органів або тканин людини для трансплантації, незаконної торгівлі слід кваліфікувати як вчинене з корисливих мотивів за п.6 ч.2 ст.115 і додатково за відповідними частинами ст.143.

20. Кваліфікований вид злочину (ч.2 ст.143) – це вчинення вилучення органів або тканин з метою їх трансплантації у особи, що перебувала: 1) у безпорадному стані або 2) в матеріальній чи іншій залежності від винного.

Безпорадний стан особи – це такий стан, коли особа без сторонньої допомоги не має можливості вжити заходів для самозбереження. Причинами безпорадного стану можуть бути малолітство, старість, хвороба, каліцтво, а також втрата особою свідомості, перебування її у стані наркотичного, токсичного, алкогольного сп’яніння тощо.

Матеріальна чи інша залежність від винного означає повне чи часткове перебування потерпілої особи на утриманні винного, а також іншу майнову залежність, залежність службову, шлюбно-сімейну, підопічного від опікуна, пацієнта від лікаря тощо.

21. Особливо кваліфікованим видом злочину є вчинення дій, передбачених ч.2, 3, 4 ст.143, за попередньою змовою групою осіб.

Вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб – це вчинення його двома і більше особами, які заздалегідь, тобто до початку злочину, домовилися про його спільне вчинення.