Нова редакція ст. 278 ККУ з Коментарями.

1. Угон або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи річкового судна –

караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років.

2. Ті самі дії, вчинені за попередньою змовою групою осіб або поєднані з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, –

караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою або поєднані з насильством, небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, або такі, що спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, –

караються позбавленням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років.

Коментар до ст. 278 КК України

1. Діяння, передбачене ст. 278 КК, посягає на громадську безпеку, життя й здоров’я людей.

2. Угон чи захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського або річкового судна — це протиправне, самовільне заволодіння такими транспортними засобами з метою подальшого їх використання за власним бажанням.

3. Предметами діяння, передбаченого ст. 278, визнаються: а) залізничний рухомий склад; б) повітряні, морські чи річкові судна, а також в) вокзали, аеродроми, порти та інші транспортні підприємства, установи, організації.

4. Угон чи захоплення транспортних засобів або вокзалів, портів, аеродромів тощо, вчинені за попереднім зговором групою осіб або із застосуванням насильства, яке не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, кваліфікується за ч. 2 ст. 278 КК, а якщо угон чи захоплення транспортних засобів чи підприємств були вчинені організованою групою чи були поєднані з насильством, небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, або потягли за собою загибель однієї чи більшої кількості осіб або заподіяння тяжких тілесних ушкоджень чи інших тяжких наслідків,— за ч. З ст. 278 КК. Невдала, спроба угнати чи захопити транспортний засіб або транспортну установу кваліфікується як замах на вчинення злочину за ст. 15 і ст. 278 КК.

5. Угон чи захоплення транспортних засобів вчинюються умисно.

6. Відповідальність за таке діяння настає з чотирнадцяти років (ч. 2 ст. 22 КК України).

Інший коментар до статті 278 Кримінального кодексу України

1. Об’єктом злочину є нормальна і безпечна робота транспорту, здоров’я та життя людей, а також власність.

2. Предметом злочинного посягання є залізничний рухомий склад, а також повітряні й морські чи річкові судна (див. коментар до ст.276).

3. Об’єктивна сторона злочину характеризується угоном або захопленням залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи річкового судна. На окремих видах транспорту, зокрема повітряному, для забезпечення безпеки персоналу діє “Інструкція про порядок забезпечення авіаційної безпеки під час виконання авіаційних перевезень і робіт з аеропортів інших держав”, затверджена наказом Міністерства транспорту України від 17 січня 2002 р. № 16.

4. Угон – це незаконне, протиправне, самовільне заволодіння залізничним рухомим складом, повітряним, морським чи річковим судном, незалежно від місця його знаходження та підпорядкованості, з метою його подальшого пересування по маршруту, обраному винним.

5. Захоплення зазначених видів транспортних засобів – це незаконне протиправне, самовільне заволодіння ними, незалежно від місця їх знаходження, з метою угону або іншого протиправного контролю в особистих чи інших цілях.

6. Угон транспортного засобу визнається закінченим з моменту заволодіння ним і початку руху від місця його знаходження (залізничного рухомого складу і морських, річкових суден – від місця стоянки, повітряного судна – з моменту початку здійснення польоту, незалежно від його тривалості). У тих випадках, коли суб’єкт заволодіває транспортним засобом у процесі його руху, угон потрібно вважати закінченим з моменту виконання таких дій.

7. Захоплення транспортного засобу може бути вчинено в процесі його руху або в місці стоянки. Таким чином, захоплення утворює закінчений злочин з моменту заволодіння транспортним засобом, незалежно від місця його знаходження (стоянка, пункт транзиту, рух по маршруту тощо).

8. Угон, як і захоплення, може здійснюватися винним безпосередньо або опосередковано: винний або сам керує транспортним засобом, або примушує це робити працівників зазначених видів транспорту (машиніста, пілота чи штурмана).

9. Невдала спроба угону або захоплення транспортного засобу, коли винний не зміг довести свій злочинний умисел до кінця (зрушити з місця локомотив, встановити контроль за екіпажем судна, проникнути в кабіну літака тощо) з причин, що не залежать від нього, кваліфікується як замах на злочин, передбачений ст.278.

10. Суб’єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом. Щодо наслідків, зазначених у ч.3 ст.278, вина може бути умисною або необережною.

11. Суб’єкт злочину – особа, яка до вчинення злочину досягла 14-річного віку. Це можуть бути як працівники зазначених видів транспорту, так і сторонні особи.

12. Частина 2 ст.278 передбачає відповідальність за дії, передбачені ч.1 цієї статті, вчинені за попередньою змовою групою осіб, – тобто якщо їх спільно вчинили декілька осіб (дві або більше), які заздалегідь, до початку злочину, домовилися про спільне їх вчинення (див. коментар до ч.2 ст.28), або поєднані з насильством, небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого (див. коментар до ст. 186).

13. Дії, передбачені ч.1 або 2 ст.278, вчинені організованою групою, – тобто якщо в їх готуванні або вчиненні брали участь три особи і більше, які попередньо зорганізувалися у стійке об’єднання для вчинення цього та іншого (інших) злочинів, об’єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення плану, відомого всім учасникам групи (див. коментар до ч.3 ст.28), або такі ж дії, поєднані з насильством, небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого (див. коментар до ст.187), або такі, що спричинили загибель людей (див. коментар до ст.276) чи інші тяжкі наслідки (див. коментар до ст.276), – кваліфікуються за ч.3 ст.278.

14. Угон або захоплення транспортного засобу, які супроводжувались вбивством з необережності, охоплюються складом цього злочину, а якщо умисним вбивством, то підлягають кваліфікації за сукупністю злочинів (ч.3 ст.278 і ст.115).

15. Якщо угон або захоплення транспортного засобу вчинені з метою державної зради, диверсії, бандитизму, терористичного акту, дії винного потрібно кваліфікувати за ст.111, 113, 257, 258 і ст.278, якщо ж з метою захоплення заручників – за ст.146, 278.

16. Якщо суб’єктом цього злочину є працівники зазначених видів транспорту, які допустили порушення правил безпеки руху або експлуатації транспорту, відповідальність настає за сукупністю злочинів – за ст.276 і ст.278.

17. Угон або захоплення транспортних засобів, пов’язані з незаконним перетинанням державного кордону, незаконним переправленням осіб через державний кордон України, порушенням правил міжнародних польотів, необхідно кваліфікувати за сукупністю злочинів – за ст.278, 331, 332 чи 334.