Нова редакція ст. 288 ККУ з Коментарями.

Порушення нормативно-правових актів, норм і правил, що стосуються убезпечення дорожнього руху, вчинене особою, відповідальною за будівництво, реконструкцію, ремонт чи утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, інших дорожніх споруд, або особою, яка виконує такі роботи, якщо це порушення спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження, тяжке тілесне ушкодження або смерть, –

карається штрафом від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк до п’яти років.

Коментар до ст. 288 КК України

1. Законом «Про дорожній рух» від ЗО червня 1993 р. встановлені правила, норми і стандарти будівництва, реконструкції і ремонту автотранспортних засобів, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів та інших споруд.

2. Порушення цих правил, норм і стандартів утворює об’єктивну сторону злочину, якщо ці порушення призвели до наслідків, передбачених ст. 286 КК.

3. Порушення, зазначені у ст. 288 КК, вчинюються необережно.

4. Суб’єктами діяння, передбаченого ст. 288 КК, є лише особи, на яких було покладено відповідальність за будівництво, реконструкцію, ремонт або утримання шляхів, вулиць, переїздів та інших транспортних споруд.

Інший коментар до статті 288 Кримінального кодексу України

1. Об’єктом злочину є безпека дорожнього руху, пов’язана з будівництвом, реконструкцією, ремонтом чи утриманням шляхів, вулиць, залізничних переїздів та інших шляхових споруд, здоров’я та життя людини.

2. Об’єктивна сторона злочину вимагає наявності трьох ознак в їх сукупності:

– порушення правил, норм і стандартів, що стосуються убезпечення дорожнього руху;

– настання суспільно небезпечних наслідків;

– причиновий зв’язок між порушенням зазначених правил, норм та стандартів і настанням наслідків, зазначених у диспозиції статті.

3. Автомобільний шлях, вулиця, залізничний переїзд, інші шляхові споруди (мости, шляхопроводи, естакади, тунелі тощо), лінії зв’язку та освітлення, засоби технічного регулювання безпеки дорожнього руху, визначені в Законі України “Про дорожній рух” від 30 червня 1993 р. № 3353-ХІІ, “Правилах дорожнього руху” від 10 жовтня 2001 р. № 1306 та інших нормативних актах, мають відповідати певним правилам, нормам і стандартам щодо їх будівництва, реконструкції, ремонту чи утримання.

Диспозиція статті бланкетна і відсилає до нормативних актів, пов’язаних з убезпеченням дорожнього руху, наприклад до “Технічних правил ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування України”, затверджених наказом Української державної корпорації по будівництву, ремонту та утриманню автомобільних доріг “Укравтодор” від 26 вересня 1997 р. № 190.

4. Порушення правил, норм і стандартів щодо убезпечення безпеки дорожнього руху при будівництві, реконструкції шляхів та шляхових споруд може бути здійснено при недотриманні вимог проектів (ст.23 Закону України “Про дорожній рух”), що стосуються, наприклад, стійкості дорожнього полотна, дотримання конструкції дорожнього одягу, нормативів щодо профілю дороги, кривих проїзної частини в плані, відсутності протиаварійних з’їздів (гірська місцевість) тощо.

5. Порушення певних вимог безпеки дорожнього руху можливе при виконанні робіт по реконструкції або ремонту шляхів, вулиць та залізничних переїздів, незакриття або необмеження руху в цих місцях тощо. При ремонті вулиць і шляхів порушенням може бути невжиття заходів щодо огородження або визначення ділянок ремонтних робіт, залишених будівельних машин, технологічного обладнання, будівельних матеріалів або виробів (особливо в темний час доби, в дощ, туман, заметіль та за інших умов недостатньої видимості), що створює аварійні ситуації й тягне за собою наїзди на робітників, які виконують дорожні роботи, зіткнення транспортних засобів з дорожніми машинами та механізмами або наїзди на них, попадання транспортних засобів в розриття, люки тощо.

Порушення правил утримання доріг може знаходити прояв у наявності вибоїн, просідань або напливів, які не повинні перевищувати граничних розмірів, а також усуватись у визначені терміни. Майстра дорожньо-експлуатаційної ділянки К. визнано винним у тому, що він неналежним чином відносився до дотримання правил, норм і стандартів, що стосуються убезпечення дорожнього руху, не вжив своєчасно заходів щодо огородження вибоїн на дорозі, покритій льодом, не позначив попереджувальними дорожніми знаками. Внаслідок цього сталося зіткнення автомобіля і автобуса та травмування водія і пасажира автомобіля.

При утриманні шляхів, вулиць, залізничних переїздів та інших шляхових споруд можливі порушення вимог при застосуванні дорожніх знаків, засобів технічного регулювання дорожнього руху (світлофорів, сигнальних ліхтарів, щитів, бар’єрів, сигнальних тумб тощо). Так, вимоги “Інструкції з улаштування та експлуатації залізничних переїздів”, затвердженої наказом Міністерства транспорту України від 12 липня 2002 р. № 469, поширюються на будівництво, реконструкцію та експлуатацію залізничних переїздів. Якщо такі порушення привели до створення аварійної обстановки і наслідків, передбачених законом, настає відповідальність за ст.288.

6. Обов’язковою ознакою складу злочину є наявність причинового зв’язку між діянням (дією або бездіяльністю) щодо порушення правил, норм і стандартів, що стосуються убезпечення дорожнього руху, і суспільно небезпечними наслідками. Злочин є закінченим з моменту настання наслідків, передбачених у ст.288, тобто за конструкцією склад злочину – матеріальний.

7. З суб’єктивної сторони даний злочин належить до необережних. Винна особа передбачає можливість настання наслідків, зазначених у законі, але легковажно розраховує на їх відвернення (злочинна самовпевненість), або не передбачає можливості настання таких наслідків, хоча повинна була і могла їх передбачити (злочинна недбалість). Саме порушення правил, норм або стандартів щодо убезпечення дорожнього руху може бути вчинено умисно або з необережності.

8. Суб’єктом злочину може бути 16-річна осудна особа, відповідальна за будівництво, реконструкцію, ремонт чи утримання шляхів, вулиць, залізничних переїздів, мостів, шляхопроводів, інших шляхових споруд (керівники дорожньо-експлуатаційних служб, майстри, виконроби тощо), або особа, яка виконує такі роботи.