Нова редакція ст. 157 ККУ з Коментарями.

1. Перешкоджання вільному здійсненню виборцем, учасником референдуму свого виборчого права або права брати участь у референдумі, перешкоджання діяльності іншого суб’єкта виборчого процесу, процесу референдуму, ініціативної групи референдуму, комісії з референдуму, члена виборчої комісії, члена ініціативної групи референдуму, члена комісії з референдуму або офіційного спостерігача при виконанні ними своїх повноважень чи здійсненні своїх прав, поєднані з обманом або примушуванням, –

карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.

2. Те саме діяння, поєднане із застосуванням насильства, знищенням чи пошкодженням майна, погрозою застосування насильства або знищення чи пошкодження майна, –

карається обмеженням волі на строк від двох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені за попередньою змовою групою осіб або членом виборчої комісії чи членом комісії референдуму, –

караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.

4. Незаконне втручання службової особи у діяльність виборчої комісії, комісії з референдуму або члена виборчої комісії, комісії з референдуму з використанням службового становища з метою впливу на їхні дії чи рішення –

карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.

5. Ухилення члена виборчої комісії чи члена комісії з референдуму від виконання своїх обов’язків у роботі комісії без поважних причин, що призвело до неможливості роботи виборчої комісії, комісії з референдуму в день голосування, проведення підрахунку голосів на виборчій дільниці чи дільниці з референдуму, встановлення підсумків голосування у відповідному виборчому окрузі чи окрузі з референдуму, встановлення результатів виборів або референдуму, –

карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.

Коментар до ст. 157 КК України

1. Згідно зі ст. 38 та 71 Конституції України, громадяни України мають право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

2. Стаття 157 КК забезпечує кримінально-правову охорону цього важливого конституційного права громадянина.

3. Перешкоджання здійсненню виборчого права може чинитися будь-якими способами — насильством, , обманом, погрозами, підкупом та іншими способами, які руйнують вільну участь громадянина у виборах Президента України, депутатів Верховної Ради України чи органів місцевого самоврядування.

4. Стаття 157 КК передбачає відповідальність за перешкоди у будь-якій участі у виборах — обирати, бути обраним, а також у проведенні передвиборної агітації. –

5. Суб’єктивна сторона злочину характеризується умислом. Мотивами перешкоджання в реалізації виборчого права можуть бути різні спонукання: кар’єризм, корисливість, помста.

6. Відповідальність за вчинення цього злочину настає з шістнадцяти років.

7. Вчинення цього діяння членом виборчої комісії чи іншою посадовою особою виборчої адміністрації з використанням такою особою своїх посадових повноважень, а також групою осіб карається за ч. 2 ст. 157 КК.

8. Якщо діями, що передбачені ч. 1 чи ч. 2 ст. 157 КК, винним особам вдалося вплинути на результати голосування чи виборів, то діяння кваліфікується за ч. З ст. 157 КК.

Інший коментар до статті 157 Кримінального кодексу України

1. Конституція України (ч.1 ст.38) закріпила право громадян брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Зміст і порядок реалізації цього права визначаються Конституцією України, Законами України “Про вибори Президента України” від 5 березня 1999 р. зі змінами, “Про вибори народних депутатів України” від 25 березня 2004 р. зі змінами; “Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” від 6 квітня 2004 р. (почнуть діяти з 1 жовтня 2005 р.); “Про Центральну виборчу комісію” від 30 червня 2004 р. з наступними змінами; рішеннями Конституційного Суду України від 26 лютого 1998 р. № 1-рп/98, від 25 березня 1998 р. № 3-рп/98, та від 30 січня 2002 р. №2-рп/2002, та 23 жовтня 2003 р. № 17-рп/2003.

2. Об’єктом злочину є виборчі права громадян України.

3. Об’єктивна сторона злочину полягає у діяннях, які вчиняються певним способом і спрямовуються на те, щоб перешкодити громадянину України реалізувати свої виборчі права, а також перешкодити йому вести передвиборну агітацію.

Перешкоджання здійсненню виборчого права може виявлятись у:

а) перешкоджанні насильством, обманом, погрозами, підкупом або іншим чином вільному здійсненню громадянином права обирати і бути обраним Президентом України, народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатом місцевої ради або сільським, селищним, міським головою;

б) перешкоджанні насильством, обманом, погрозами, підкупом або іншим чином вільному здійсненню громадянином права вести передвиборну агітацію.

Таке перешкоджання може виражатися у позбавленні виборця можливості з’явитися на виборчу дільницю, ненаданні йому можливості ознайомитися зі списком виборців, у відмові видати виборчий бюлетень для голосування, у примушуванні кандидата зняти свою кандидатуру на виборну посаду, в утрудненні або позбавленні кандидата можливості зустрічатися з виборцями, у перешкоджанні кандидатам та іншим громадянам виступати на радіо, на телебаченні, в друкованих засобах масової інформації, засновниками або одним із засновників яких є органи державної влади, державні організації та установи, органи місцевого самоврядування, а також в інших діях, що позбавляють можливості відповідного кандидата взяти участь у проведенні виборчої кампанії або іншим особам вести передвиборну агітацію.

4. Під насильством слід розуміти застосування сили до громадянина, яке позбавляє його можливості або перешкоджає йому обирати чи бути обраним на відповідну посаду (пост), вільно вести передвиборну агітацію. Насильство може здійснюватися нанесенням побоїв, ударів, заподіянням тілесних ушкоджень, позбавленням волі, зв’язуванням тощо. Перешкоджання, пов’язане із позбавленням життя, нанесенням потерпілому тяжкого або середньої тяжкості тілесного ушкодження за обтяжуючих обставин, кваліфікується за сукупністю злочинів, визначених ст.157 та 115, 121 або ч.2 ст.122. Потерпілими у даному випадку може бути як кандидат у депутати, кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови або на пост Президента України, так і будь-який громадянин, який здійснює своє виборче право, а також їх близькі родичі (батьки, дружина (чоловік), діти, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки).

5. Обман як спосіб перешкоджання здійсненню виборчого права, виражається у повідомленні громадянину завідомо неправдивих відомостей, які вводять його в оману щодо змісту його виборчих прав або щодо самого акту голосування, або щодо небезпеки перебування в приміщенні для голосування тощо. Наприклад, повідомлення виборцю завідомо неправдивих відомостей щодо дати, місця, часу проведення голосування, порядку заповнення виборчих бюлетенів, а також щодо дати, часу та місця проведення зустрічі з кандидатом на пост Президента України, кандидатом у депутати або з кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови, замовчування даних про особу кандидата або повідомлення завідомо неправдивих даних про нього тощо.

6. Погроза виражається у психічному впливі на громадянина, залякуванні його за наявності реальних підстав побоюватися її виконання з метою примусити відмовитися від проведення передвиборної агітації, від участі у виборах, від висування своєї кандидатури для балотування або зняти свою кандидатуру з балотування на виборах. Погроза може здійснюватися також з метою примусити виборця голосувати або не голосувати за кандидата на пост Президента України, кандидата на посаду депутата, сільського, селищного, міського голови як під час першого туру, так і під час повторного голосування на відповідних виборах. Винна особа може, зокрема, погрожувати застосувати насильство, знищити чи пошкодити майно або розголосити певні відомості не лише щодо громадянина, якому адресується погроза, а й щодо його близьких родичів.

7. Підкуп як засіб перешкодити громадянину вільно здійснити своє виборче право виражається в схиленні виборця шляхом вручення йому грошей або іншої матеріальної винагороди (надання безоплатно або на пільгових умовах товарів, кредитів, різних послуг тощо) голосувати “за” або “проти” кандидата в депутати, кандидата на пост Президента України або на посаду сільського, селищного, міського голови. Підкуп може переслідувати мету схилити кандидата зняти свою кандидатуру з балотування на виборах, схилити виборця до неучасті у голосуванні, а також до ведення певної агітації серед інших виборців та ін.

8. Поняття “іншим чином” охоплює будь-які способи перешкоджання вільному здійсненню виборчого права, веденню передвиборної агітації. Наприклад, публічні заклики або агітація за бойкотування виборів, ненадання приміщення для проведення передвиборної агітації, відмова у наданні можливості виступити на радіо, на телебаченні, в пресі та ін.

9. Передвиборна агітація – діяльність, яка здійснюється у визначені виборчим законодавством строки і полягає в оприлюдненні та обговоренні матеріалів щодо ділових та особистих якостей кандидатів, передвиборних програм політичних партій та окремих кандидатів на виборні посади з метою спонукати виборців голосувати “за” або “проти” конкретного кандидата на виборну посаду або за кандидатів, внесених до виборчого списку партії (блоку). Вона полягає у поширенні ідей, концепцій, агітаційних матеріалів і може бути різною за формами і способами ведення: виступ, бесіда, заклики, листівки, плакати, інтерв’ю, кінофільми тощо. При цьому можуть використовуватись друковані засоби масової інформації, радіо, телебачення.

Згідно виборчого законодавства передвиборна агітація може здійснюватися в будь-яких формах і будь-якими засобами, що не суперечать Конституції та законам України. Вона може розпочинатися після реєстрації кандидата або виборчого списку партії (блоку) виборчими комісіями і повинна припинятись за день до дня проведення виборів. Так, за приписами ч.1-3 ст.52 Закону України “Про вибори народних депутатів України” від 25 березня 2004 р. передвиборна агітація розпочинається з моменту прийняття Центральною виборчою комісією рішення про реєстрацію кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку) і закінчується о 24 годині останньої п’ятниці перед днем виборів, які завжди повинні відбуватися у неділю. Передвиборна агітація поза вказаного строку забороняється.

10. Перешкоджання здійсненню виборчого права за попередньою змовою групою осіб буде тоді, коли відповідні дії вчинені двома або більше особами, які заздалегідь (до початку злочину) домовились про її спільне (як співвиконавці) виконання. До складу такої групи можуть входити члени виборчої комісії, інші службові особи, окремі виборці.

11. Якщо вчинення діянь, передбачених ч.1, 2 ст.157, вплинуло на результати голосування або виборів, це тягне відповідальність за ч.3 цієї статті. Результати голосування або виборів визначаються в порядку, встановленому відповідними виборчими законами.

12. Злочин вважається закінченим з моменту вчинення самого діяння незалежно від його наслідків.

13. Суб’єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом.

14. Суб’єктом злочину може бути особа, яка досягла до моменту його вчинення 16 років. Якщо суб’єктом злочину є член виборчої комісії або інша службова особа, що вчинили ті самі діяння з використанням влади або службового становища, відповідальність настає за ч.2 ст.157. Таку ж відповідальність передбачено за ті самі діяння, вчинені за попередньою змовою групою осіб. Інша службова особа – ч.2 ст.157 учасники виборчого процесу (наприклад, довірена особа кандидата в депутати, кандидата в Президенти України, офіційний спостерігач від партій (блоків) кандидати у депутати від яких зареєстровані в багатомандатному окрузі, від кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатних округах), а також службові особи державних органів, органів місцевого самоврядування, які згідно із законом зобов’язані здійснювати відповідні заходи щодо забезпечення підготовки і проведення виборів тощо.