Нова редакція ст. 306 ККУ з Коментарями.

1. Використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів –

карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або у великих розмірах, –

караються позбавленням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Примітка. Під великим розміром слід розуміти кошти, сума яких становить двісті та більше неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Коментар до ст. 306 КК України

1. Розміщення фінансових коштів у банках, на підприємствах та інших структурах визнається злочином, якщо ці кошти були: а) здобуті від незаконного обігу наркотичних засобів чи психотропних речовин і б) використані з метою продовження операцій з незаконного обігу наркотичних засобів або психотропних речовин.

2. Діяння визнається вчиненим при обтяжуючих обставинах, якщо воно було повторним або вчинене за попереднім зговором групою осіб, або у великих розмірах (ч. 2 ст. 306 КК України).

3. Використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотиків, для продовження операцій з незаконного їх обігу вчинюється умисна, з метою продовження цих операцій.

4. Відповідальність за діяння, передбачене ст. 306 КК, настає з шістнадцяти років.

Інший коментар до статті 306 Кримінального кодексу України

1. Дії такого роду складають посткримінальну діяльність, пов’язану з наркобізнесом. Підвищена небезпека цієї діяльності полягає не тільки у легалізації (відмиванні) прибутків від незаконної торгівлі згаданими засобами та речовинами, а й у збільшенні масштабів незаконного наркообігу, внаслідок чого у господарчо-фінансову сферу залучається неконтрольована маса коштів, що підсилює інфляційні процеси, порушує встановлені на закономірностях ринку взаємовідносини суб’єктів підприємництва, вносить диспропорції в економічну систему держави.

2. Об’єктом даного злочину є суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, що здійснюються відповідно до визначеного законодавством порядку використання правомочними суб’єктами коштів, отриманих від реалізації зазначених засобів і речовин.

Розміщуючи такі кошти у банках, на підприємствах або придбавши на них будь-які об’єкти, наркоділки легалізують (відмивають) їх (кошти), маючи на меті одержання додаткових нетрудових прибутків.

Предметом злочину є кошти, одержані наркоділками від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. Під коштами в даному випадку слід розуміти гроші, акції, векселі, інші матеріальні цінності, одержані від наркобізнесу.

Частиною 1 ст.306 передбачено три альтернативні форми незаконного використання прибутків від наркобізнесу:

– розміщення коштів у банках, на підприємствах, в установах, організаціях та їх підрозділах;

– придбання об’єктів, майна, що підлягають приватизації, чи обладнання для виробничих та інших потреб;

– використання з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

3. З об’єктивної сторони розміщення коштів, одержаних від наркобізнесу, виявляється у внесенні їх на рахунок будь-якого банку з належним оформленням документів (свідоцтв, сертифікатів, векселів, розрахункових книжок тощо), які підтверджують наявність відповідного вкладу і право на його одержання у будь-який час.

Що стосується підприємств, про які говориться у ч.1 ст.306, то це можуть бути недержавні виробничі або інші господарські одиниці чи об’єднання таких одиниць (асоціації, корпорації, консорціуми, концерни тощо). До них відносяться кредитні союзи, господарчі товариства (акціонерні товариства, товариства з обмеженою чи додатковою відповідальністю та ін.), які займаються підприємницькою діяльністю по виробництву товарів чи наданню різного роду послуг, інвестиційні чи страхові фонди і компанії, довірчі товариства та різні благодійні фонди, холдингові компанії тощо.

Розміщення коштів, здобутих від наркобізнесу, на рахунках таких організацій і структур здійснюється внесенням їх в статутний фонд (статутний капітал) з одержанням свідоцтва товариства, що підтверджує факт вкладу відповідної частки коштів у статутний капітал таких організацій чи їх об’єднання.

На відміну від розміщення, придбання за наркоприбутки об’єктів, що підлягають приватизації, виявляється у купівлі таких об’єктів на аукціоні чи на конкурсі або в купівлі частки (акцій, паю) в майні підприємств, що приватизуються.

Під придбанням обладнання для виробничих та інших потреб слід розуміти купівлю наркоділками за прибутки від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів будь-яких механізмів, приладів, пристроїв тощо, які є необхідними для діяльності підприємницьких та непідприємницьких господарських товариств, як приватизованих, так й інших юридичних осіб, власником чи одним із власників яких є винна особа.

Використанням наркоприбутків з метою продовження наркобізнесу є діяння, що виявляється у фінансуванні будь-яких незаконних дій у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Узагальнення слідчої і судової практики показало, що численні організовані злочинні угруповання, які займаються наркобізнесом, мають розгалужену структуру. У ній організатори і фінансисти відокремлені захисними бар’єрами від операцій, безпосередньо пов’язаних з культивуванням рослин, що містять наркотики, з виробництвом наркосировини, виготовленням, зберіганням, перевезенням, пересиланням, збутом наркотиків, психотропів чи прекурсорів, з організацією чи держанням домів для надання послуг особам, що вживають їх, тощо. Особи, які організували наркобізнес чи фінансують його, не займаються “чорною” роботою, а залучають до неї й експлуатують інших осіб. Для культивування, наприклад, снотворного маку і вироблення чи виготовлення макової соломки, опію-сирцю наркоділки залучають жителів сільської місцевості. Вони попередньо фінансують їх діяльність з вироблення наркосировини чи купують у них земельні ділянки, засіяні снотворним маком.

У районах, де вирощуються коноплі, наркоділки наймають осіб, які на їх замовлення займаються збором пилку конопель, виробленням марихуани чи гашишу. Діяльність таких осіб попередньо фінансується. Фінансуються й інші виконавці незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, зокрема особи, які займаються їх перевезенням, зберіганням тощо чи утримують кубла для наркоманів.

Злочин є закінченим, коли наркоділок вклав фінансові кошти, одержані від наркобізнесу, в банк, підприємство чи іншу структуру, приватизував відповідні об’єкти чи придбав обладнання для господарського товариства або фінансував незаконні операції з наркотичними засобами, психотропними речовинами, їх аналогами або прекурсорами, які він вчинив особисто або через найнятих ним осіб для виконання будь-якої протиправної діяльності у сфері незаконного обігу наркотиків, психотропів, їх аналогів чи прекурсорів.

4. Суб’єктом злочину може бути тільки особа, що володіє правоздатністю, тобто фізична особа, яка згідно з положеннями цивільного і фінансового права може здійснювати договори купівлі-продажу, укладати інші правочини і нести відповідальність за них.

5. Суб’єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом.

Слід звернути увагу на те, що прямо в законі зазначені особливості предметів злочину, передбаченого ст.306, у зв’язку з чим особа має усвідомлювати, що діє або повинна діяти (у разі створення організованої групи) саме з використанням грошових коштів або іншого майна, здобутих від незаконного наркообігу.

6. Як обтяжуючі обставини ч.2 ст.306 передбачені такі ознаки: повторність, легалізація наркоприбутку, за попередньою змовою групою осіб та використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, у великих розмірах.

Легалізація коштів визнається повторною, якщо вона вчинена двічі і більше разів. Вчинений раніше такий злочин не може бути підставою для визнання його повторним, якщо судимість за попереднє “відмивання” коштів погашена або знята чи з моменту його вчинення минули строки давності кримінального переслідування.

“Відмивання” наркоприбутку, вчинене вдруге і більше разів, визнається повторним, незважаючи на те, чи був винний раніше засуджений за використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Легалізація наркоприбутку визнається повторною й тоді, коли кошти розміщуються в різних банках, підприємствах або коли на них приватизовано декілька об’єктів чи профінансовано декілька осіб, залучених до діяльності, пов’язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Для визнання легалізації коштів, одержаних від наркобізнесу, повторною не має значення, чи були вони вперше розміщені в банк, а вдруге в будь-яке господарче товариство, чи на них було придбано приватизоване підприємство, обладнання або вони були використані з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Незалежно від наведеного, будь-яке друге діяння має визнаватись як обтяжуюча обставина за ознакою повторності.

“Відмивання” наркоприбутків має визнаватись повторним і в тих випадках, коли першого разу воно не було здійснене з причин, незалежних від волі винного. Наприклад, замахові на легалізацію наркоприбутків шляхом наміру розмістити їх у комерційному банку передувало фінансування будь-якої особи, залученої для незаконного культивування рослин, що містять наркотики, і вироблення з них наркосировини. Оскільки стадії даних злочинів різні, діяння слід кваліфікувати за сукупністю злочинів – за ч.1 ст.306 і за ознакою повторності за ст.14 і ч.2 ст.306.

Дії, передбачені ч.1 ст.306, вчинені за попередньою змовою групою осіб, – це “відмивання” наркоприбутків, вчинене не менше як двома особами, що домовились про сумісне діяння. Слід мати на увазі, що попередня змова за кваліфікаційною ознакою має бути обов’язковою. Однак домовленість щодо використання коштів, одержаних від наркобізнесу, може бути вчинена як задовго до відповідних дій, пов’язаних з розміщенням коштів, так і безпосередньо перед їх початком.

Згідно з приміткою до ч.2 ст.306 під використанням коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, у великих розмірах слід розуміти кошти, сума яких становить двісті та більше неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.