Нова редакція ст. 341 ККУ з Коментарями.

Захоплення будівель чи споруд, що забезпечують діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, з метою незаконного користування ними або перешкоджання нормальній роботі підприємств, установ, організацій –

карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Коментар до ст. 341 КК України

1. Захоплення державних чи громадських будівель або споруд посягає на громадський порядок і відносини власності.

2. Предметами злочину можуть бути будь-які державні чи громадські будівлі або споруди.

3. Склад злочину утворює захоплення таких будівель чи споруд, вчинене з метою користування ними або з метою перешкодити нормальній роботі установ, підприємств чи організацій, що використовують ці будівлі чи споруди. Якщо захоплення будівель або споруд супроводжувалося насильством або знищенням чи пошкодженням майна, то вчинене утворює сукупність злочинів (ст. 341 та ст. 194, 121, 122 КК України).

4. Діяння, передбачене ст. 341 КК, вчинюється умисно.

5. Відповідальність за протиправне захоплення державних або громадських будівель чи споруд настає із шістнадцяти років.

Інший коментар до статті 341 Кримінального кодексу України

1. Об’єктом злочину є суспільні відносини, які мають забезпечувати нормальне функціонування органів влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян.

2. Предметом злочину є будівлі чи споруди, що забезпечують діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян.

До органів державної влади відносяться зазначені в Конституції України Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України та інші органи виконавчої влади, органи правосуддя, прокуратури тощо.

Відповідно до ст.140 Конституції України органами місцевого самоврядування є сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи. Ними можуть бути й районні та обласні ради.

Характер об’єднань громадян може бути різноманітним – квартальний комітет для захисту громадського порядку на певній території міста, політичне об’єднання, закрите акціонерне об’єднання громадян тощо.

3. Предметом злочину, передбаченого ст.341, можуть бути будівлі та споруди, в яких безпосередньо працюють люди – працівники органів, зазначених у диспозиції статті; приміщення (наприклад, приміщення автоматизованої телефонної станції), де людей може не бути, але від нормальної роботи апаратури, що в них міститься, залежить нормальна робота установи. Предметом злочину можуть бути і незакінчені будівництвом будівлі або споруди, якщо в них міститься певне обладнання, що забезпечує нормальну роботу установи або організації, а також завершені будівництвом споруди, куди мали в’їжджати для роботи працівники органів державної влади, органів місцевого самоврядування або об’єднань громадян.

У кожному випадку і на слідстві, і в суді необхідно з’ясовувати конкретно приналежність захопленої будівлі або споруди, наявність їх зв’язку із забезпеченням діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян.

4. За змістом закону, кримінальна відповідальність за захоплення будівель або споруд настає незалежно від того, повністю їх захоплено чи тільки частково. Не має значення і час, протягом якого будівля або споруда утримувалися винною особою або винними.

Захоплення приватного будинку, який не забезпечує діяльності зазначених у диспозиції коментованої статті органів, не утворює аналізованого складу злочину.

5. Об’єктивна сторона злочину полягає у здійсненні активних дій, спрямованих на захоплення будівель чи споруд, що забезпечують діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян.

Застосування насильства або заподіяння шкоди майну при цьому має кваліфікуватися додатково за відповідними статтями Особливої частини Кодексу, що передбачають відповідальність за злочини проти життя і здоров’я особи та (або) проти власності.

6. Суб’єктивна сторона злочину – прямий умисел. При цьому метою захоплення будівель або споруд може бути як незаконне користування ними, так і перешкоджання нормальній роботі підприємств, установ, організацій.

7. Суб’єкт злочину – фізична осудна особа, якій на момент вчинення злочину виповнилося 16 років. У випадку вчинення злочину, передбаченого ст.341, службовою особою її дії мають кваліфікуватися додатково за відповідною частиною ст.365.