Нова редакція ст. 256 ККУ з Коментарями.

1. Заздалегідь не обіцяне сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності шляхом надання приміщень, сховищ, транспортних засобів, інформації, документів, технічних пристроїв, грошей, цінних паперів, а також заздалегідь не обіцяне здійснення інших дій по створенню умов, які сприяють їх злочинній діяльності, –

караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або службовою особою з використанням службового становища, –

караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Коментар до ст. 256 КК України

1. Статья 256 УК предусматривает ответственность за причастность к деятельности преступной организации, то есть за действия, которые не являются соучастием в этой деятельности, а являются пособничеством, которое не было заранее обещанным и которое не находится с конкретными преступлениями в причинной связи. Причастна к преступлению деятельность находится в причинной связи с действиями, которые совершаются после окончания преступления: предоставления помещений, хранилищ, денег, документов и прочего, с целью помочь преступникам избежать ответственности за преступное деяние.

2. Такое содействие (пособничество) участникам преступной организации возможно только одноразовое, поскольку неоднократное такое содействие станет в причинную связь с совершением преступления и будет соучастием в этом преступлении.

3. Состав преступления образует одно из возможных видов содействия участникам преступной организации:

– скрываемой преступной организации, предоставления ее членам помещений, хранилищ, транспортных средств, документов, техники, денег, ценных бумаг и тому подобное;

— создание условий, способствующих деятельности преступной организации.

4. Причастность к деятельности преступной организации совершается умышленно с целью помощи ее участникам избежать ответственности.

5. Ответственность за заранее не обещанное содействие участникам преступной организации наступает с шестнадцати лет.

Інший коментар до статті 256 Кримінального кодексу України

1. Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності є найбільш небезпечним самостійним злочинним видом причетності до злочину, передбаченого ст.255. Ці дії пов’язані з вчиненням злочину, зазначеного у ст.255, але не є співучастю в ньому.

2. Небезпечність сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності полягає в тому, що створюються сприятливі умови для існування злочинних організацій і вчинення ними тяжких злочинів, ускладнюється їх своєчасне розкриття і припинення функціонування, викриття, затримання та покарання учасників злочинної діяльності тощо.

3. Об’єктивна сторона злочину має дві форми:

– заздалегідь не обіцяне сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності шляхом надання приміщень, сховищ, транспортних засобів, інформації, документів, технічних пристроїв, грошей, цінних паперів;

– заздалегідь не обіцяне вчинення інших дій щодо створення умов, які сприяють їх злочинній діяльності. Заздалегідь обіцяне вчинення цих дій утворить співучасть у злочині, передбаченому ст.255 (див. коментар до ч.5 ст.27).

4. Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності означає надання їм допомоги, підтримки, створення відповідних сприятливих умов для подальшого здійснення злочинної діяльності та її приховування.

5. Способами цієї форми скоєння злочину є надання учасникам злочинних організацій приміщень, сховищ, транспортних засобів, інформації, документів, технічних пристроїв, грошей або цінних паперів. Винний забезпечує можливість учасникам злочинної організації мати зазначені предмети, користуватися ними та ін.

6. Здійснення інших дій щодо створення умов, які сприяють злочинній діяльності учасників злочинних організацій, означає підготовку та забезпечення можливості злочинної діяльності учасників злочинних організацій. Наприклад, будівництво житла та інших приміщень для учасників злочинної організації, переміщення людей, пов’язаних зі злочинною організацією, організація практичних тренувань учасників злочинної організації або участь у них, консультування та інші форми економічного або будь-якого іншого співробітництва, допомоги.

7. Якщо сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності здійснюються способом, який сам по собі має ознаки іншого складу злочину, вчинене підлягає кваліфікації за сукупністю злочинів. Сприяння злочинній діяльності учасників злочинних організацій та укриття винним здобутих ними предметів, зберігання яких карається саме по собі, підлягає кваліфікації за сукупністю злочинів (наприклад, зберігання вибухових речовин).

8. Винний вступає у зв’язок з учасниками злочинної організації після її створення або після вчинення нею злочину, тобто сприяє злочинцям, особам, які вже вчинили злочин самостійно без сприяння винного.

9. Склад злочину – формальний. Злочин вважається закінченим з моменту вчинення хоча б однієї з указаних дій. Для кваліфікації цього злочину як закінченого не має значення, чи вдалося винному сприяти учасникам злочинної організації та укрити їх злочинну діяльність. Досить встановити, що дія була спрямована на здійснення такого сприяння.

10. Суб’єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом. Якщо особа своїми діями хоч об’єктивно і сприяла учасникам злочинних організацій або укривала їх злочинну діяльність, але не усвідомлювала характеру злочину і того, що вона має справу з учасниками злочинної організації, кваліфікація за ст.256 виключається. Тут можлива відповідальність за ст.396.

11. У статті 256 мова йде про заздалегідь не обіцяне сприяння учасникам злочинної організації та укриття їх злочинної діяльності, тобто не обіцяне до закінчення (завершення) злочину. Якщо ж вчинення цих дій було обіцяне до початку або під час вчинення злочину, тобто до моменту вчинення учасниками злочинної організації злочину або до його закінчення, такі дії розглядаються як співучасть у скоєнні злочину у вигляді пособництва. При цьому якщо особа більш-менш постійно, систематично сприяє злочинній діяльності учасників злочинної організації та укриває їх злочинну діяльність, то пособництво переростає в участь у злочинній організації. Тому про сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності можна говорити лише у разі заздалегідь не обіцяного, не постійного, а тимчасового, разового зв’язку зі злочинною організацією (наприклад, приховування без попередньої змови майна, здобутого злочинною організацією шляхом вчинення нею тяжкого чи особливо тяжкого злочину).

12. Від співучасті у злочині, передбаченому ст.255, сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності відрізняється і тим, що винний сприяє учасникам злочинних організацій у вчиненні злочинною організацією не конкретного злочину, як це має місце при співучасті у злочині, а взагалі злочинів, точно не визначених, не конкретизованих,

13. Мотив і мета можуть бути різними і не є обов’язковими ознаками складу цього злочину.

14. Суб’єкт злочину – будь-яка особа, що досягла 16-річного віку.

15. Кваліфікуючими ознаками злочину (обставинами, які обтяжують злочин) (ч.2 ст.256) є: вчинення злочину службовою особою (див. коментар до пп.1 і 2 примітки до ст.364) або повторно (див. коментар до ч.1 ст.32).