Нова редакція ст. 155 ККУ з Коментарями.

1. Природні або неприродні статеві зносини з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку, вчинені повнолітньою особою, –

караються обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

2. Ті самі дії, вчинені близькими родичами або членами сім’ї, особою, на яку покладено обов’язки щодо виховання потерпілого або піклування про нього, або якщо вони спричинили безплідність чи інші тяжкі наслідки, –

караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Примітка. У статтях 155, 156 цього Кодексу під близькими родичами або членами сім’ї слід розуміти осіб, визначених пунктом 1 частини першої статті 3 Кримінального процесуального кодексу України.

Коментар до ст. 155 КК України

1. За ст. 155 КК кваліфікуються статеві злочини, які були вчинені за добровільною згодою потерпілої особи віком від 14 до 17 років. Потерпілими від цього злочину визнаються особи жіночої та чоловічої статі.

2. Першою і важливою ознакою цього злочину є добровільність, погодження потерпілої особи на статевий акт з нею, тобто винний не застосовував до неї ні фізичного насильства, ні погроз і не використав її безпорадного стану.

3. Потерпілою (чи потерпілим) від цього злочину може бути особа віком від. 14 до 17 років. Якщо потерпіла досягла шлюбного віку (17 років), то добровільний з нею статевий зв’язок складу злочину не утворює, і такі дії кримінальним законом не караються.

4. Статева зрілість потерпілої чи потерпілого визначається судово-медичною експертизою (п. 4 ст. 76 КПК України). Статева зрілість у чоловіка настає з того часу, коли він може вчинити фізіологічний статевий акт і запліднити жінку. Статева зрілість жінки визначається закінченим розвитком її організму для виконання функцій матері — народжувати, годувати і виховувати дитину.

5. Кримінальній відповідальності за ст. 155 КК підлягають особи чоловічої та жіночої статі віком старше 16-ти років (ч. 1 ст. 22 КК України).

6. За ст. 155 КК кримінальна відповідальність настає лише тоді, коли винний передбачав чи міг передбачити, що потерпіла особа не досягла статевої зрілості.

Інший коментар до статті 155 Кримінального кодексу України

1. Суспільна небезпека цього злочину полягає в тому, що статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості, шкідливо впливають на психофізичний стан потерпілої особи, можливі й складні життєві проблеми, особливо для потерпілої жіночої статі. Адже наслідком статевого зв’язку може бути вагітність і пологи дівчини-підлітка, яка ані фізично, ані соціально до цього не готова. Це може вкрай негативно позначитись на її подальшому особистому житті, зламати її долю.

2. Безпосереднім об’єктом цього злочину є прийнятий в суспільстві уклад сексуальних відносин у тій його частині, що передбачає статеву недоторканість особи, яка не досягла статевої зрілості, незважаючи на її згоду на статевий зв’язок, а також нормальний психофізичний розвиток такої особи.

3. Потерпілим від цього злочину може бути особа як жіночої, так і чоловічої статі, яка не досягла статевої зрілості. Як правило, така особа є неповнолітньою. Висновок щодо наявності такого стану здійснює судово-медична експертиза відповідно до Правил проведення судово-медичних експертиз (обстежень) з приводу статевих станів в бюро судово-медичної експертизи, затверджених наказом МОЗ від 17 січня 1995 р. № 6.

4. Об’єктивну сторону злочину утворюють дії – добровільні статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості. Вид статевого зв’язку в даному випадку – природний. Якщо ж має місце задоволення статевої пристрасті неприродним способом з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку, такі дії кваліфікуються як розбещення неповнолітніх.

Вчинення статевого акту з особою, яка не досягла статевої зрілості, всупереч її волі із застосуванням фізичного насильства, погрози його застосування або з використанням безпорадного стану потерпілої особи утворює склад злочину зґвалтування.

5. Злочин вважається закінченим з моменту вчинення зазначеної вище дії, тобто з початку статевого акту.

6. З суб’єктивної сторони – прямий умисел. ПВСУ в п.27 постанови від 27 березня 1992 р. № 4 роз’яснив, що вчинення добровільного статевого акту з особою, яка не досягла статевої зрілості, утворює склад даного злочину в разі, коли винний знав або допускав, що потерпіла особа не досягла статевої зрілості, а так само коли він міг і повинен був це передбачити. Якщо потерпіла особа за своїм розвитком не розуміла характеру і наслідків вчинюваних з нею дій (малолітній вік, розумова відсталість, непритомний стан тощо), злочин підлягає кваліфікації як зґвалтування з використанням безпорадного стану потерпілої.

7. Суб’єктом злочину є особа чоловічої чи жіночої статі, яка досягла 16-річного віку.

8. Ознаками кваліфікованого виду складу цього злочину (ч.2 ст.155) є вчинення дій, передбачених ч.1 цієї статті, батьком, матір’ю або особою, що їх замінює, або якщо ці дії спричинили безплідність чи інші тяжкі наслідки.

Батьком, матір’ю або особою, що їх замінює, є рідні батьки, вітчим, мачуха, усиновителі або удочерителі.

Безплідність – це такий стан, за якого особи чоловічої статі втратили продуктивну здатність, а жіночої статі – здатність до запліднення, вагітності, а отже, і народження дітей.

Під іншими тяжкими наслідками необхідно розуміти захворювання на СНІД, сифіліс, розлад психіки тощо. При цьому тяжкі наслідки, в тому числі й безплідність, мають бути причинно пов’язані з дією.