Нова редакція ст. 124 ККУ з Коментарями.

Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, вчинене у разі перевищення меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, –

карається громадськими роботами на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Коментар до ст. 124 КК України

1. Згідно з законом, перевищенням меж необхідної оборони визнається явна невідповідність захисту характерові і небезпеці посягання.

2. Пленум Верховного Суду України в постанові від 28 червня 1991 р. «Про практику застосування судами законодавства, яке забезпечує право на необхідну оборону від суспільне небезпечних посягань» визначив, що при вирішенні питання про перевищення чи неперевищення меж необхідної оборони повинні враховуватися не лише невідповідність знаряддя захисту і нападу, а й характер небезпеки, що загрожувала особі, яка захищалася, обставини, що могли вплинути на реальне співвідношення сил нападаючих і тих, хто захищається, їх фізичні (вік, стать, інвалідність, стан здоров’я) та інші обставини. Вирішуючи питання про правомірність заподіяної шкоди, належить встановити, чи захищалася особа від реального, вже розпочатого і ще не закінченого суспільне небезпечного посягання. Лише при наявності стану необхідної оборони чи ні.

3. Заподіяння навмисного тяжкого тілесного ушкодження при перевищенні меж необхідної оборони кваліфікується за ст. 124 КК і в тих випадках, коли воно було вчинене при обтяжуючих відповідальність обставинах (особливо небезпечним рецидивістом, сталася смерть нападаючого).

4. Якщо тяжкі тілесні ушкодження були заподіяні при перевищенні меж необхідної оборони і винний одночасно перебував у стані сильного душевного хвилювання, що раптово виникло, то дії належить кваліфікувати за ст. 124 КК, тобто за більш м’яким законом, а не за статтею 123 КК (п. 10 постанови Пленуму Верховного Суду від 28 червня 1991 р. // Постанови Пленуму.— С. 223).

5. Відповідальності за ст. 124 КК підлягають ті особи, які захищали себе від нападу, а також і ті, які захищали від нападу інших громадян, інтереси суспільства або держави, якщо вони, захищаючись, перевищили межі необхідної оборони і заподіяли нападаючому зайву для такого випадку шкоду.

Інший коментар до статті 124 Кримінального кодексу України

1. Про ознаки тяжких тілесних ушкоджень див. пп.3-8 коментаря до ст.121.

2. Про перевищення меж необхідної оборони див. коментар до ч.3 ст.36.

3. Про перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця, див. коментар до ч.2 ст.38.

4. Об’єктивна сторона злочину передбачає заподіяння тяжких тілесних ушкоджень лише у випадках, коли винний здійснює свій захист або захист інших громадян від нападу, а також під час затримання злочинця. При цьому передбачається, що дії супроводжувалися перевищенням меж необхідної оборони або перевищенням заходів, необхідних для затримання злочинця.

Для вирішення питання про наявність або відсутність ознак перевищення меж необхідної оборони повинні враховуватися не лише відповідність чи невідповідність знарядь захисту і нападу, а й характер небезпеки, що загрожувала особі, яка захищалася, обставини, що могли вплинути на реальне співвідношення сил нападаючих і тих, хто захищався, їх фізичні дані (вік, стать, інвалідність, стан здоров’я), раптовість нападу, неготовність до його відбиття та інші фактори.

Вирішуючи питання про правомірність заподіяної шкоди, належить встановити, чи захищалася особа від реального, вже розпочатого і ще не закінченого суспільно небезпечного посягання.

Аналогічно вирішується питання, чи недопущена явна невідповідність заходів затримання характерові і ступеню суспільної небезпечності вчиненого та обставинам затримання злочинця.

Відповідальність за ст.124 настає лише за умови, що здійснений винним захист явно не відповідав небезпечності посягання чи обстановці, яка склалася.

5. Заподіяння умисного тяжкого тілесного ушкодження при перевищенні меж необхідної оборони або перевищенні меж заходів, необхідних для затримання злочинця, кваліфікується за ст.124 і в тих випадках, коли сталася смерть нападаючого.

Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, вчинене службовою особою при перевищенні меж необхідної оборони, кваліфікується за ст.124.

6. Якщо тяжкі тілесні ушкодження були заподіяні за таких обставин і винний одночасно перебував у стані сильного душевного хвилювання, то його дії належить кваліфікувати за ст.124, а не за ст.123.

7. Суб’єктом злочину є особа, якій виповнилося 16 років.