Нова редакція ст. 353 ККУ з Коментарями.

1. Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи, поєднане із вчиненням будь-яких суспільно небезпечних діянь, –

карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

2. Те саме діяння, пов’язане з використанням форменого одягу чи службового посвідчення працівника правоохоронного органу, –

карається обмеженням волі на строк до чотирьох років або позбавленням волі на строк до трьох років.

Коментар до ст. 353 КК України

1. Самовільне присвоєння влади або звання посадової особи посягає на авторитет державної влади і на систему державного управління.

2. Склад злочину утворює самовільне, безпідставне присвоєння влади, яка надається законом її представникам (прокурорам, суддям, депутатам, слідчим, працівникам міліції та ін.), або звання посадової особи (офіцера міліції, наприклад), поєднане із вчиненням при цьому будь-яких суспільне небезпечних дій — привласнення чужого майна, позбавлення волі, доступу до таємної інформації тощо. Якщо вчинення таких дій карається кримінальним законом, то вчинене утворює сукупність злочинів, передбачених статтями 146, 191 і 353 КК.

3. Самовільне присвоєння влади або звання вчинюється умисно, з метою вчинення суспільне небезпечних дій. Самовільне присвоєння влади чи звання посадової особи для вчинення суспільна корисних дій (наприклад, з метою присікти правопорушення чи затримати правопорушника) складу злочину не утворює.

4. Відповідальність за самовільне присвоєння влади чи звання посадової особи настає з шістнадцяти років. Посадові особи, які самовільно присвоїли собі владу чи звання іншої посадової особи з метою вчинення суспіль-но небезпечного діяння, підлягають відповідальності за посадовий злочин за ст. 365 КК.

Інший коментар до статті 353 Кримінального кодексу України

1. Об’єктивна сторона злочину характеризується:

– самовільним присвоєнням владних повноважень або звання службової особи;

– вчиненням з використанням самовільно присвоєних владних повноважень або звання службової особи будь-якого суспільно небезпечного діяння.

2. Під самовільним присвоєнням владних повноважень або звання службової особи треба розуміти дії приватної особи, яка шляхом обману інших осіб видає себе за службову особу і використовує її повноваження: найчастіше видає себе за працівника правоохоронних, контролюючих чи інших органів влади, пред’являючи при цьому підроблені посвідчення чи посвідчення інших службових осіб, вчиняє інші дії, спрямовані на те, щоб інші особи сприйняли винного за службову особу. Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи має місце і тоді, коли особа, помилково прийнята за службову, користується цим для вчинення суспільно небезпечних дій.

3. Статтею 353 передбачена відповідальність за самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи, а не повноважень особи певної професії, наприклад професії пожежника, електрика, сантехніка, лікаря тощо.

4. Злочином самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи буде лише у випадку, коли воно поєднане з вчиненням якихось суспільно небезпечних діянь. Під останніми треба розуміти правопорушення, за які передбачається кримінальна чи адміністративна відповідальність. Якщо вчинені з використанням владних повноважень або звання службової особи суспільно небезпечні діяння мають ознаки самостійних злочинів, дії винного кваліфікуються за сукупністю злочинів – за ст.353 і відповідною іншою статтею КК (наприклад, ст.190).

5. Присвоєння владних повноважень або звання службової особи не для вчинення суспільно небезпечних діянь, а з іншою метою складу розглядуваного злочину не утворює. Наприклад, особа називає себе співробітником міліції з метою примусити інших осіб припинити протиправну поведінку.

6. Суб’єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом.

7. Суб’єктом злочину може бути лише приватна особа, яка досягла 16 років. Якщо службова особа самовільно видає себе за службову особу з більш широкими повноваженнями або з більш високим званням, відповідальність може наставати за статтями, що передбачають відповідальність за злочини у сфері службової діяльності.