Нова редакція ст. 352 ККУ з Коментарями.

1. Умисне знищення або пошкодження майна, що належить службовій особі чи громадянинові, який виконує громадський обов’язок, у зв’язку з їхньою службовою чи громадською діяльністю, а також вчинення таких дій щодо їх близьких родичів –

караються штрафом від п’ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк до чотирьох років.

2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені шляхом підпалу, вибуху або іншим загальнонебезпечним способом, або такі, що спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, –

караються позбавленням волі на строк від п’яти до дванадцяти років.

Коментар до ст. 352 КК України

1. Умисне знищення чи пошкодження майна посадової особи або громадянина за виконання цими особами посадових повноважень чи громадського обов’язку є посяганням на авторитет державної влади та на систему державного управління і відносини власності.

2. Діяння, передбачене ст. 352 КК, є помстою за державну чи громадську діяльність потерпілого.

3. Склад злочину утворюють дії, якими знищується чи пошкоджується майно посадової особи чи громадянина або майно їх близьких родичів (Про поняття знищення і пошкодження майна див. коментар до ст. 194 КК України).

4. Діяння кваліфікується за ч. 2 ст. 352 КК у випадках вчинення його підпалом, вибухом або іншим загальноне-безпечним способом, або коли знищення чи пошкодження майна призвело до загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків — заподіяння великої майнової шкоди, тілесних ушкоджень кільком потерпілим тощо.

5. Стаття 352 КК передбачає відповідальність лише за умисне знищення чи пошкодження майна.

6. Стаття 352 КК передбачає відповідальність за спеціальний вид знищення чи пошкодження чужого майна, а тому має перевагу перед статтею 194 КК і сукупність з нею не утворює.

7. Відповідальність за умисне знищення чи пошкодження майна посадової особи чи громадянина, який виконував громадянський обов’язок у зв’язку з виконанням цими особами своїх обов’язків, настає з чотирнадцяти років (ч. 2 ст. 22 КК України).

Інший коментар до статті 352 Кримінального кодексу України

1. Потерпілими від цього злочину можуть бути: а) службова особа; б) громадянин, який виконує громадський обов’язок та в) їх близькі родичі.

2. Предметом злочину може бути будь-яке майно (будь-які речі: рухомі і нерухомі; подільні та неподільні; визначені індивідуальними або родовими ознаками; споживні та неспоживні; головні і приналежні; складні; продукція, плоди та доходи; гроші (грошові кошти) та цінні папери, будь-яке інше майно), що є власністю або фактично перебуває у господарюванні службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок, а також їхніх близьких родичів.

3. Про поняття “знищення майна” та “пошкодження майна”, а також про момент закінчення даного злочину див. коментар до ст.347.

4. Кваліфікуючими ознаками умисного знищення або пошкодження майна службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок (ч.2 ст.352), є вчинення цих дій: 1) шляхом: а) підпалу; б) вибуху; в) іншим загальнонебезпечним способом; 2) які спричинили: а) загибель людей чи б) інші тяжкі наслідки.

Докладніше про поняття “вибух” див. коментар до ст.113, 347, про поняття “підпал”, “інший загальнонебезпечний спосіб” – коментар до ст.347.

Під загибеллю людей слід розуміти настання смерті хоча б однієї людини.

Поняття “інші тяжкі наслідки” є оціночним, воно може охоплювати випадки заподіяння тяжких тілесних ушкоджень одній або кільком особам, заподіяння майнової шкоди у значних, великих чи особливо великих розмірах тощо.

5. Суб’єктивна сторона знищення або пошкодження майна службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок (ч.1 ст.352), характеризується прямим умислом. Психічне ставлення особи до загибелі людей або інших тяжких наслідків (ч.2 ст.352) може характеризуватися як непрямим умислом, так і необережністю.

6. Суб’єктом злочину, передбаченого ч.1 ст.352, є особа, якій на момент вчинення злочину виповнилося 16 років, а злочину, передбаченого ч.2 ст.352, – 14 років.