Нова редакція ст. 179 ККУ з Коментарями.

Незаконне утримування, осквернення або знищення релігійних святинь –

караються штрафом від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від шістдесяти до двохсот сорока годин, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Коментар до ст. 179 КК України

1. Незаконне утримування, осквернення чи знищення релігійних святинь порушує конституційне право громадян України вільно і безперешкодно відправляти одно-особово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність (ст. 35 Конституції України).

2. Склад злочину утворює одне із передбачених ст. 179 КК діянь:

— незаконне утримання;

— осквернення (нанесення непристойних малюнків, написів, обливання брудом тощо);

— знищення — підпалом, вибухом, поломкою, шматуванням тощо.

Спроба вчинити одне з таких діянь утворює замах на вчинення цього злочину і кваліфікується за ст. 15 і 179 КК.

3. Знищення релігійних святинь є спеціальним видом знищення чужого майна (ст. 194 КК України), і тому ст. 179 КК має перевагу перед загальною нормою ст. 194 КК.

4. Предметом утримання, осквернення чи знищення можуть бути будь-які релігійні святині — олтарі, ікони, плащаниці, мощі.

5. Незаконне утримання, осквернення чи знищення релігійних святинь вчинюється умисно.

Необережні дії, що призвели до осквернення чи знищення релігійної святині цього злочину не утворюють. Можлива відповідальність за ст. 196 КК.

6. Відповідальність за незаконне утримання, осквернення чи знищення релігійних святинь настає з шістнадцяти років.

Інший коментар до статті 179 Кримінального кодексу України

1. У законодавчих актах, якими регулюється порядок реалізації громадянами гарантованого Конституцією України (ст.35) права на свободу світогляду і віросповідання, не міститься визначення поняття “релігійні святині”. Системне тлумачення положень законодавчих актів, якими регулюються відносини у сфері віросповідання та відправлення релігійних культів, охорони культурних та історичних цінностей, дає підстави для висновку, що під релігійними святинями слід розуміти шановані віруючими певної релігії предмети та місця релігійного поклоніння, а також місця паломництва віруючих. Релігійними святинями можуть бути будь-які предмети релігійного поклоніння – релігійні реліквії, тобто предмети, яким служителі чи віруючі певного релігійного культу приписують чудодійну силу, роблячи їх предметами релігійного поклоніння: ікони та хрести, зокрема, чудотворні (наприклад, Чесний та Животворний Хрест Господній), книги, манускрипти, останки і мощі святих (наприклад, мощі Андрія Первозванного із храму святого Андрія у грецькому місті Патри, які лише чотири рази вивозили за межі храму, один із яких – у м. Київ у вересні 2001 р., мощі Сергія Радонежського, Святого Феодосія), а так само інші речі – релігійні реліквії. Релігійними святинями можуть визнаватись і найбільш відомі і шановані віруючими певних релігій культові будинки, храми, монастирі, склепи, каплиці та інші релігійні споруди, які для них є предметами релігійного поклоніння (наприклад, скит Манявський у Богородчанському районі Івано-Франківської області, на території якого, як вважається, похований гетьман Іван Виговський і б’є чудодійне джерело із цілющою водою). Крім того, релігійними святинями можуть вважатись і певні місця паломництва та релігійного поклоніння, наприклад, печери Києво-Печерської Лаври, у яких покояться мощі святих, джерело праведної Анни у Онишківцях Дубнівського району Рівненської області, могили, каплиці святих, наприклад, могила Баал Шем Това, відомого під іменем Бешт, у м. Умані, яка є місцем поклоніння і паломництва євреїв-хасидів, 9667 яких у вересні 2002 р. відвідали її (хасидизм – один із напрямів юдаїзму, засновником якого був Баал Шем Тов родом із Поділля), святилища (місця, які викликають у віруючих почуття глибокої пошани, набожності).

Певні предмети чи місця можуть визнаватись релігійними святинями як для всіх віруючих певної релігії (наприклад, місця перебування Ісуса Христа чи предмети, пов’язані з ним, є релігійними святинями для всіх християн, а аналогічні місця перебування Аллаха, Будди та предмети, що пов’язуються з їх іменами, – є релігійними святинями відповідно для всіх мусульман та буддистів), так і лише для віруючих окремих конфесій, гілок, напрямів певної релігії, окремої релігійної громади.

2. Питання про визнання того чи іншого предмету релігійною святинею має вирішуватись на підставі висновку релігієзнавчої експертизи, обов’язок забезпечення здійснення якої покладено на Державний комітет України у справах релігій – центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується КМУ через МЮ, який діє на підставі Положення про нього, затвердженого Указом Президента України від 14 листопада 2000 р. № 1229/2000. До участі у проведенні релігієзнавчої експертизи залучаються представники релігійних організацій, наукових установ, учені релігієзнавці та фахівці інших галузей (див. п.10 п.4 Положення). Для здійснення релігієзнавчої експертизи у Держкомрелігій України утворена експертна рада за участю представників наукових установ, учених релігієзнавців та фахівців інших галузей, яка діє на підставі Положення про неї, яке затверджується КМУ. Склад експертної ради затверджується також КМУ (п.10 Положення).

3. З об’єктивної сторони злочин дістає вияв у вчиненні щодо релігійних святинь одного із трьох діянь, альтернативно визначених у диспозиції ст.179: їх 1) незаконне утримування, 2) осквернення чи 3) знищення.

4. Під незаконним утримуванням релігійних святинь слід розуміти непередачу їх релігійним організаціям чи релігійним громадам, які мають на них законне право, особами, які ними незаконно володіють, користуються чи їх незаконно зберігають. Незаконне утримування релігійних святинь може також виявлятись у недопущенні віруючих певної релігії (конфесії) для відправлення богослужінь, релігійних обрядів, церемоній та процесій, право на які віруючим гарантується законом (див. ч.1 ст.21 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації”).

Незаконним утримуванням релігійних святинь є також їх непередача після припинення діяльності релігійної організації, яка ними володіла, іншим релігійним організаціям, відмова звільнити самовільно (незаконно) захоплену культову будівлю, яка вважається релігійною святинею, повернути привласнену святиню.

Незаконному утримуванню релігійних святинь завжди передують певні діяння, внаслідок яких суб’єкт набув можливість фактичного володіння чи користування такими предметами. Якщо такі дії самі по собі є протиправними, вони потребують самостійної кримінально-правової оцінки.

5. Під знищенням релігійних святинь слід розуміти приведення їх у такий стан, коли вони повністю втрачають властивість предмету релігійного поклоніння: спалювання, розбивання, розвалювання, зруйнування. Способи знищення релігійних святинь можуть бути різними і для кваліфікації дій винного за ст.179 значення не мають.

6. Оскверненням релігійних святинь є дії особи, які виражають демонстративно цинічне, зневажливе, принизливе ставлення до них: глумління, наруга над релігійними святинями, опоганення, паплюження, збиткування, знущання над ними саме як над релігійними святинями, які свідчать про демонстративне несприйняття таких предметів як релігійних святинь та про намір порушити їх святість. Осквернення релігійних святинь може бути вчинене як публічно, тобто у присутності інших осіб, так і таємно, за умови, що винний розраховує на сприйняття через певний час вчинених ним дій саме як осквернення релігійних святинь. Дії по оскверненню релігійних святинь можуть мати різноманітний вияв: вчинення на них різних непристойних малюнків, написів, які ображають релігійні почуття віруючих, які їм поклоняються, їх пошкодження тощо.

7. Із суб’єктивної сторони незаконне утримування та осквернення релігійних святинь характеризується лише умисною виною, вид умислу прямий. Обов’язковими ознаками суб’єктивної сторони є мотиви і мета: метою незаконного утримування релігійних святинь є продовження незаконного володіння чи користування ними, позбавлення інших осіб реалізації належного їм права користування чи володіння такими святинями. Метою осквернення релігійних святинь є порушення чи приниження їх святості, вчинення наруги над ними. Знищення релігійних святинь може бути вчинене як умисно, так і з необережності, але за ст.179 може кваліфікуватись лише їх умисне знищення.

8. Суб’єктом злочину може бути будь-яка особа, що досягла 16-річного віку. Як правило, осквернення та знищення релігійних святинь вчинюється так званими релігійними фанатиками інших релігій чи інших релігійних течій ніж та, віруючі якої поклоняються оскверненій чи знищеній релігійній святині, зокрема, сатанистами, але ними можуть бути і віруючі тієї ж релігії (релігійної течії), які з тих чи інших причин не погоджуються із визнанням оскверненого чи знищеного ними предмету релігійною святинею. Суб’єктами злочину у формі незаконного утримування чи знищення релігійних святинь можуть бути і службові особи, наприклад, службові особи музеїв, інших релігійних організацій, які відмовляються виконувати покладений на них законом, рішенням компетентних органів влади чи рішенням суду обов’язок передати у володіння чи користування віруючим певної релігійної організації предмет, який ними вважається релігійною святинею, а так само особи, які незаконно руйнують місце поклоніння для будівництва на ньому певних будівель, доріг тощо. Дії службових осіб у подібних випадках можуть додатково кваліфікуватися за ст.364 чи 365 за наявності в їх діях всіх інших обов’язкових ознак передбачених цими статтями складів злочинів.

9. Статтею 179 передбачена відповідальність не за порушення порядку утримування (володіння, користування) релігійних святинь, а за їх незаконне утримування у себе, непередачу у володіння чи користування релігійним організаціям або державним установам чи організаціям (наприклад, музеям), яким таке право належить. Порушення ж порядку утримування релігійних святинь, наприклад, створення перешкод віруючим для відправлення релігійних обрядів, поклоніння святиням, обмеження доступу до них тощо може кваліфікуватися, за наявності підстав, за ст.180 як перешкоджання здійсненню релігійного обряду, або ж як службовий злочин.