Нова редакція ст. 317 ККУ з Коментарями.

1. Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, а також надання приміщення з цією метою –

караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або з корисливих мотивів, або групою осіб, або із залученням неповнолітнього, –

караються позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна.

Коментар до ст. 317 КК України

1. Найпоширенішим способом розповсюдження та вживання наркотичних засобів чи психотропних речовин є місця (доми, кубла), якими визнаються будь-які приміщення (квартири, дачі, гаражі, склади, підвали тощо), де є можливість таємно і постійно вживати наркотичні засоби або психотропні речовини.

2. Організація домів (кубел) — це пошук, влаштування приміщення, пошук споживачів, забезпечення конспірації тощо.

3. Держанням домів (кубел) є підтримання їх у придатному для перебування стані і забезпечення їх функціонування.

4. Об’єктивну сторону цього злочину утворює також надання приміщення для виготовлення чи вживання наркотичних засобів або психотропних речовин (власником чи орендатором приміщення).

5. Діяння, передбачене ст. 317 КК, вчинюється умисно.

6. Відповідальність за організацію або держання дому (кубла) для виготовлення чи вживання наркотиків настає з шістнадцяти років.

Інший коментар до статті 317 Кримінального кодексу України

1. Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, а також надання приміщення з цією метою є також одним із злочинів підвищеної суспільної небезпеки. Перш за все утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів значно сприяє поширенню наркоманії, психотропоманії та токсикоманії і позбавляє правоохоронні органи можливості більш ефективно вести боротьбу з цим негативним явищем. Під місцями, в яких вчиняються вказані дії, розуміються будь-які жилі або нежилі приміщення (будинок, квартира, казино, більярдна, лазня, гараж, сарай, склад, горище, підвал, землянка тощо) за умови, що вони визначені для використання із зазначеною метою. Саме в таких місцях, таких приміщеннях, як правило, скупчуються злочинні елементи, які є не лише джерелом паразитизму і розпусти, а й потенціальними кандидатами на вчинення інших злочинів та формування злочинних угруповань у сфері незаконного наркообігу.

2. Об’єктом злочину є відносини у сфері охорони здоров’я за умови виробництва і споживання вказаних засобів і речовин.

Предметом посягання є наркотичні засоби та психотропні речовини, включені до таблиць I, II, III Переліку.

3. Об’єктивна сторона злочину характеризується організацією або утриманням місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, а також наданням приміщення з цією метою.

Під місцем для вживання, виробництва чи виготовлення згаданих засобів та речовин розуміється будь-яке приміщення, в якому одні й ті ж або різні особи вживають, виробляють чи виготовляють наркотики, психотропи або їх аналоги. Це може бути приватний будинок, сарай, гараж, комунальна чи окрема квартира, кімната в готелі, приміщення, що належить державному чи приватному підприємству. Організація вказаного місця – це дії особи, пов’язані з підготуванням приміщення, пошуком та вербуванням клієнтури, застосуванням заходів конспірації тощо.

Злочин вважається закінченим з моменту організації місця для вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів або психотропних речовин.

Під утриманням місця розуміється система дій, спрямована на підтримання його функціонування (матеріальне забезпечення, обслуговування клієнтури тощо).

Надання приміщення з метою вживання, виробництва чи виготовлення наркотиків, психотропів або їх аналогів передбачає, що цим приміщенням винний володів чи певний час користувався. На відміну від утримання місця, надання приміщення утворює склад злочину і при одноразових діях.

4. Суб’єктивна сторона організації або утримання місць, надання приміщень для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів проявляється лише в прямому умислі.

5. Суб’єктом злочину може бути особа, що досягла на момент його скоєння 16 років.

6. Якщо приміщення, що належить державній чи приватній організації, надала службова особа для виготовлення чи споживання згаданих речовин, її дії кваліфікуються за ст.317 та 364.

У тих випадках, коли винний не тільки утримував вищевказане місце чи надавав приміщення, а й виготовляв та збував наркотики та психотропи, його дії необхідно кваліфікувати додатково за ст.307. До кваліфікуючих ознак злочину законодавцем віднесені ті ж дії (тобто організація, утримання місця чи надання приміщення), вчинені повторно, або з корисливих мотивів, або групою осіб, або із залученням неповнолітнього.

Повторність – це організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, а також надання приміщення з цією метою хоча б удруге і за умови, що не збіг строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за перші такі ж дії, а коли особа була судима за будь-який з таких злочинів, то судимість не знята і не погашена в установленому законом порядку.

Під корисливістю слід розуміти одержання при утриманні місця чи наданні приміщення для вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів матеріальної вигоди (отримання грошей чи будь-якого майна або придбання права на нього, отримання певних послуг, звільнення від особистих матеріальних витрат тощо).

Під групою осіб розуміються двоє або більше осіб, які домовились і взяли участь в організації або утриманні місць чи наданні приміщень для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Учасники такої групи можуть виконувати різні дії, наприклад, одні можуть готувати приміщення, інші залучати клієнтів.

Залучення неповнолітнього – це фактичне втягнення його в будь-якій формі дорослою особою в організацію або утримання місць чи надання приміщень для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. При цьому такі дії особи чи осіб додаткової кваліфікації за ст.304 не потребують.