Нова редакція ст. 168 ККУ з Коментарями.

1. Розголошення таємниці усиновлення (удочеріння) всупереч волі усиновителя (удочерителя) –

карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років.

2. Те саме діяння, вчинене службовою особою або працівником медичного закладу, яким відомості про усиновлення (удочеріння) стали відомі по службі чи по роботі, або якщо воно спричинило тяжкі наслідки, –

карається штрафом від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Коментар до ст. 168 КК України

1. Стаття 112 КШС передбачає охорону таємниці усиновлення (удочеріння).

2. Розголошення таємниці усиновлення, тобто повідомлення про акт усиновлення стороннім особам, є об’єктивною стороною цього злочину. Спосіб розголошення таємниці усиновлення і кількість осіб, яким ці відомості стали відомими, юридичного значення не мають.

3. Розголошення таємниці усиновлення (удочеріння) посадовою особою медичного закладу чи заподіяння розголошенням тяжких наслідків – розірвання шлюбу, розпад родини, тяжке захворювання тощо — кваліфікується за ч. 2 ст. 168 КК.

4. Діяння, передбачене ст. 168 КК вчинюється умисно. Мотиви розголошення таємниці усиновлення можуть бути різними, але юридичного значення вони не мають.

5. Суб’єктом відповідальності за розголошення таємниці усиновлення може бути особа, яка досягла шістнадцяти років.

Інший коментар до статті 168 Кримінального кодексу України

1. Розголошення таємниці усиновлення (удочеріння) нерідко призводить до тяжких сімейних і особистих трагедій і конфліктів, розриву сімейних відносин та інших негативних наслідків, тому ст.168 передбачена відповідальність за розголошення таємниці усиновлення (удочеріння) проти волі усиновителя (удочерителя). Усиновлення згідно з СК допускається лише щодо дитини до досягнення нею повноліття у її найвищих інтересах для забезпечення стабільних та гармонійних умов її життя (ст.207 СК) в порядку, передбаченому ст.207-242 СК.

2. Таємниця усиновлення охороняється законом. Усиновлювач згідно зі ст.227 СК має право приховувати факт усиновлення від дитини, яка ним усиновлена, і вимагати нерозголошення цієї інформації особами, яким стало відомо про неї як до, так і після досягнення дитиною повноліття, і право приховувати від дитини факт її усиновлення, якщо розкриття таємниці усиновлення може завдати шкоди її інтересам. Для забезпечення таємниці усиновлення на прохання усиновлювача у рішенні суду про усиновлення можуть бути змінені відомості про місце та дату народження дитини, якщо це відповідає її інтересам (ст.230 СК). За заявою усиновлювачів може бути змінено ім’я дитини. Для такої зміни потрібна згода дитини, крім випадків, коли дитина живе в сім’ї усиновлювачів і звикла до нового імені (ч.1 ст.231 СК). Рішенням суду може бути задоволено бажання особи, яка визнається усиновителем, про запис її у Книзі реєстрації народжень матір’ю, батьком дитини або повнолітньої особи. При цьому, якщо усиновлювачами є одночасно жінка та чоловік і якщо вони записуються батьками дитини, відповідно змінюється прізвище та по батькові дитини. Якщо усиновлювач записується батьком дитини відповідно змінюється по батькові дитини (ст.231 СК).

Дитина, яка усиновлена, має право на таємницю, в тому числі і від неї самої факту її усиновлення, а після досягнення нею чотирнадцяти років – право на одержання інформації щодо свого усиновлення (ст.226 СК).

Враховуючи, що законодавством більшості розвинутих країн, зокрема, європейських, таємниця усиновлення не охороняється законом, ст.285 передбачено, що усиновлення дитини, яка є громадянином України, особою, яка є громадянином держави, з якою Україна не має договору про надання правової допомоги, не є таємним, якщо у державі, в якій усиновлювач постійно проживає і в яку має переїхати дитина, не є таємним (ч.1), а усиновлення дитини, яка є громадянином України, особою, яка є громадянином держави, з якою Україна не має договору про надання правової допомоги, і якщо ця особа в Україні постійно не проживає, не є таємним (ч.2).

3. Розголошення таємниці усиновлення (удочеріння) з об’єктивної сторони характеризується протиправним повідомленням без згоди усиновителів (удочерителів) будь-яким способом іншим особам відомостей про те, що усиновителі (удочерителі) не є кровними батьками усиновленого (удочерненої). Для настання відповідальності не має значення, яким способом (усно, письмово тощо) і яким особам розголошена таємниця усиновлення (удочеріння). Найбільшу суспільну небезпеку становлять випадки розголошення таємниці усиновлення (удочеріння) самому усиновленому.

4. Обов’язкова умова відповідальності за ст.168 – відсутність згоди усиновителя (удочерителя) на розголошення таємниці усиновлення. Злочин буде і в разі розголошення таємниці усиновлення (удочеріння) зі згоди одного з усиновителів (удочерителів) проти волі іншого усиновителя (удочерителя).

5. Злочин є закінченим з моменту, коли відомості про усиновлення доведені до відома інших осіб незалежно від наслідків.

6. Суб’єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом.

7. Суб’єктом злочину, передбаченого ч.1 ст.168, може бути будь-яка особа, яка досягла 16 років, крім осіб, перерахованих у ч.2 ст.168, незалежно від того, з яких джерел вона почерпнула відомості про усиновлення (удочеріння) даної особи. Суб’єктом злочину можуть бути і кровні батьки усиновленої дитини, які або дали згоду на усиновлення (удочеріння) в письмовій формі, або ж усиновлення (удочеріння) дитини здійснене без їх згоди з підстав, передбачених п.2 Порядку передачі дітей, які є громадянами України, на усиновлення громадянам України та іноземним громадянам і здійснення контролю за умовами їх проживання у сім’ях усиновителів, затвердженого постановою КМУ від 20 липня 1996 р. № 775 (кровні батьки, які позбавлені батьківських прав, або понад 6 місяців не проживають разом з дитиною та без поважних причин не беруть участь в її вихованні та утриманні, не виявляють щодо дитини батьківської уваги і турботи та ін.), а також один із усиновителів (удочерителів), якщо на розголошення ним таємниці усиновлення не було згоди іншого усиновителя (удочерителя).

8. Частиною 2 ст.168 передбачена відповідальність за два кваліфікованих види розголошення таємниці усиновлення (удочеріння): 1) вчинення такого діяння службовою особою або працівником медичного закладу, яким відомості про усиновлення (удочеріння) стали відомі по службі чи роботі, та 2) розголошення таємниці усиновлення (удочеріння), яке спричинило тяжкі наслідки.

9. Тяжкими наслідками, спричиненими розголошенням таємниці усиновлення (удочеріння), можуть бути визнані, залежно від конкретних обставин, розірвання сімейних зв’язків між усиновителями та між усиновителями і усиновленою дитиною, тяжкі психічні розлади в усиновителя чи усиновленого, втеча усиновленого від усиновителів і ведення ним бродяжництва, жебракування тощо.

10. Особи, яким у зв’язку з виконанням службових обов’язків доступна інформація щодо усиновлення (перебування осіб, які бажають усиновити дитину, на обліку, пошук ними дитини для усиновлення, подання заяви про усиновлення, розгляд справи про усиновлення, здійснення нагляду за дотриманням прав усиновленої дитини тощо) зобов’язані не розголошувати її, зокрема і тоді, коли усиновлення для самої дитини не є таємним. Відомості про усиновлення видаються судом лише за згодою усиновлювача, крім випадків, коли такі відомості потрібні правоохоронним органам, суду у зв’язку з цивільною чи кримінальною справою, яка є у їх провадженні (ч.1, 2 ст.228 СК). Тому суб’єктами злочину, передбаченого ч.2 ст.168, можуть бути службові особи органів опіки та піклування, які мають відомості про усиновлення дітей, службові особи районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських, районних у містах рад, медичних закладів та інших органів, діяльність яких пов’язана з обліком дітей, які потребують усиновлення, та обліком осіб, які бажають усиновити дитину, та з безпосереднім усиновленням дітей, а так само будь-які інші службові особи, яким у зв’язку з виконанням службових обов’язків доступна інформація щодо усиновлення, яку вони зобов’язані зберігати в таємниці (службові особи державних органів реєстрації актів цивільного стану, правоохоронних органів тощо). Крім того, суб’єктами злочину можуть бути будь-які працівники медичних закладів, яким відомості про усиновлення (удочеріння) конкретної дитини стали відомі у зв’язку з виконанням професійних чи службових обов’язків, і які вони зобов’язані зберігати в таємниці.