Нова редакція ст. 42 ККУ з Коментарями.

1. Не є кримінальним правопорушенням діяння (дія або бездіяльність), яке заподіяло шкоду правоохоронюваним інтересам, якщо це діяння було вчинене в умовах виправданого ризику для досягнення значної суспільно корисної мети.

2. Ризик визнається виправданим, якщо мету, що була поставлена, не можна було досягти в даній обстановці дією (бездіяльністю), не поєднаною з ризиком, і особа, яка допустила ризик, обґрунтовано розраховувала, що вжиті нею заходи є достатніми для відвернення шкоди правоохоронюваним інтересам.

3. Ризик не визнається виправданим, якщо він завідомо створював загрозу для життя інших людей або загрозу екологічної катастрофи чи інших надзвичайних подій.

Коментар до ст. 42 КК України

1. Згідно зі статтею 42 КК заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам не визнається злочином, якщо таке діяння було вчинено в умовах виправданого ризику.

2. Ризик визнається виправданим, якщо за інших обставин не можна досягнути відповідної мети і якщо запобіжні заходи відвернення шкоди були достатніми.

3. Ризик не може визнаватися виправданим, якщо при цьому створювалась загроза для життя людей, настання екологічної катастрофи чи інших надзвичайно тяжких наслідків.

Інший коментар до статті 42 Кримінального кодексу України

1. Ризик у розумінні ст. 42 — це можливість настання в результаті здійснення того чи іншого діяння шкоди правоохо- ронюваним інтересам.

Якщо шкода правоохоронюваним інтересам заподіяна діянням, яке було вчинене в умовах виправданого ризику і спрямоване на досягнення значної суспільне корисної мети, то таке діяння не визнається злочином.

Рівень значущості суспільне корисної мети, на досягнення якої було спрямоване діяння, визначається у кожному випадку окремо. Цей рівень залежить від актуальності проблеми, на вирішення якої було спрямоване діяння.

2. Ризик визнається виправданим при наявності у сукупності таких умов:

— мета, на досягнення якої спрямоване діяння, може бути досягнута виключно шляхом здійснення дії (бездіяльності), в результаті якої виникає можливість настання шкоди певним правоохоронюваним інтересам;

— особа, яка здійснює дію (бездіяльність), в результаті якої можливе настання шкоди певним правоохоронюваним інтересам (допускає ризик), вживає заходи для відвернення такої шкоди;

— особа, яка допускає ризик, має обґрунтовані підстави розраховувати, що вжиті нею заходи відвернуть настання в результаті її діяння шкоди правоохоронюваним інтересам.

Прикладом виправданого ризику є проведення хворому, який знаходиться у критичному стані, складної операції з додержанням встановленої медичною наукою методики.

3. Ризик не визнається виправданим, коли особа, яка допускає ризик:

— немає обґрунтованих підстав розраховувати, що її діяння не створює загрозу для життя інших людей;

— немає обґрунтованих підстав розраховувати, що її діяння не створює загрозу екологічної катастрофи чи інших надзвичайних подій (спалах епідемій, порушення забезпечення життєдіяльності значної кількості людей тощо).

Прикладом невиправданого ризику е застосування у медичній практиці ліків, які не пройшли встановлену процедуру випробовування .