Нова редакція ст. 62 ККУ з Коментарями.

1. Покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні призначається військовослужбовцям строкової служби, військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом, особам офіцерського складу, які проходять кадрову військову службу, особам офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом, військовослужбовцям, призваним на військову службу під час мобілізації, на особливий період (крім військовослужбовців-жінок), на строк від шести місяців до двох років у випадках, передбачених цим Кодексом, а також якщо суд, враховуючи обставини справи та особу засудженого, вважатиме за можливе замінити позбавлення волі на строк не більше двох років триманням у дисциплінарному батальйоні на той самий строк.

2. Тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців замість позбавлення волі не може застосовуватися до осіб, які раніше відбували покарання у виді позбавлення волі.

Коментар до ст. 62 КК України

1. Направлення військовослужбовців у дисциплінарний батальйон застосовується військовими судами лише до військовослужбовців у мирний час і лише за вчинення військових злочинів (ст. 401 КК України).

2. Відбування покарання у дисциплінарному батальйоні призначається строком від трьох місяців до двох років, а у випадках, коли суд визнає доцільним замість позбавлення волі на строк до трьох років застосувати направлення в дисциплінарний батальйон,— на такий же строк (до трьох років).

3. Дисциплінарний батальйон — це особлива військова частина із суворим внутрішнім розпорядком і суворою дисципліною. Після відбуття покарання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовці направляються для подальшого проходження дійсної військової служби.

4. За вчинення не тяжких злочинів військовослужбовці можуть бути покарані триманням на гауптвахті строком до двох місяців, до якого зараховується і строк перебування засудженого під вартою в порядку застосування запобіжного заходу (ст. 155 КПК)

5. Пленум Верховного Суду України роз’яснив, що покарання у виді направлення в дисциплінарний батальйон застосовується, як правило, у випадках вчинення будь-яких злочинів, які не становлять значної суспільної небезпеки, коли засуджених можна залишити на військовій службі й виправити в умовах спеціальної військової частини.

Направлення в дисциплінарний батальйон є основним видом покарання і застосовується до військовослужбовців строкової служби. До курсантів військово-навчальних закладів, шкіл прапорщиків, мічманів та інших подібних навчальних закладів цей вид покарання може бути застосований лише за злочини, вчинені ними після зарахування на навчання, і за умови, що до цього вони не проходили строкової військової служби.

Не можуть бути направлені в дисциплінарний батальйон особи, які раніше відбували покарання в місцях позбавлення волі, особи, до яких поряд з покаранням за вчинений злочин застосовується примусове лікування від алкоголізму або наркоманії, а також особи, які за станом здоров’я не придатні до військової служби.

6. Направлення в дисциплінарний батальйон може бути застосовано не тільки у випадках, коли це безпосередньо передбачено санкцією статті закону, за якою засуджується військовослужбовець, а й тоді, коли суд, з урахуванням обставин справи та даних про особу засудженого, дійде висновку про можливість застосувати замість позбавлення волі на строк до трьох років направлення в дисциплінарний батальйон на той же строк.

7. У разі засудження винного за сукупністю злочинів, за один з яких передбачено покарання у виді позбавлення волі, а за інший — направлення в дисциплінарний батальйон чи за обидва – позбавлення волі, суд застосовує направлення в дисциплінарний батальйон лише після того, як буде визначено покарання за правилами ст. 70 КК. При цьому слід мати на увазі, що при складанні різно-видних основних покарань необхідно виходити з положень, передбачених ст. 72 КК.

Особам, до яких застосовано направлення в дисциплінарний батальйон, можуть призначатись додаткові міри покарання у випадках і в порядку, передбачених законом.

Оскільки особи, направлені в дисциплінарний батальйон, є військовослужбовцями строкової служби, тому їх втечу з гауптвахти або інше ухилення від військової служби до прибуття в дисциплінарний батальйон, а також під час відбування там покарання слід кваліфікувати залежно від спрямованості умислу, способу та тривалості ухилення за статтями 407, 408 КК.

8. При направленні у випадках, передбачених законом, військовослужбовців строкової служби, які вчинили злочини, в дисциплінарний батальйон, а також у випадках, коли визнається доцільним замість позбавлення волі на строк до трьох років застосувати направлення в дисциплінарний батальйон на той же строк, суд повинен вказати у вироку про скасування раніше обраного запобіжного заходу. Відповідно до п. 13 Положення про дисциплінарний батальйон у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 5 квітня 1994 р. № 139/94, засуджені до направлення в дисциплінарний батальйон до набрання вироком законної сили утримуються на гарнізонній гауптвахті.

9. Відповідно до ст. 81, 82 КК до осіб, які відбувають покарання в дисциплінарному батальйоні, може бути застосовано умовно-дострокове звільнення від покарання й заміна покарання більш м’яким лише у тому разі, коли вони зразковою поведінкою та чесним ставленням до праці довели своє виправлення (Пункти 2—7 постанови Пленуму Верховного Суду України № 15 від 28 грудня 1996 р.).

10. Особи, які відбули покарання в дисциплінарному батальйоні, а також особи, що відбули покарання у виді тримання на гауптвахті, визнаються такими, що не мають судимості.

Інший коментар до статті 62 Кримінального кодексу України

1. Дисциплінарний батальйон (дисциплінарна частина) — особлива військова частина, призначена для відбуття покарання засудженими військовослужбовцями.

Утримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовця за скоєний ним злочин, як і будь-яке інше кримінальне покарання в Україні, відповідно до ст. 50, має за мету не тільки покарання, а й виправлення засудженого, а також запобігання вчиненню нових злочинів як засудженим, так і іншими особами.

Покарання не має на меті завдання фізичних страждань або приниження людської гідності.

Виходячи з цих положень закону і повинен будуватися режим відбування покарання військовослужбовцями у дисциплінарному батальйоні.

2. Утримання в дисциплінарному батальйоні є основним видом покарання і може призначатися на строк від шести місяців до двох років.

Направлення до дисциплінарного батальйону характеризується обмеженням волі, виправно-трудовим впливом на засуджених. Воно застосовується до військовослужбовців строкової служби і прирівняних до них осіб у мирний час за вчинення злочинів. Наприклад, це покарання може бути застосоване до курсантів військових училищ, шкіл прапорщиків і мічманів та інших військово-навчальних закладів за злочини, вчинені в період навчання, якщо до зарахування на навчання вони відслужили дійсну строкову військову службу.

Воно не може застосовуватись до військовослужбовців надстрокової служби, прапорщиків, мічманів, офіцерів, а також військовозобов’язаних, які вчинили злочини у період проходження учбових чи перевірочних зборів.

3. Порядок і умови утримання в дисциплінарному батальйоні встановлені Законом України ”Про Положення про дисциплінарний батальйон у Збройних Силах України” від 5 квітня 1994 р.

Основними засобами виправлення і перевиховання засуджених є встановлений для дисциплінарного батальйону порядок і режим відбування покарання, суспільне корисна праця, виховна робота, бойова підготовка.

4. Направлення до дисциплінарного батальйону може бути призначене:

— коли воно вказане в санкції статті чинного Кодексу, за якою засуджується військовослужбовець (ч. 1 ст. 407 — самовільне залишення військової частини або місця служби; ч. 1 ст. 411 — умисне знищення або пошкодження військового майна та ін.)І

— якщо суд, враховуючи обставини справи та особу засудженого, вважатиме за можливе замінити позбавлення волі на строк не більше двох років триманням у дисциплінарному батальйоні на той же самий строк. Така заміна можлива при засудженні військовослужбовця за вчинення не обов’язково військового злочину.

5. Засудженні до утримання в дисциплінарному батальйоні залишаються військовослужбовцями строкової служби, але час відбування покарання в дисциплінарному батальйоні до строку дійсної військової служби не зараховується, в чому і полягає одна з каральних властивостей цієї міри покарання.

Якщо особа раніше відбувала покарання у вигляді позбавлення волі за будь-який злочин, до неї при вчиненні нового злочину і вирішенні питання про обрання міри покарання не може бути застосовано положення про утримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців замість позбавлення волі.