Нова редакція ст. 159 ККУ з Коментарями.

1. Умисне порушення таємниці голосування під час проведення виборів або референдуму, що виразилося в розголошенні змісту волевиявлення виборця або учасника референдуму, –

карається штрафом від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до двох років.

2. Те саме діяння, вчинене членом виборчої комісії або членом комісії з референдуму, кандидатом, уповноваженою особою політичної партії, представником організації партії у виборчій комісії, уповноваженою особою суб’єкта процесу всеукраїнського референдуму, довіреною особою кандидата, членом ініціативної групи референдуму, офіційним спостерігачем чи службовою особою з використанням свого службового становища, –

карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.

Коментар до ст. 159 КК України

1. Стаття 71 Конституції України гарантує громадянам України вільне волевиявлення на виборах до органів державної влади та місцевого самоврядування, які відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

2. Розголошення таємниці голосування є грубим порушенням цього важливого конституційного права громадянина і кваліфікується за ст. 159 КК.

Способи і наслідки розголошення таємниці голосування юридичного значення не мають.

3. Відповідальними за розголошення таємниці голосування є члени виборчої комісії чи інші посадові особи виборчих органів, яким ці відомості стали відомими при виконанні ними своїх обов’язків.

Інший коментар до статті 159 Кримінального кодексу України

1. Об’єктом злочину є встановлений порядок голосування під час виборів Президента України, депутатів рад усіх рівнів, сільських, селищних, міських голів.

2. Об’єктивна сторона злочину виражається у вчиненні дій, які порушують таємницю голосування.

1. Об’єктом злочину є встановлений порядок голосування під час виборів Президента України, депутатів рад усіх рівнів, сільських, селищних, міських голів.

2. Об’єктивна сторона злочину виражається у вчиненні дій, які порушують таємницю голосування.

3. Таємниця голосування – це конституційний принцип виборчого права, у відповідності з яким для забезпечення вільного здійснення виборцем свого волевиявлення не допускаються будь-які спостереження і контроль під час заповнення ним в процесі голосування виборчого бюлетеня.

Таємниця голосування забезпечується умовами, що виключають можливість контролю іншими особами процесу голосування. Організація і порядок голосування регулюються Конституцією України, Законами України “Про вибори Президента України” від 5 березня 1999 р. з наступними змінами; “Про вибори народних депутатів України” від 25 березня 2004 р.; “Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” від 6 квітня 2004 р. (почнуть діяти з 1 жовтня 2005 р.). Голосування проводиться в спеціально відведених приміщеннях, в яких мають бути обладнані в достатній кількості кабіни або кімнати для таємного голосування, визначені місця видачі виборчих бюлетенів, а виборчі скриньки встановлені таким чином, щоб виборці при підході до них обов’язково проходили через кабіни або кімнати для таємного голосування. Відповідальність за організацію голосування, забезпечення таємниці волевиявлення виборців, обладнання приміщень і підтримання в них належного порядку покладається на дільничні виборчі комісії. Наприклад, відповідно до ч.1 ст.67 Закону України “Про вибори народних депутатів України” голосування проводиться в спеціально відведених та облаштованих приміщеннях, в яких обладнуються кабіни (кімнати) для таємного голосування та визначаються місця видачі виборчих бюлетенів і встановлення виборчих скриньок. При цьому обов’язок здійснення контролю за облаштуванням приміщення для голосування прямо покладається на дільничну комісію.

Згідно з ч.10 ст.68 того ж Закону у день виборів народних депутатів України перед початком голосування голова дільничної виборчої комісії на її засіданні надає для огляду членам дільничної виборчої комісії, присутнім кандидатам у депутати, уповноваженим особам партій (блоків), офіційним спостерігачам від партій (блоків), представникам засобів масової інформації почергово всі наявні на виборчій дільниці виборчі скриньки

Виборчі скриньки після огляду пломбуються або опечатуються печаткою дільничної виборчої комісії. Кожен виборець голосує особисто. Голосування за інших осіб не допускається. Виборчі бюлетені заповнюються виборцем у кабіні або кімнаті для таємного голосування. При заповненні виборчих бюлетенів забороняється присутність інших осіб. Відповідно до ч.4 ст.69 згаданого Закону виборець, який внаслідок фізичних вад не може самостійно заповнити виборчий бюлетень, має право з відома голови або іншого члена дільничної комісії скористатися допомогою іншої особи, крім членів виборчої комісії, кандидатів у депутати, уповноважених осіб партій (блоків), офіційних спостерігачів.

4. Порушення таємниці голосування – це діяння, які порушують встановлений виборчими законами порядок голосування і роблять неможливим вільне здійснення громадянами України вільного волевиявлення при заповненні виборчого бюлетеня під час голосування на відповідних виборах. Вони можуть виражатися в обладнанні обмеженої кількості кабін для голосування, встановленні виборчих скриньок у спосіб, що не забезпечує таємницю голосування, встановленні спеціальної апаратури для контролю за діями виборців у кабіні або кімнаті для голосування, присутності в кабіні (кімнаті) для голосування члена виборчої комісії, зазначенні на бюлетені у будь-який спосіб порядкового номера виборця або нанесенні будь-яких інших позначок, за якими можна визначити того чи іншого виборця тощо.

5. Суб’єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом.

6. Суб’єктом злочину може бути член виборчої комісії або інша службова особа, яка має відношення до виборів. Необхідною ознакою злочину є те, що він вчиняється з використанням влади чи службового становища.