Нова редакція ст. 54 ККУ з Коментарями.

Засуджена за тяжкий чи особливо тяжкий злочин особа, яка має військове, спеціальне звання, ранг, чин або кваліфікаційний клас, може бути позбавлена за вироком суду цього звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу.

Коментар до ст. 54 КК України

1. Позбавлення військового або спеціального звання є додатковим покаранням. Воно застосовується до осіб, що вчинили тяжкий чи особливо тяжкий злочин.

2. Згідно зі ст. 54 КК, суд має право позбавити засудженого за тяжкий чи особливо тяжкий злочин військового звання, а також і будь-якого спеціального звання, рангу, чину чи кваліфікаційного класу.

3. Позбавлення почесних звань і державних нагород не входить до компетенції органів суду. Суд у передбачених законом випадках лише надсилає відповідне подання до органу, який присвоїв засудженому це звання чи нагородив його державною нагородою.

Інший коментар до статті 54 Кримінального кодексу України

1. Позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу може призначатися лише в якості додаткового покарання і тільки в разі засудження особи за тяжкий або особливо тяжкий злочин, тобто за злочин, за який відповідно до ч. 4 ст. 12 передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк не більше десяти років, або за злочин, за який відповідно до ч. 5 цієї ж статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад десять років або довічного позбавлення волі.

Суд може застосувати дане додаткове покарання до особи, яка засуджується за тяжкий або особливо тяжкий злочин, незалежно від того, обумовлено це у санкції відповідної статті чи ні.

2. Військовими є звання, перераховані в Законі України “Про загальний військовий обов’язок і військову службу” від 25 березня 1992 р.

Наприклад, у Збройних силах України, Службі безпеки України, прикордонних та внутрішніх військах, військах цивільної оборони України є військові звання: лейтенант, капітан, майор, полковник, генерал-майор та іи.

3. В органах внутрішніх справ України встановлені спеціальні звання: майор міліції, полковник внутрішньої служби та ін. Спеціальні звання мають органи податкової та митної служби України.

4. Законом України “Про державну службу” від 16 грудня 1993 р. встановлені різні ранги, в залежності від тієї категорії, до якої віднесені посади, що обіймає особа (наприклад, особам, які обіймають посади, віднесені до першої категорії, може бути присвоєний 3, 2 чи 1-й ранг). Ранги встановлені також у дипломатичній службі (надзвичайний і повноважний посол; радник першого класу, аташе та ін.).

5. В органах прокуратури встановлені класні чини (юрист І класу, радник юстиції та ін.).

6. Кваліфікаційні класи присвоюються суддям різних судів, а також судовим експертам.

Про позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу суд повідомляє органу, який його присвоїв, шляхом надіслання копії вироку після набрання ним законної сили, після чого цей орган вносить відповідні зміни до документів, застосовуючи заходи щодо позбавлення засудженого відповідних прав і пільг, про що останній, в свою чергу, повідомляє суд.

7. Суд не в праві позбавляти засудженого вчених ступенів і вчених звань, а також почесних звань як колишнього СРСР і України, так і інших держав. Суд також не вправі позбавляти засудженого державних та інших нагород України, державних та інших нагород колишнього СРСР, а також знаків відзнаки інших держав, включаючи і держави СНД.